Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Физически усещания като топли вълни, топка в стомаха, гъдел под лъжичката, гадене, прималяване, "кипване" на кръвта и други подобни, с които човек описва определени състояния на силна емоционална възбуда, са напълно реални и вече са "картографирани". От поместената по-долу графика можете да видите как различните емоции влияят на човешкото тяло, създавайки зони на повишена или понижена активност. Тя е създадена от група финландски биомедицински инженери към Aalto University на базата на проведено от тях научно изследване с участието на 773 доброволци.

Червените тонове индикират регионите с повишена сензитивност, докато синьо-черната цветова гама показва онези части от тялото, които са с притъпена или силно намалена чувствителност.

Участниците в проучването, сред които финландци, шведи и тайванци, е трябвало да изгледат серия видеоклипове и фотографии и да чуят няколко истории, провокиращи специфични емоции у психически здравия човек. Те са били помолени да маркират онези зони от собственото си тяло, дигитално възпроизведено под формата на силует, в които усещат някаква реакция, докато преживяват съответните емоции.

Така всеки участник е имал възможността да "картографира" своето тяло според субективните си усещания, възбудени от емоции като щастие, тъга, любов, ярост, изненада, срам, гордост и други.

 

Както може да се предположи, на двата полюса на сензитивните възприятия се намират щастието и депресията, а след щастието чувството на любов активизира тялото в най-голяма степен. Тъгата и безразличието пък в най-малка степен провокират някаква физическа изява у човека, както е видно от показаната графика /депресията и безразличието са единствените емоции, за чието "картографиране" изобщо не е използван червен свят/.

Изследването, публикувано в научното издание Proceedings of the National Academies of Sciences, свидетелства още, че емоциите, които в най-голяма степен са свързани с човешките взаимоотношения, създават усещания в ръцете, докато почти всички емоции, с изключение на апатията и депресията, активизират гръдния кош. Също така учените установяват, че етническите и културните различия между участниците /някои от тях са европейци, а други азиатци/, не влияят на физическите възприятия, с които описват емоциите си.

Източник:  LifeStyle Framar.bg