Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

 Тук астроцентър "Триагон" представя материали и разработки от недрата на Астрологията. Изворът е един и той тече изобилно от началото на Времената...В Школата на Учителя Астрологията е основен инструмент на неговите ученици. Астрологичната традиция в България води началото си от тази Школа.