Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

100 ГОДИНИ СЛОВО „СИЛА И ЖИВОТ”

София, 15 и 16 март 2014 г.

 

Зората на новата световна драма

беседа с акад. Христо Маджаров

 

Съдържа теми:

Мистичната саможертва през епохата Риби

Новият Учител

По свещените стъпки

3 опита: интелектуален, радикален и мистичен

Наука и Възпитание - Начала на човешкия живот

Дилемата на Триъгълника (и на Пентаграма)

Три вериги за човешката душа

Тандем с Капитан Петко войвода

Посвещение

Делото. Какво завари Новият Христос

Към различните съзнания – различен подход.

Ще минат векове…

90 СОУ; „Опълченска” 66

София

 

БОЖЕСТВЕНАТА ДРАМА

 

Защо се дава една драма в света?

- За възпитаване на хората!

Авторът е написал драмата си

точно според законите на живота.

Едни от присъстващите

използват добре това,

което са чули и видели,

други – нищо не използват,

те гледат на действията

като на картини.

Днес присъстваме като зрители

на една Велика Божествена Драма.

Героите ще минат през големи

мъчнотии и страдания,

ще разрешат проблемите си правилно

и ще се спасят.

Животът е драма, а не трагедия.

 

Дано днес се поучим от тази Драма като първите, които „използват добре това”, което сега виждат!

 

Мистичната саможертва през епохата Риби

Човешкото развитие е една грандиозна световна драма, действия на която са епохите, а декори - континентите.

За режисиране на всяко ново действие се явява нов Световен Учител, който твори нова култура на земята. За реализация на мисията си той избира спец. място и време - така подбрани, че да не фиксират вниманието на тъмната ложа. За да е успешно, делото трябва да е тайно. И изпреварващо. Затова Исус се ражда в ясли на малък планински град на поробената езическа Галилея.

Това не се отбелязва в историческите архиви. Защото никой (без 3ма посветени) не знае кога и къде ще се роди чакания син Божи.

На 11 г. той смайва фарисеите с ново тълкуване на Писанията. „Как тоя знае книга, когато не се е учил?” (Й 7:15). Но е още неопитен, за да се опълчи срещу тази властна сила. И изчезва за 20 г. от сцената на официалния живот- потъва в дебрите на Индия – „единствената страна, която пази свещеното познание”. (Учителят) Там развива способностите, с които е надарен. После, в окултната школа на есеите, ги овладява и подготвя своята световна мисия.

Когато се явява на сцената на живота, Исус е наясно с това, което има да прави по волята на своя Космичен Баща. За Новото действие трябват нови декори – старият реквизит не става.

Цялата му дейност – проповед, лекуване и чудеса, протича ок. Галилейското езеро и „неговия град” – Капернаум (Мт. 9:11). Наблизо е Назарет, където е израснал; Кана, където превърнал водата във вино; Проповедта на планината, където сменил отмъстителния юдейски закон с блаженствата (Мт. 5:7); Витсаида, където нахранил 5 000 души и възвърнал зрението на слепец… Оттам са и всичките му ученици, с изключение на Юда, предателя.

Веднъж годишно ходи до Ерусалим и отново се скрива в Галилея.

„Не искаше да ходи по Юдея, защото юдеите искаха да го убият” (Й,7)

„Исус в Галилея проповядваше за Царството Божие. (Марк, І:14) И до днес специалистите не могат да разберат неговата същност:

дали е края на света, или – теократично управление от Месията;

или – мястото, където праведните ще отидат след смъртта…

„Царството Божие няма да дойде забелязано и да кажат ”ето тук е, или там е”, понеже Царството Божие е вътре във вас” (Л, 17:20).

Следователно това царство не е политическа общност или награда за праведен живот, а възможност за създаване на съвършено справедливо общество. Не са го разбрали тогава. Защото властта не търси Царството Божие, а още власт, богатство и слава.

„На тронът Мойсеев седнаха книжниците и фарисеите... говорят, а не правят... обичат първото място на вечерите, ... правят делата и дрехите им да бъдат видени ..., горко вам, книжници и фарисеи...отвън се виждате праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие ..." (Ев. Матея – 23 гл.)

Не му прощават за тези обвинения и Го разпъват на кръст.

И до днес Църквата говори, че Словото Му е неприложимо. А когато учениците Му го питали за всичко, той нямал много време да обяснява – очаквал го кръста. Но им обещал да бъде с тях „до края на века” (Епохата Риби), а после Небесният Баща ще им прати друг Утешител – Духът на Истината, Който, според Й 14:26:

„ще ви припомни, което съм ви говорил и ще ви научи на всичко”.

Земната драма приключва с думите на Пилат “Ето Човека!”

Тогава Исус е на 33 години, затова се нарича Христова възраст. Сега, от дистанцията на времето, можем да очертаем по-ясно три действия от тази световна драма. Епохата Риби преминава през три деканата: мистичен, научен и социален.

В І деканат Християнството даде мъченици, които смекчиха езическия свят…

ІІ деканат разви Средновековна тирания, Инквизиция и деспотизъм…

ІІІ деканат разчупи догмите във всички области и доведе Ренесанса.

Новият Учител

Тези деканати са по 720 год., но поради дн. концентрация на хората, циклите се съкращават и Ерата Водолей идва по-рано. За подготовка за нейното посрещане ББ изпраща нов Посветен. Времето за неговата поява е кодирано в Библията.

Той идва 1000 г. след официалното приемане на християнството (864-1864);

получава в Бостън и Манхатън най-висше духовно и медицинско образование;

там участва и в ръководството на неизвестно духовно общество.

За поле на своята дело той избира малка планинска страна на кръстопът между Изток и Запад, между 3 континента и между 2 морета. Официално тя се прави на млада мома на 13 века, а всъщност има древно имперско минало със следи по цялата земя; богато наследство от световни богатства, заграбени от т.н. Велики сили; Божествени учения, сатанински трити от паметта на поданиците й.

Частният учител осигурява развитието на няколко ученика;

груповият Учител разрешава комплексни проблеми на общността,

Световният Учител идва да постави основите на Нова Раса.

Нова Раса със старо съзнание не може да се създаде.

То трябва да бъде преодоляно с нови критерии и оценки.

Още в зората на Водолея Новият драматург започва да освобождава личности и общества от реквизита на миналото: стари идоли, фетиши и митове, които вече парализират сърцата с догми и суеверия, сковават мисълта с предразсъдъци и фалшиви хипотези и каптират волята със списъци от правила и забрани.

Въпреки огромната съпротива на власт и властоугодната църква, той сменя реквизита: не религия със страх, а вдъхновена вяра; не техника с оръжия, а хуманна наука; не социални борби и дискриминации, а Правда за всички.

Фактите са стъпки на Истината. Те показват Нейния свещен път.

Ще тръгнем по него със Светлината на Учението.

По свещените стъпки

В биографиите на Учителя се казва, че след САЩ 1895 той прекарал 5 г. далеч от света, в уединение и медитация. Това не е вярно. Той опитва по няколко начина да повдигне обществения живот.

Учителят възкреси паметта за забравеното славно минало;

обяви, че древните корени на етноса и на Братството са живи,

и предсказа, че “дето е текло вода, пак ще тече”.

Така започва Божествената драма и началото на Нова Ера.

Началото е най-важно. При Изгрев Бог раздава благата. Тогава се създават архитиповите форми за целия цикъл.

Както се настрои оркестърът, такъв ще бъде целият концерт.

За това трябват

Животът на личността започва със 7 години възпитание, 7 години образование и 7 години обучение. На 21 години е с оформен мироглед.

Най-важната черта на възпитанието е вярата в доброто.

Тя се възпитава чрез приказки в детството и с религии в ранното човечество. Всяка нова култура започва с вяра.

Тези тези Учителят развива в Іта си книга „Науката и възпитанието”. Това е първата му стъпка към обявяване на Новата култура. Там в есенциална форма разкрива принципите на живота. И обвинява Религията в ретроградност и спънка за развитието.

Религията е душевно произведение, продукт от настроение на душата към даден обект, от който е зависима. Затова се мени.”

„Вярата е духовна способност, играе важна роля в целия живот.”

Тогава отпада мнението, че Учителят основал нова религия.

Поради неразбиране и смесване на Учението с религия, то е наредено между сектите в Дирекция по вероизповедание – по недоразумение, принуда или страх, останал от комунизма. В Учението не се говори за религия, а за Нова Култура. „необходимата” регистрация е редно да бъде към Културата.

„Новата Култура започва с Възпитание от Дома.”

“Домът е светилище, в което майката и бащата са първите свещенослужители при олтара на човешката душа” Не „къща”, а „Дом!” – слог свещен като „Ом”. Българският език е свещен. Който има Д-Ом, получава въз-питание (“висше хранене”)  и “въз-дух” (“възлизащ дух”).  После децата получават “образ” чрез Образование. (днес се дават дипломи, без да има образи)

Дилемата на триъгълника (и на Пентаграма)

Авторът разкрива една Вселена, управлявана от 3 закона:

Гравитация (за материята), Мисъл (Ума) и Биос (за душата). Те се отразяват в човешкото съзнание като вещество (форма); сила - Ум (съдържание); живот - душа (смисъл). Тези понятия стават основа на 3 философски системи: Материализъм, Идеализъм и Спиритуализъм, които спорят коя е най-права.

Учителят разкрива соломоновото решение на дилемата:

„С един камък къща не става. Нужди са основа, стени и покрив.

физическият живот е основа, а умственият живот е среда

и пробужда духовния живот като връх в своята.”

Истината стои отгоре в Дома от концепции на Учителя. Само тя може да ни освободи от тежки яреми и кармични възли. У разкрива 3 вериги за човешката душа- без разрешаването им не може да се издигне до ново съзнание и да създаде нова раса.

3-те проблема

Първата верига е икономическа – визира собствеността.

Тя е от физическия свят и привързва душата към земята.

Егоизмът е нихилистичен – с опасност за цялото човечество.

Води до анархия, която помита всички цивилизовани общества.

Лекува се с Алтруизма, който променя душевните възприятия и умствените центрове и създава понятия за нравствен свят...

Издигане на съзнанието и Живот за Цялото е път към решение.

Вторият основен проблем е сексуален – визира пола.

Той е в областта на астралния свят и кара съзнанието да гравитира по затворени траектории около нетрайни форми. Телата, с които сме облечени като мъже и жени, са танцови зали, в които се разиграва кадрилът на поляризираната енергия.

Докато не изучим този Космичен Кадрил, няма да изградим правилни отношения към Твореца, към близките и към себе си.

Разрешение се намира отвъд играта на сърцето и ума, в Света на принципите. Страстите се гасят, като се насочат нагоре.

Само алтруистична Любов може да укроти покварено сърце.

Пълното балансиране на тази двойна Енергия става при Новата Епоха, когато Любовта и Мъдростта се хармонират Симфонично.

Третият основен проблем е социален, визира общности.

Той създава привързаности към кръвни и идейни родства.

Докато има при-вързаност към нещо, не може да има летене.

Само когато човек се освободи от капаните на Матрицата и живее в унисон с Космичния Ритъм, има шанс да полети към Първоизвора.

Само обективната Правда може да осигури траен мир в света. Затова Учителят поставя праведните над старозаветни и “новозаветни”.

Ламтеж за богатство; Сласт и Властолюбие са характерни за пълзящи гадини и като извор на злото нямат място в Новата култура.

Книгата „Наука и Възпитание” получава висока оценка от интелигенцията и отваря врати пред автора в културните кръгове, но нейният философски синтез и духовност не достига до фрагментарното мислене на масите и не може да им разреши проблемите.

Тогава Авторът прави втора стъпки за повдигане на културата.

През декември с.г. виждаме Дънов като библиотекар и домакин на новото читалище “П. Р .Славейков” във Варна.

По днешната терминология това е длъжност “мениджър”.

Той съставя Устав и програма, пише статии и държи доклади въру произхода на човека, на философията, морала и просветата.

Социалистите рязко ги критикуват и правят скандали…

Така че е невярно и мнението за „левичарски възгледи на Дънов”.

Трета стъпка – Тандем с Капитан Петко войвода

Капитан Петко, бивш хайдутски войвода (1861), следвал военна школа в Атина (1864);

води доброволци при въстанието на о-в Крит; пътува из Европа…

В Руско-турската война тракийската му чета пази родопчани, а главен секретар в нея е куриерът на Левски Атанас Келпетков от Устово (селото на К. Дъновски). От 1880 г. е адвокат във Варна.

В 1886 г. във Варна създават дружество “Странджа”, в него са бъдещи ученици на Учителя Анастасия Железкова и Коста Терзистоев.

Издават свещен в-к “Странджа” с мото, познато от “Наука и Възпитание”:

“Свобода се добива с нравствено и умствено усъвършенстване!”

Създали се клонове в Бургас, Айтос, Ямбол, Пловдив, Хасково, Любимец. По тази мрежа Учителят после създал центрове на Синархичната Верига.

На 29.12. Капитан Петко и Дънов спретват грандиозен митинг във Варна. Присъстват ¼ варненци. Разкрива се тежкото положение на траките в Турция, “вече банкрутирала материално и морално…”

Митингът излиза с резолюция до правителството, Англия, Германия, Австроунгария, Русия, Високата порта пресата.15: българското правителство да помогне с оръжие за се свобода от гнета!

Младият Дънов с американско образование пише резолюцията.

Така преди 118 г. П. Дънов издава философска публицистика, ръководи просветно читалище, пише статии и изнася лекции за същността на живота и еволюцията; заедно с Кап. Петко Войвода вдига Варна на митинг за освобождение на траките от османски гнет. Той е Будител – чрез просвета към свобода!

Но за Просвета хората не са готови; митингите и оръжията са по-радикални, но обременяват кармично. Идва ред за нов опит.

Посвещение

На Христова възраст (33 г.) получава І посвещение и поема Божествените вибрации на Духа на Истината. Б. Боев цитира:

„Аз бях вселен на 7.03.1897г.  получих Мисия от Небето, свързана с новия път на човечеството и с идване на Новата култура…

Аз съм Истий, Който ти говоря Словото…”7

Приеми сега Моя Дух и бъди благословен! Светият Ми Дух в тебе съизволява…Ти си Син Мой, Аз днес те родих.”8

Духът на Истината се вселява в неговото крехко до тогава тяло и го прави стройно, пластично, здраво, с мощна аура, която не само не допуска болести, но и лекува от разстояние.

Това вселяване е истинското раждане на Учителя Б. Дуно.

И то се чества всяка година в Езотеричната Школа.

В тази Школа се прави Различаване: Материално и духовно; лично и индивидуално; светска и духовна биография…

Например Исус е евреин, син на дърводелец, а Христос е Син Божи. А евреите още Го наричат Иешу бар Йосиф (по баща Йосиф). Разпънаха Го и пострадаха за това.

Аналогично П. Дънов е българин, но вселилият се в него Учител е от Космична йерархия. А светските хора още го наричат Петър, син на поп Константин и не разбират думите му:

“…думата “Дънов” е забиване на гвоздей в ръката ми...”

Фактите показват няколко посвещения на Учителя.

Делото

В 1900 г. Учителят води Първият Събор на Бялото Братство.

Следват два цикъла по 11 години, в синхрон със слънчевото въртене: за изследване на бълг. народ и за подготовка за Школата (1922 г.)

На І-ваПролет 09.03 (22.03. нов стил) 1914 г. Учителят кани учениците си на тържествена вечеря, като им обявява, че тази дата е демаркационна между старата и Новата епоха.

„Днес учредявам празника на нашето общество.” Излизаме от 13тасфера (Кабала). Започва нова епоха в духовния свят.”

В 1914 е апогеят на Уран в знака Водолей, където е управител.

Защо чакал 1914? – специално предречена от пророците. Тогава според Писанието “определените времена свършили”; ражда се Небесното Царство и започват “последните дни” на порочната система; новият Христос е вече Божи небесен цар.

На 16 март Учителят открива 30 годишен цикъл открити беседи върху Христовото Слово. Това е ден на Слънцето – първата пролетна неделя, момент, в който Космичната Енергия създава мощен подем в цялата природа. И Словото започва с: “Ето човекът!12 Това е продължение на Христовата драма и Обещанието Му.

Учителят припомня Осъждането на Исус (Йоан гл. 19) и обявява:

“Исус и днес стои пред вас и аз ви казвам: “Ето човека, когото търсите; който може да внесе спокойствие в сърцата ви; да проясни ума ви; да ви повдигне, да ви покаже Пътя; да ви даде здраве, обществено положение…” И завършва с думите:

“Сега аз ви оставям този Човек: ще Го приемете ли или ще Го разпнете – това трябва да решите.

Ако кажете: ”Пусни Го, Той е наш Господ”, вие сте разрешили въпроса и ще дойде благословението...

“Аз и Отец мой ще дойдем и ще направим жилище у вас.”

Какво заварва новият Христос?

“Наука и Възпитание” не е приложена; казаният Първи проблем не е решен и България участва във войните, въпреки предупрежденията Му. Царят го интернира във Варна, за да не влияе на царския двор. Там го глобяват 25 лева, защото говорил без разрешение.

В резултат - България загуби войната, царят абдикира,

България плаща 2,5 милиарда контрибуции (заради 25 лв.!);

Учителят се връща в София и открива Школите от 1922-44 г.

Новата култура започва с развързване на кармични възли.

В І Световна война се ликвидира националната карма;

ІІ свет. война започва развръзка на социалната карма;

но не е решен ІІІ-ят основен проблем – расовата карма.

В “Наука и Възпитание” са дадени указания за избягването на войните,

но това е забравен труд с архаичен, неразбираем език. Тогава Учителят възлага на свой ученик – Георги Радев – “да облече тази книга в нови дрешки” (ново издание), като я синхронизира със съвременната научна терминология.

Ученикът е специално подготвен, с две висши образования, редактира сп. “Житно зърно”, издава “Учителят говори” и др.

В силовите фигури на Учителя Радев представя Космичното съзнание. Той изпълнява възложената задача.

От него се учехме и го ползвахме в педагогическата си работа по линия на Новото образование и възпитание с ученици и родители, което чрез Людмила Живкова пускахме в системата.

Уточнявам тези факти, защото някои хора се пънат да издават “истинската книга на Учителя, а не – на някой си Георги Радев, който си позволил да редактира Учителя”. Това е връщане назад: щом Учителят е преценил, че книгата е неприложима за съзнанията през 30-те години на 20 век, как с нея ще “предаваме учението на българския народ” в 21 век?

Най-после, след един век “съображения”, идеите на Учителя обърнаха внимание и на българските учени: С помощта на брат Георги Университетското издателство “Св. Климент Охридски” издаде “Наука и Възпитание” – много необходима за нашите педагози. Защото извън страната излизат книги относно педагогиката и Учението. На международен педагогически конгрес българските професори комунисти бяха изненадани от вниманието към тях: че идат “от страната на най-големия педагог.” А те дори не знаеха за кого става дума!

Учителят казва на Методи Константинов, че трябва да се напише и ІІ част според новите изисквания на образование и възпитание. Заедно с Боян Боев издават “Учителят за образованието”. Би било чудесно, ако някое издателство облече и нея с “нови дрешки”.

Това бе Второто ръководство в нашата педагогическа работа и образец за това, как да представяме учението пред света. За да градим мостове с другите учения, трябва да знаем и приемствеността на Учението с предхождащите го индийски, теософски, антропософски, розенкройцерски и др. учения според Плана на Бялото Братство, а не да твърдим надуто, че “ние не се занимаваме с други учения”. Щом Учението е световно, трябва да надхвърляме ученията на Бялото Братство от цял свят.

Учителят ни учи към различните съзнания да подхождаме индивидуално.

Напр. на Граблашев пише как да се държи с американците;

на Михаил Иванов – как да подхожда към френската психика;

на Лулчев поръчва да издава Учението в нетрадиционни форми;

съветва Боян Боев да не натрапва Бога на интелектуалците;

а М. Константинов подготвя да издаде основните трудове, които да открехват вратите на Школата за различни съзнания: “Учителят” – за хора на сърцето; “Разговорите на 7-те езера” – за братството; “Новата Култура на Водолей” – за хора на ума; “Астросоциологията” – за социолози и астролози; “Човекът по пътя на Космичната Спирала” – за Ученици; “Освобождение чрез Космично Съзнание” – за философи…

Ще минат векове…

Колкото по-висш е един Учител, толкова повече време е нужно за разбиране и приложение. Исус говори по-малко от две години. А Учителят – половин век. И аз от половин век събирам парченцата от картините на действията на тази световна драма. И съм още в началото… И всеки ден правим открития. Учителят все ни изненадва.

Ще минат векове, докато се разкрие всичко…

 

Зората на новата световна драма

/Анотация/ Лектор акад. Христо Маджаров

 

Човешкото развитие е една грандиозна световна драма. За режисиране на всяко действие се праща нов Учител, който твори нова култура на земята.

Мистичната саможертва през епохата Риби.

Разглежда се накратко драмата Христова в три действия - синхрон на трите деканата на Епохата Риби – мистичен, научен и социален. Царството Божие е върховна цел. Христос изобличава фарисеите, че имат други цели. Църквата го осъжда и екзекутира. Христос предсказва идващия след него Световен Учител.

Новият Учител. Задачата на Учителя е да отмени старите догми и предразсъдъци и да изгради основите на нова раса.

По свещените стъпки

Непознати дела на Учителя: създаване на читалище, дружество „Странджа”, митинг във Варна. Резолюция до Великите сили…

Издава „Науката и възпитанието”. Важността на Началото.

Домът – първият храм на човешката душа.

Дилемата на триъгълника (и на Пентаграма)

Троен състав на Космоса – основа на три философски системи.

Три вериги за човешката душа. Ламтежът към богатство; Сластолюбието и Властолюбието - матуритетен изпит на Бялата раса.

Учението на Учителя не е религия, а Нова култура.

Посвещение – смяна на психопрограмите. Вселяване.

Различаване. Светско и духовно, Исус и Христос, Дънов и Учителя.

Делото. 11-годишният цикъл на Слънцето, използван от Учителя.

Важността на 1914 г. и Новата Епоха. Новата мисия. Конфликти с Цар и Църква.

Какво заварва Новият Христос?

Към различните съзнания – различен подход.

Необходимото време. За сглобяване на действията и картините на тази драма са необходими векове. Тук говоря само за зората й.

Визитка

Христо Маджаров е варненец с многобройни психични феномени, чието обяснение намира в езотеричната Школа на Учителя Беинса Дуно. Канен е да изнася доклади за „България – държава на Духа” и „Идващата Нова Култура” в САЩ, Англия, Чувашия, Унгария, Гърция, Япония, и др. Издал е поредица книги върху „Новата култура в Епохата на Водолея”, “България в световното обединение”, “Големият Заговор срещу българите” І и ІІ том, “Златна България”, „Пътуване през времето”, “Български мистерии”, “Световни мистерии”, “Завръщането на богомилите”, Мелхиседек, „Мистерии в зората на Епоха Водолей” и др.

Академик на МАБИК; в УС на Организация на Обединените Българи и др.

Файл/ове/: