Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Вървѝ по пътя на Дъгата,

вървѝ по пътя на песента

и красотата ще те заобикаля.

Винаги има изход от мрака и мъглата

по пътя на Дъгата...

/песен на племето Навахо/