Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Висш космичен ритъм управлява цялата Вселена. Пулсът на битието балансира частите на космоса. Всичко се движи. Целият Всемир е движение в движението. На всеки 2100 г. нашата слънчева система преминава ново съзвездие или наречено епоха.Така и нашата слънчева система преминава от едно ниво на друго.

Периодът на Водолея е една мистична епоха. От 1914 г. вече сме влезли в епоха, когато всички снегове и ледове са започнали да се топят, тъй като главното качество на Водолея е чистотата и, който е попаднал в тази област, той непременно ще бъде пречистен. След 2100 години Земята ще влезе в нова зодия, а сега е във Водолей, който ще примири всичко и старото ще отмине.

Хората не бива да задържат старото. Старото прилича на листа, които трябва да окапят и на мястото им да изникнат нови. Сегашните хора имат в съзнанието си един нов елемент – старото изобщо не ги задоволява. След няколко години ще настане голям духовен глад по Земята.  И в тази връзка един брат попитал Учителя:

„Учителю, в склада има много беседи непродадени, какво ще ги правим?" 

"Няма нищо, ще дойде една духовна вълна и тогава ще ги потърсят. Писанието казва: „Ще има гладни години“ и тогава ще тичат от къща на къща да търсят Словото. Словото ще се носи през въздуха! Иде Третият завет – Прославянето на Синовете Божии, или всичко в света трябва да става чрез закона на Любовта.“  

Положението, в което се намират съвременните хора, е подобно на това, в което се намираше Йоан Кръстител. Той минаваше от Стария Завет в Новия, а ние – от Новия Завет – в Завета на Синовете Божии. Под „Завета на Синовете Божии“ някои разбират епохата, когато светиите ще дойдат да управляват света.

В епохата на Водолея човечеството влиза в един нов космичен период на творчество и разцвет на висшите области на Духа. Именно в това отношение може да се каже, че човечеството навлиза постепенно в областта на Космичната пролет.  

„Ликвидацията на века“, според Учителя, няма да отмине нито духовните школи и учения, нито техните водачи и учители. Ще останат жизнени само тези школи, които успеят да се включат в еволюционното течение на Бялото Братство и се обърнат към неговия Извор.

И след 2100 години всички хора няма да дойдат до новото съзнание, но тогава ще има голяма промяна в живота: няма да има насилие, затвори, хората няма да гладуват, няма да има и кражби, ще се излиза и не ще се заключва вратата. Иде космическото съзнание в човека и тогава той ще обича всички същества, ще бъде пълен с радост, блаженство и дух на служене.  

По времето на Моисей са дадени десетте Божий заповеди, или методи за повдигане нивото на човечеството, след още 2000 г. идва Синът Божий Христос, който  дава новите заповеди или новите методи – методи на Любовта, за да може човечеството да е в ритъм с Природата. И така след още 2000 г. идва на земята Духът на Истината  Беинса Дуно, чрез който е  свален моделът на вселенското движение, което пулсира и работи във всяко кътче на видимата и невидима Вселена наречен ПАНЕВРИТМИЯ.

Ето накратко какво казва Учителят за Паневритмията:

„Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на Природата.“

Според закона за еволюцията ние започваме с тялото.  Движенията на Паневритмията са едновременно механични, органични и психически.  Тези движения се превръщат във вътрешни, психични процеси.  

Някои считат за тягост да се упражняват. Това е неразбиране.  

Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в човека енергиите на Земята и Слънцето, те са добри. А упражненията, които не могат да направят това, са ненужни.  

Когато срещнете човек, който е координиран със слънчевите и земни енергии, той прилича на цъфнал цвят, на узрял плод.  

Религията е имала най-първо за цел да координира човека със земните и небесни енергии. А сега като са изгубили първоначалното значение, искат да направят човека добър. Ако не можеш да го координираш, как ще го направиш добър?  

Ако не нагласиш цигулката, как ще свириш нещо хубаво?  

Най-първо ще я координираш и след това иде вторият процес – свиренето.

Паневритмията такава, каквато е горе, тук на земята не може да се даде, защото човечеството не е готово. Тук се дава Паневритмията толкова, колкото е възможно, в най-достъпна форма. По-достъпни музикални форми и движения не могат да се намерят.  

Паневритмичните упражнения са израз на творческите и съграждащите сили в Природата, те свързват човека с тях и той ги приема в себе си. Дясната страна на човека – десен крак, ръка и прочее, е израз на творческите сили в Природата, а лявата страна – ляв крак, ръка и прочее – на съграждащите сили.

Движенията в Паневритмията почва винаги с десния крак именно защото творческите сили действат първи, те творят, създават ония елементи, върху които работят съграждащите сили.  

Паневритмията е съчетание между тон, форма, движение, цвят, число и идея. И само когато има такова съответствие, движенията ще са с мощно, магично действие и ще бъдат вече носители на светли идеи.

Паневритмията е свещенодействие, чрез нея се творят духовни ценности, за да се влеят в общочовешката култура.

Ще има взаимопомощ и братство. Няма да изведеш едните вън да ядат, но ще ги туриш заедно с теб на една трапеза. Както ръцете не ги оставяш настрани, но са заедно с теб и ти помагат, че без тях не би могъл да хапнеш и една хапка, така ще е и в Новата епоха: господар и слуга – заедно. Ако някои мислят, че могат да тикнат света в път, който Божественото не смята за прав, то много се лъжат, понеже има едно свещено място, откъдето се регулират нещата. И бъдещата култура ще се отличава с три неща: повдигане на жената, повдигане на бедните, на слабите в света, застъпване на правата на човека, или човещина, свобода и никакво насилие.

Това, което ще става сега, е едно благо за света. Занапред хората ще имат доверие един към друг, ще се обичат и ще си разменят Божествените блага. В света ще победят Любовта, Доброто, Правдата, светлината – това е само въпрос на време. Всички вярващи в света трябва да се сплотят и да се съгласят в един принцип: от каквато и да са вяра, да турят Любовта като основа, да смятат, че трябва да имат Любов и братство помежду си. Любовта е динамо за разпространение на Божиите мисли. С такава програма светът ще се преобрази.

 

Учителят казва, че днешната епоха е преходна; направен е завоят между две култури, който се отличава с хаос и с големи противоречия. А това е признак, че се намираме на границата между старото, вече залязващо, и новото, което изгрява. Забелязано е, че при зазоряването на всяка нова култура се отстояват велики духовни идеи – едно ново съзнание се ражда в човечеството. Всъщност самото развитие е въпрос на разширение на съзнанието. Например, ако проследим природните царства, ще видим, че в пътя на еволюцията съзнанието постепенно се разширява.  

Всяка следваща култура е едно ново откровение на човешкия Дух. И тогава кое е новото, което носи културата, която иде? Има известни признаци, по които може да се доловят новите идеи, както по първите пролетни цветя може да се съди за бъдната пролет. Новото, което иде днес, е пробуждането на Космичното съзнание. Иде духът на братството, на единението: при новото съзнание личният живот ще бъде надрастнат и ще се навлезе в безграничния живот на Цялото, на Всеобщото. Като мощна вълна новите идеи ще се влеят в културата и ще я претворят, те ще се проявяват във всички области на живота и днес навсякъде можем да видим следи от животворното им действие. Обаче те трябва да намерят и съответна форма, чрез която да се изразят, т.е. да изградят съответния външен израз, чрез който ще въздействат върху по-дълбоките сили на човешкото естество. Такава именно роля има и Паневритмията, която чрез подбрани идеи, звуци и движения изгражда новото съзнание.  

Когато се говори за новата епоха и новите методи за работа трябва да имаме предвид, тяхното съответствие. Само когато има такова съответствие в методите, движенията в Паневритмията ще са с мощно, магично действие и ще бъдат вече носители на светли идеи.

Като разгледаме структурата на Паневритмията виждаме, че тя е съставена от 3 големи цикъла, съответстващи на трите велики принципа Любов, Мъдрост и Истина, основата на която лежи новата епоха.

В първия цикъл структурата е: кръг с център, символ на Слънцето. Центърът е Бога, а всички части на неговото тяло са еднакво отдалечени от Него. Както се казва, че Бог обича всички души и не прави разлика между тях, защото всички души, слънца и вселени са части на Великия Творец;

В принципите на Водолея са заложени точно тези модели на братство и равенство пред любовта на Бога. Както в един хор всички гласове, всички партии трябва да са като един, без някой да акцентира на своята индивидуалност – все едно пее един човек. Така и в Паневритмията всички като играем да сме с синхрон – хармония.

Тук забелязваме как всеки индивид се съобразява с партньора си, след това с предната и задна двойка, и в същият момент следят разстоянието с центъра – имаме съответствие между методите на Паневритмията с методите на Водолея.  

Когато се говори за пеене в кръга, трябва да имаме същото правило: Дали не нарушаваме свободата и хармонията на Цялото, за сметка на нашето настроение. Ето тук правим връзката със Водолея – служене на Цялото – Водолея или служене на себе си.

Едновременно с физическото изпълнение на самата Паневритмия участниците правят връзка с духовния и Божествен свят. Или физическо, астрално и ментално ниво, които са свързани с трите основополагащи принципа.

Вторият голям цикъл – Слънчеви лъчи – структурата е 12 лъча с общ център и кръг, който ги обгръща.

Тук виждаме символа на единството, как всички лъчи и общият кръг, както и в първия цикъл, имат един център, към който се стремят. За това е важно да се спазва радиусът на кръга, за да не станат два центъра, както сме виждали всички. Също така и водещите на лъчите би трябвало да са адекватни и да съблюдават останалите лъчи да се движат в хармония, наблюдавайки разстоянията до центъра. Тук имаме добродетелта досетливост, която е ключова за едно Водолейско съзнание. Да мисли както за себе си, така и за цялата група. Колективът работи и твори, нищо не ще се изяви на индивидуалите, а само на колективите, работещи с любов.

Сътрудничество, взаимопомощ, братство, единство. Осъзнаване на народите като части на един общ организъм, ръководен от Бога. Това е посланието на Божествената Мъдрост – Уран /управител на Водолея/. Много отчетливо е представена тази идея както в цялата Паневритмия, така и в частност при „Слънчеви лъчи“. Цялото усилие на участниците е насочено към разрешението на въпроса с въртенето в омагьосан кръг, в който процес се намира човечеството. Изходът е даден с медитацията „Ти си ме мамо“, която прави перпендикуляр от плоскостта, в която хората живеят и се борят. Усилията на целия колектив от играещи същества помага както за тяхното повдигане, така и за повдигане на цялото човечество. Ето къде е алтруизмът на Водолея, работейки за цялото човечество.

Третият голям цикъл – „Пентаграм“

Тук за пръв път хората излизат от кръста, който ги разпъва, от измерението на противоречията и съзнателно навлизат в новия свят на мислещия човек или човекът в движение – символизиран от пентаграма. Главната задача на Водолея е да накара хората да мислят, защото само когато човек е във връзка с Божествената Мъдрост – Уран, само тогава може да изпълни и Божествената Воля.

Тук виждаме изявата на „колективното съзнание“ как всеки участник, съответно всяка двойка и лъч преминават във всички части на общия организъм. Т.е. всички добродетели, изграждащи Космичния човек.

Последният цикъл разгръща мощната сила на мислещи души, съзнаващи се като част от Цялото. Работейки заедно като един, с любов към Бога. Всеки на своето място съзнаващ каква част е от Цялото. Стигайки до Истината, че в съзнателното служене на Бога е силата на човека. И наградата е великата свобода, за която копнее всяка душа, свободата да бъдеш съработник на Бога, да бъдеш като извор, който не пресъхва никога, да даваш, без да очакваш да получаваш. В това се заключава висшето знание на Водолея. Човекът изпълнен с чистотата на безкористието.

Учителят казва: „Ние сме против преобладаващото влияние на човешкия и животинския елемент, който иска да завземе място от Божествения елемент, и сме против всяко насилие, но утвърждаването в Истината трябва да бъде постоянно. Наработване на колективно съзнание, разширение на съзнанието – живот за цялото, слуга на доброто, слуга, а не господар – слуга на Любовта.

Идеята за колективния ум, събирането и мисленето на група от хора в хармония, раждат новите идеи, осмислят пътя на човечеството.

Времето на масата, на народа, контролът на цялото, а не на даден авторитет, личност и т.н.

Колективът работи и твори, нищо не ще се изяви на индивидуалите, а само на колективите. Сътрудничество, взаимопомощ, братство, единство на народите, осъзнаване на народите като части на един общ организъм, ръководен от Бога. Събаряне на традициите, статуквото и изграждане на новата ръководна система на Любовта.

Приятелството, колектива – екипната работа, знакът на хуманността, на човеколюбието, всичко ново, неконвенционално, на всичко онова, което освобождава човечеството от закостенели норми и порядки, което пречи на неговата еволюция, независимост.
 

УРАН

Уран е планетата на революционното съзнание на обществото, планета на бъдещето. Уран, в своето шествие към новата епоха, руши по пътя си всичко което пречи за осъществяване идеите на бъдещето. Времето при него няма никакво значение, нито компромисите и бавния, постепенен растеж. Още по-малко се съобразява с индивидуалните човешки разбирания и чувства. Всичко, което причинява застой, което е ретроградно и пречи за осъществяване на плановете на Божествената Мъдрост, за бъдещето развитие на човешкото общество, следва да се унищожи или в най-добрия случай – да се реформира. Това разбира се, може да доведе до огромно страдание в личен план – както за отделния човек, така и за отделните народи. Проблемът е, че няма как да направиш нова къща, без да разчистиш старите отломки. А разчистването често не се харесва на масата от хора, по простата причина че руши статуквото, руши навици и разбирания, към които хората са привикнали в своя живот.

25 920 г. космична година

2160 г. –  космичен месец – епоха Водолей

720 г. – деканат – мистичен – Любов – кротост – слънчеви деви – Нептун

720 г. – декнат – научен – Мъдрост – смирение – синове на мъдростта – Уран

720 г. – деканат – социален – Истина – търпение – синове на волята - Плутон

Ив. Атанасов