Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Ян ван Райкенборг: Из „Няма празно пространство”, гл. 8

 

На всички нас е известно, че живеем в периода, наречен „последните дни“. С тази фраза Универсалното учение цели да посочи, че настоящият период ще се превърне в напълно различен период, в който ще се появят други жизнени състояния, други сили и напълно различни ситуации. В такова обръщане на времената безброй хора ще видят сгромолясването на техните въздушни кули. Очите им ще се отворят, виждайки илюзиите на света; така може би съществува вероятност, че поради техните опитности те ще придобият определена чувствителност към нови импулси.

Промяната на периодите на човечеството е винаги придружено от различни нови електромагнитни излъчвания. Всеки от нас може да разбере, че в такива времена цялото човечество става крайно чувствително, нервно, способно да се държи по най-странни начини. Това е придружавано от могъщо усилие от страна на мистериите да разкрият всичко, което е било скрито досега с надеждата, че много [души] ще видят, разпознаят и ще чуят, каквото е било скрито. Понеже този, който вижда, разпознава и чува може също и да реагира. Доколкото неговите способности и дейност са засегнати, нашия сетивен организъм е напълно зависим от петте душевни флуида [сетива]. Както нашето душевно състояние се различава от това на всеки друг и е обагрено много персонално, ние всички виждаме и чуваме по крайно индивидуален начин. Нашето дясно око е директно свързано с пинеалната жлеза и свързания с нея сегмент от мозъка. Нашето ляво око, от друга страна, следва напълно и е свързано с нормалното ментално мислене на мозъка, с природния интелект. В допълнение на това трябва да имаме предвид, че нашият интелектуален апарат може напълно да бъде обяснен от и е доминиран и контролиран от живота на желанията, тялото на желанията на човека. Следователно можем да твърдим, че лявото око е управлявано от черният дроб.

Ние пишем за това, за да ви изясним, че всеки, който все още не е „възпламенен от Божия Дух”, е в действителност едноок; дясното око не може все още да бъде използвано за вътрешно възприятие, понеже входът към пинеалната част на мозъка води по протежение на пътя от хипофизата, разположена в душeвния център към пинеалната жлеза. В човешкия зародиш окото възниква от вътрешността на мозъчната субстанция и расте навън. Когато пинеалната жлеза все още не е отворена за гностичната светлина, дясното око нито може да възприема тази светлина, нито да я разпали.

Погледнато мистично, окото служи за запалване на лампата или като стимул за вече горяща светлина. Каквото притежаваме вътрешно е виждано от очите и привличано, вдишвано, като духовен кислород за определени светлинни нужди. За повечето хора дясното око служи като помощник, като подчинен на лявото око. Така че що се отнася до истинската му функция, то е сляпо, неактивно. В това състояние ние гледаме на света и човечеството изключително с нашата природа на желанията и мисловна дейност, която е субект на нея. Следователно функциите на нашите очи са напълно Аз-центрирани, себеутвърждаващи. Каквото и да гледаме, това е винаги с желание: „Какво е задоволително за мен?“ „Какво може да послужи за храна на Аза?“ „Какво би ми донесло щастие или блаженство?“

По същия начин стои въпросът с нашето чуване. Дясното ухо сътрудничи с дясното око, както прави и лявото ухо с лявото око. Каквото вижда окото, ухото чува. Сега знаем, че светлината има по-висока, по-интензивна вибрация от звука. Това е причината светлината да определя звука. В обикновената природа първо виждаме проблясването на светкавицата и едва след това чуваме звука на гърма. Обратното често е истина, когато се отнася за гностичното взаимодействие с човечеството. Нечувствително към Светлината, човечеството е засегнато от „Гласът“. Когато дясното ухо е недостатъчно чувствително към разбирането, дори и в слаба степен, всичко се получава от лявото ухо, интерпретира се от лявото око и по този начин от природния Аз.

„Гласът“ и „Името“ представляват силата и целта на Светлината, които трябва да бъдат разяснени и отнесени до всички хора. Този метод обаче е път на страдания за всички онези, които трябва да го използват. Предлаганото слово и ключа за истинското сетивно възприятие, който е предлаган, са опровергавани и поругавани. Делото на служителите възбужда омраза и съпротива, и така е винаги, когато тези от Десният път се обръщат към тези, които по природа клонят към Левия път. Трябва да погледнете вмешателството на Духовната школа и нейната усилена дейност в този период на човечеството като интензивно усилие да направи възможно за Духа да се излива над всичката плът, да навлезе и да направи възможно истинската фундаментална сетивна промяна да спечели надмощие над човешкото същество; с други думи, като усилие да направи дясното око и дясното ухо способни да отговарят на техния призив. Съпротива и омраза, преследвания и ругатни ще бъдат нейните последствия, по всички възможни и невъзможни начини. Всички, които служат на Светлината, знаят това предварително. Обаче те приемат да бъдат трън в очите с готовност, само жертвата на Светлината да бъде приета от тези, които наистина търсят Светлината.

Тези, които ще бъдат способни да приемат жертвата на Светлината и да я приемат по позитивен начин, ще докажат тяхното състояние чрез ясно видимо жизнено поведение, чрез ново жизнено становище. Когато човек има уши да чуе и очи да вижда, това означава според Светото писание, че дясното око и дясното ухо стават чувствителни към гностичните вибрации поради новите душевни активности. И двете сетива на Десния път тогава започват да влияят на Левия път. С други думи, мисловната способност се приспособява, закостенелите мисловни навици са повлияни и целият емоционален живот и живот на желанията е изкоренен от разбулващата Светлина. Великото унищожение на цялото природно състояние е започнало от обикновеният факт, че човешкото същество започва да разбира и вижда нещо от Духа, нещо, което е изливано над човечеството. Накратко, цялото сетивно състояние на човека е променено напълно. Човек, който първоначално е принадлежал на Левия път, минава отдясно, всеотдаен и честен върху Пътя.

Без съмнение често сте чували за „покръстване“. Но истинското покръстване е преди всичко промяна в сетивата. Ако съвременната Духовна Школа успее поне в малка степен да извърши във вас това покръстване, нейната работа може да бъде наречена успешна, понеже сетивната промяна, която се има предвид тук, е свързана със съответстваща промяна на ауричното същество на вашия микрокосмос. Това отваря „гробницата, в която древният“ е затворен.

Още по темата можете да видите тук.