Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

 

Среща Паневритмията ни обединява – Стара Загора, 7-8 декември 2013 г.

 

В центъра на България, в кръгла зала, разположени в дух на мир, хармония и единение, да събеседваме в кръг с един общ център по въпросите, които ни вълнуват и, които искаме свободно да споделим пред останалите, да изслушаме другите, без да искаме те непременно да споделят нашите възгледи, да не изискваме от другия, а само от себе си!

Предложения и заявка за участие на: geotоni@abv.bg и тел. 0888865418

 

Предварителна програма

Събота – 7 декември

13:00 – Откриване на срещата „Паневритмията ни обединява“;

13:10 – Пътят към Хармонията – Г. Христов;

13:30 – Паневритмията в епохата на Водолея – И. Атанасов;

13:50 – Любов, Хармония, Единство – С. Демирова;

14:10 – Семинар;

15:30 – чай/кафе

16:00 – Някои наблюдения как играем Паневритмия – С. Симеонов;

16:20 – „Смисълът“ на 20-ти такт в 6 упражнение „Отваряне“ и Мястото на женския пр-п в упражнението „Пентаграм“ – Ст. Василев;

16:40 – За предизвикателствата пред стремежа към правилно изпълнение на цикъла „Първият ден на пролетта” – Р. Бакалов;

17:00 – Семинар;

18:00 – Братска вечеря;

19:00 – Духовен обмен – музика, песни, стихове…

 

Неделя – 8 декември

7:30 – Посрещане на изгрева, молитва и упражнения;

9:00 – Паневритмия – опитности – Пл. Христов;

9:20 – Паневритмията такава, каквато е – В. Дочев;

9:40 – Паневритмията като профилактична и холистична практика днес – Р. Радулов;

10:00 – Семинар;

11:00 – кафе/чай

11:30 – Няколко думи за превода на Панеритмията представена от Ярмила Менцлова – Р. Василева;

11:50 – Значение на движенията – А. Ашминов;

12:10 – Цветовият спектър в музиката  на Паневритмията – Н. Табакова;

12:30 – Семинар ;

Материалите от срещата можете да видите тук.