Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Писмо №1

[Получено вероятно в края на 1938 г.]

     

Любезна сестра Ярмила Менцлова,

Много се радвам, че направихте връзка с Учителя. Вие се обаждайте от Париж и аз сегиз-тогиз ще ви пращам някои мисли от Учителя. Вие може да запитват Учителя и той ще ви дава упътвания.

На Вашия партньор кажете това, което Учителя каза за него, а именно: той, за да се укрепи физически, за да подобри своето здрав, нека спазва следните правила: 

  1. Никога да не пие студена вода, а само топла. Особено след играл, както е изпотен, ако пие студена вода, може да си навреди.
  2. Всяка вечер преди лягане да си мие краката с топла вода.
  3. Всеки ден да прави упражнения за дълбоко дишане: 6 вдишки сутрин, 6 вдишки на обед и 6 вдишки вечерта. Вдишване бавно, плавно и дълбоко. Задържане на въздуха колкото се може по-дълго. Отначало да почне от 10 секунди задържане на въздуха в дробовете и постепенно да увеличава това време.

Както чухте, Учителя каза, че като дойдете идното лято тук и на Рилските езера с нас, той ще Ви даде някои методи.

Поздравете и Вашия партньор от мен, макар и да не се познаваме.

Пожелавам Ви всичко най-добро! Приятно пътуване и плодотворна дейност за повдигане на човечеството.

 

С братски поздрав: Б. Боев

 

Писмо №2

Изгрев, 21 януари 1939 г.

 

Любезна сестра Ярмила Менцлова,

           

Получи се Вашето писмо. Четохме го всички. Прочетохме го и на Учителя.

Хубаво ще бъде през това лято да дойдете с нас на Рилските езера, гдето отиваме с Учителя всяка година на палатки. Ще дойдат и много наши приятели от Франция. Вие можете да дойдете с тях. Тогава Учителя може да Ви даде нови упътвания в тази област, в която работите. Вашето изкуство може да допринесе много за разпространението в света на Новите идеи и за вливане на една мистична струя в живота на човечеството.

Тук ще Ви изложа някои мисли от тия, които Учителя каза вечерта, когато бяхме събрани у брат Симеонов, и на другия ден, когато Ви прие Учителя. Ето какво каза той между другото в разговора:

„Когато направиш движението на смелост, ще развиеш смелостта в себе си. Същото е и за решителността и за всички други добродетели. Природата дава, когато не се стесняваш и правиш движенията, които чувстваш. И движенията на смелостта, на разните добродетели не са произволни. Те съществуват в Природата. И ако ние ги правим както трябва, тогава ние сме в хармония с тия сили на Природата и ги приемаме в себе си.

Има движения на Истината. И ако ги правиш, ти премахваш препятствията от пътя. Движенията на Истината е отваряне на път. При движенията на Истината ще отстраниш препятствията, а пък при движенията на Мъдростта ще се яви светлина и всичко, каквото виждаш, ще го виждаш както трябва.

Хубаво е, когато движенията се придружават с песен. Едновременно може да се пее от изпълнителя.

В нашите паневритмични движения има само контури на движенията и после ще се дадат подробности: съдържание и смисъл. Движенията на Паневритмията съществуват в Природата.

В бъдеще, когато хората ходят или вършат нещо, всичките им движения ще бъдат хармонични. А пък хармонично движение е това, което е придружено с мисъл, с чувство и воля.

Пластиката е хубава за подмладяване. Има движения за подмладяване. Като дойде сестра Ярмила втори път, ще ѝ дадем някои идеи за движенията на подмладяването.“

За Рудолф Учителя даде следните съвети:

„Дълбоко дишане, при което да задържа въздуха колкото може повече. Да прави сутрин, на обед и вечер по 10 дихателни упражнения, при което да задържа въздуха по-дълго време.

Всяка вечер да си мие краката с топла вода.

 Да не пие студена вода.

 Да не си дояжда.

Нему му трябват елементарни правила за здраве и никакви лекарства. В него има стълкновение между ума и чувствата и това се отразява върху сърцето му. Трябва да се образува единство, хармония между ума и сърцето му. Понякога от мозъка излиза електричество, а пък от симпатичната нервна система излиза магнетизъм и да няма между тях стълкновение.

Той си има термос. След игра да пие топла вода.“

Горното Учителя каза вечерта. Ето що каза между другото на следващия ден при срещата с вас:

„Движението е говор. Движението изразява някаква идея, някаква мисъл. Музиката е движение. Движението е израз на музиката. Движението е външният резултат. В човечеството по-рано е било движението и после звукът. Движението съществува по-напред и после музиката. Едно движение е една музикална форма.

Сега това движение минава в една нова форма.

Всяко чувство се изразява с малки движения на лицето.

Вие сте дошли до едно основно разрешение – до идейния израз на движенията. Вие имате доста опити.

Движенията са мълчалив говор. Този мълчалив говор трябва да се изучава. Движенията на страданията се различават от движенията на радостта.

От всички народи трябва да се вземат движенията: от индусите, египтяните,

асирийците, вавилонците, гърците, от сегашните народи и тия движения трябва да се съчетаят. Едни движения съставляват корените, други – клоните, други – цветът, а други – уханието. И уханието трябва да се представи в някаква форма.

Това пластично изкуство може да се нарече „Разумни движения“.

Магията седи в следното: Едновременно умът, сърцето и постъпките да са в хармония. Каквото мислиш, да има съдържание и форма.

При това изкуство човек трябва да има три неща:

Надежда, която дава формите на нещата;

Вяра, която дава сила на нещата;

и  Любов, която дава вътрешна изразителност.

Човек не трябва да се обезсърчава, а да вярва, че всичко ще се оправи.

Като дойдат страданията, изрази тия страдания във форма, в движения. И няма да мине дълго време и тия страдания ще се сменят. Нали когато се набере цирей, човек трябва да го изстиска. Също така и когато дойдат страдания, човек трябва да превърне тия страдания в движения и тогава ще дойде друго състояние, приятно.

Когато умът страда, трябва да се свърже с един хармоничен свят, с Бога! И когато дойдат тия движения на връзка с Бога, веднага ще станеш мощен.

Има закон как да се освобождава човек от тежките идеи и как да дойдат у него Божествените идеи; те са леките идеи.

Някоя възвишена идея изглежда слаба, но не е така.

Изкуството трябва да бъде за повдигане на човечеството. Вие ще внесете движения: физически, духовни и умствени.

Човек трябва сам да се ограничава и да се освобождава постоянно.+

Поздравете нарочно Вашият партньор Рудолф, макар и засега да не сме запознати лично.

Поздрав от Учителя!

С братски поздрав: Б. Боев

           

Писмо №3

Изгрев, 20 април 1939 г.

Любезна сестро Менцлова,

Хиляди поздрави от Изгрева! Получих писмото от Париж, в което се говори как Вие сте се запознали с мнозина братя и сестри и сте играли пред тях някои наши песни, между другото и „Идилията“. Това ни много радва. Ако можете да дойдете с нас на красивите Рилски езера това лято ще можете да играете и много други наши песни. На Езерата ние всяка сутрин играем Паневритмията. Там има обширни красиви полянки край кристални сини езера и високи планински върхове.

Поздрав до Вашия партньор и до всички други братя и сестри!

С братски поздрав: Б. Боев

 

Писмо №4

Изгрев, 18 декември 1947 г.

 

Любезна сестра Менцлова,

Получих ценното Ви писмо, което отдавна очаквах. Благодаря за сведенията, които ми давате. Бог всичко ще превърне на добро. И каквото и да стане, каквито и спънки да има, делото на Учителя, делото Божие ще напредва. Днес има много жадни и гладни души. Техният брой е много по-голям, отколкото някои предполагат. И много души, които малко познават Учителя, имат свещени копнежи за нещо идеално, възвишено и честно. Те са готови души, които ние трябва да намерим и те трябва да ни намерят. Невидимият свят ще упъти нас, ще упъти и тях, за да ги намерим. Броят на тези гладни души от ден на ден ще се увеличава, защото отиваме към една духовна епоха и работата на Божията нива от ден на ден ще се увеличава. Все повече ще се разширява полето на работата. Работникът, който работи за Бога, който работи за Любовта, който работи за своя брат, изпитва най-великата радост. Работата за Бога е висшият източник на радост и щастие и няма по-голямо осмисляне на живота от това човек да показва на хората пътя към Бога. Това е висшето осмисляне на живота.

Поздрав сърдечен от Крум, Борис, Кисьови и всички други. Вашето отиване там е ценно, защото Вие ще им покажете най-вярно паневритмичните упражнения.

Пожелавам Ви всичко хубаво и светло!

С братски поздрав: Б. Боев

 


[1] Тези четири писма са публикувани в „Свещеният огън“ ІІ том, Алфадар, 2000.