Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

След Рождество,след Възкресението Свято

иде ред на Словото богато,

родено от Методий и Кирила,      

Божествен лъч от Светлина и сила.

На българите – знание дарили,

че те са святи и са Богу – мили,

народ достоен в цялата си слава

да имат си език в своята държава.

Трепти зората,въздухът запява

душите светли празника възпяват

с букетите, с божурите красиви

с изваяните букви – „А“, „Б“ сбрали

могъщество и сила най-голяма

просвета и култура закипява

поклон пред Просветители Велики

Методий и Кирил с венци обвити.