Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Уважаеми братя и сестри, приятели,

Сега, играната от нас ПАНЕВРИТМИЯ е в точно съответствие с достигнатото от човечеството ниво на Еволюция,  в частност състоянието на „Общество Бяло Братство” и Приемането, Разбирането и Старанието при игра на всеки един от нас. В този смисъл Паневритмията е сведена от Учителя преди 80г. на тогавашното ниво на разбиране на смисъла, усвояване на музика и възможностите за изпълнение на движенията.

Приемем ли, че Паневритмията е процес (не догма или абсолютна истина), ще разберем и защо Учителя често е променял и нагаждал упражненията към тогавашните си ученици. Спомнете си: „Ама Учителю, то е много трудно”……Ами добре…..

Кой от нас сега би използвал този израз?

  1.  „Смисълът“ на 20-ти такт в 6 упражнение „Отваряне“.

Като играещ ПАНЕВРИТМИЯ от 10 години, най-трудно ми е на 20 такт от 6-то упражнение – „Отваряне”.

[Показвам упражнението]

Според мен е единствения паразитен такт в цялата ПАНЕВРИТМИЯ. Там няма смисъл. Има разнопосочност на енергията, а на най-фино ниво ние сме Енергия и Разум. При отваряне – излъчваме, при затваряне – приемаме. С изключение на „Аум”, „Изгрява Слънцето”, „Промисъл” и упражненията в размер 7/8, всички упражнения са двутактови: отваряне–затваряне. Един такт – еднопосочно движение. На семинара е добре още веднъж да се спрем на този важен въпрос.

 От този такт започва и отваряне на ляв крак, т.е. променя се смисъла на оставащите тактове от 6-то, 7-мо – „Освобождаване”, 8-мо – „Пляскане”  и 9-то упражнение – „Сеене”. Някои от вас може би си спомнят емоционалните дискусии от 90-те години, когато в името на единството, тази нехармоничност в сега приетият начин на игра беше отложена за разрешаване за по-добри времена. Какво се случи оттогава – нищо??

 Който е навлязъл в принципите разбира трудността. Цели групи търсят решение по своему. Най-често като игнорират паразитния такт. Има и музиканти, който свирят 6-то упражнение вече в…42 такта. Играл съм го всякак – дори с подскок.

 Въпросът е много актуален и заради търсенията в посоки в разрез със принципите и заради глухото мълчание, въпреки многобройните сигнали и Информация дори от приятели от цялата планета.

Проблемът е в нечетният брой тактове. В Паневритмията от 1938г. обяснението е за игра с четен брой тактове, докато музиката, нотирана 1940 г. е с нечетен брой тактове. Със сигурност Учителя не би оставил такъв 20-ти такт (в учебният филм от 1947 г. просто такъв такт няма, а всички отваряния са на десен крак), а и 7-мо  упражнение остава незавършено, а 8-мо започва с разтворени ръце.

[Показвам как завършва 7-мо и как започва 8-мо]

 6-то е завършено заради вече споменатият паразитен такт.

Ако се играе без паразитният такт, остават незавършени и 6-то и 8-мо, а ще започнем „Освобождаване” със събиране, не с късане.

[Показвам]

Не търся в настоящият период решение:

1.Не е по силите ми;

2.Все още не сме готови да погледнем на нехармоничноста в дълбочина.

Но фактите, че от доста време се работи за решение отдолу, т.е от средите на обикновените братя и сестри, ме изпълва с оптимизъм. Все повече се мисли и работи, опитват се варианти, търси се.

За комисията по ПАНЕВРИТМИЯ, не е възможно да се реши този казус и ….той не съществува?

Разбирането, че съществува нехармоничност в ПАНЕВРИТМИЯ е и опасно за по-чувствителните?! Примери за нежелание да се играят първите 10 упражнения вече има.

Какви възможности виждам:

Съвет по ПАНЕВРИТМИЯ! Да забравим понятието „комисия“. Там, в Съвета, чрез силата на доводите (а не чрез доводите на силата) да се срещнат:

  •  Играещи – има много добре подготвени учители, които виждат дисбаланса. В най – голяма степен са ощетени от проблема. Нещо повече: паразитните движения в 20-ти такт на 6-то упражнения са въведени именно от тях за смекчаване на нехармоничноста предизвикана от нечетният брой тактове. „Пътят към ада е застлан с добри намерения”.
  •  Музиканти – като че оттам идва бомбата със закъснител, от камбанката с точка?
  •  Философи – да ни напомнят за водещата позиция на принципите
  •  Братя и сестри с отворени енерго-информационни канали.
  •  Съществува апаратура за заснемане параметрите на Биополето при различните движения и някога Людмила имаше досег с нея?!

Нека първо да признаем високо, на глас, със стремеж към светлината загърбвайки човешката си значимост: ИМАМЕ ПРОБЛЕМ. Помогнете ни!

В Съвета не е желателно да се коментират позиции, а да се излагат обосновани становища. Всяка агресия към различно мислещия пробужда и активира Его-Защитника (по терминологията на д-р Юсри) като се влиза в системата на Его-отношения (разговор м/у защитници). Така се е спорило през 90-те. Пораснахме ли от тогава?

Когато има уважение към човека срещу теб, различните гледни могат само да ни обогатят – кой знае коя е вярната гледна точка. Не ни е дадено от Твореца да виждаме цялата Истина. На езика на съвременната психология, информацията от 5-те сетива (отива в ума – една малка програмка) е само 1% от  цялата, постъпваща в иначе добре информирания съвременен човек.

Не знаем ли, ни е простено, доколкото може да бъде оправдано невежеството.

„Един проблем не може да се реши на нивото, на което е възникнал.” Айнщайн. Тълкувам: Физическите проблеми могат да се решат на Емоционално ниво; Емоционалните – на Ментално……

Ако образно представим Принципите, законите и движенията в ПАНЕВРИТМИЯ (синоним на Дух, Душа и Тяло) като кочияш, кон и каруца, в  6, 7, 8 и 9-то упражнения, сега сме оставили конят да избира скоростта и посоката. Вижте смисъла на 6-то упражнение , как го играем сега и ценностите на сегашното ни Общество. Почти пълно припокриване. Тъжно.

  1.  Мястото на женския пр-п в упражнението „Пентаграм“.

„Този свят ще се оправи, когато се възстанови нормалното/естествено положение на жената в Обществото”. Познато. Заложено по чудесен начин в Пентаграма. Упражнението изисква пълна концентрация като естествен завършек на цялата ПАНЕВРИТМИЯ.

Приятно ми е да споделя, че от няколко години с партньорката ми винаги си разменяме местата на позиция „Глава”. Няма обикаляне на жената около мъжа, а само околоосно завъртане, като жената „Глава” води разгъването на Пентаграма последвано от ново околоосно естествено завъртане. Просто. И красиво.

„На където се завърти шията, натам отива и главата”.

Тук не са нужни революции, а разбиране и концентрация, която дори и в опростения вариант, в който се играе сега липсва. Да видиш опулена физиономия срещу себе си, изненадана, че нещо се е променило. Комично. Аз ли сбърках, той ли. Егото търси грешки.

Дори и този жест към жената – опит за баланс, е завоалиран от „по-умните братя”, за да доминира мъжкия принцип.

В по-старите учебни помагала по ПАНЕВРИТМИЯ, обяснението на Пентаграма копираше 1:1 ръководството от 1938г. Това вече умело е избегнато в последните издание на ИББ от 2004 г. Тихичко, неусетно, неизвестно от кого, както ….41 такт??

 „Приемственост” е много красива и напоследък често спрягана думичка, но изпълнена ли е със съдържание в позитивен смисъл. Не се обяснява как точно да се играе оставено ни непроменено от Учителя, а се променя, защото виждате ли всички така го играят. Е вече се знае, не от всички. Галя и Христо Маджарови го играят от десетилетие. Във Варна вече няколко сестри опитват…

Може би за да стане по-лесна ПАНЕВРИТМИЯ, т.е да не се мисли много, много, а да се …..вярва?? Къде да впрегнем коня – пред или зад каруцата?

Когато се посяга на принципите, се търси коренна промяна. Всеки може да си отговори в каква посока.

Идват по-умните от нас деца и внуци, който виждат. Замисляме ли се какво ще им оставим в наследство от … наследството.

Ако перифразираме Джелаледин Руми, време е вече да затворим вратата на празните думи и широко да отворим прозореца на …ЛЮБОВТА !!

Предлагам да изпеем песента „Изгрява ден тържествен”

                                                                                                                                                                                                                         Станю Василев