Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

 

В първата част  на книгата са публикувани избрани статии на Барух

Ашлаг, посветени на принципите за работа в група.

 

Във втората част на книгата, Михаел Лайтман коментира статиите на

Барух Ашлаг и отговаря на въпроси на ученици.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Барух Ашлаг

 

За другарството ..................................................................................... 6

 

Статии на Барух Ашлаг, 1984 г.

 

1. Цел за създаване на групата ................................................................ 8

 

2. Любовта към другарите ...................................................................... 9

 

3. Любовта към другарите ..................................................................... 10

 

4. Човекът да помогне на ближния ........................................................ 12

 

6. Любовта към другарите ..................................................................... 12

 

7. Възлюби ближния като себе си .......................................................... 15

 

12. Важността на групата ....................................................................... 19

 

17. За важността на другарите ............................................................... 22

 

18. Цел на групата ................................................................................. 26

 

Статии на Барух Ашлаг, 1985 г.

 

1. „Направи си рав и си купи другар” ..................................................... 28

 

8. Връзките: човек – Творец, човек – ближен, човек – останалите ...... 34

 

Статии на Барух Ашлаг, 1986 г.

 

20. Какво означава над знанията ............................................................ 40

 

Михаeл Лайтман

 

Принципи за работата в група, 2004г.

 

Влияние на средата върху човека ........................................................ 53

 

Цел на създаване на групата ...……………………………………………………. 62

 

Цел на групата …………………………………………………………………………. 72

 

Любовта към другарите …………………………………………………………….. 82

 

Възлюби ближния като себе си …………………………………………………... 92

 

Любов към другарите .......................................................................... 102

 

За важността на другарите .................................................................. 113

 

Ред за събиране на групата .................................................................. 125

 

Важността на групата ......................................................................... 132

 

Цялата книга е в прикачения файл