Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

С усмивчица детето

се буди в утринта,

поднася ни „букетче“

от цветната Дъга.

С усмивчица децата

даряват ни крила,

топят се ледовете

изгрява Светлина.

Усмивката е брошка

от звездното небе,

усмивката е цвете

в косите на дете.

Дечица разноцветни

от земното кълбо

растете със УСМИВКА

в Приятелство, в Добро!

1.06.2013 г., Каварна