Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

100 години Слово Сила и Живот

София, 15 март 2014 г.

Творческо занятие под надслов: Какво е за мен Словото на Учителя?

        ОТКРОВЕНИЯ НА ТРИЙСЕТИНА ЧОВЕКА ЗА РОЛЯТА НА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ В ЖИВОТА ИМ

  1. За мен Словото е…

 

Първа група: живот, посока, радост, духовна храна, въздух, слънце;

 

Втора група: живот, любов, пътеводна звезда, катализатор, сила, идеал;

 

Трета група: живот, надежда, храна, същността на всичко...

За мен Словото е надежда, която дава живот и храни същността на всичко в живота;

 

Четвърта група: живот, начин на живот, творческа сила, ключа към Истината;

 

Пета група: живот, Глава на Духа, Истина, храна;

 

Шеста група: Живот, Знание и Светлина, Взаимовръзка = Абсолютната Истина.

 

  1. В какъв човек ме превърна Словото на Учителя?

 

Първа група: творящ, разумен, любвеобилен, нов човек, умиротворен;

 

Втора група: по-добър, уравновесен, смирен, вярващ, устойчив, нов човек;

Изречение: Нас Словото ни превърна в по-добри, уравновесени, смирени, вярващи, устойчиви нови хора.

 

Трета група: Човекът на групата е мислещ, отговорен, помагащ, човек, който прави анализ, равносметка, учещ;

 

Четвърта група: съзнателен, по-добър, по-разумен, изправен, смирен, буден човек;

 

Пета група: с ново съзнание, по-добър, по-добре изразяващ себе си, чувстващ се по-свободен и човек в движение и развитие;

 

Шеста група: по-силен, нов човек, реален, добър и чист = съработник на Бога.

 

  1. За каква работа ме вдъхновява Словото?

 

Първа група: за фина и възвишена, за работа за Цялото, за доброволство, за добротворство, за изследване на Истината;

 

Втора група: за доброволна и безкористна, за себераздаване, за обмисляне, за работа върху смирението, за търсене на смисъла във всяка работа, за откриване на връзки и взаимовръзки между отделните неща в живота, за творчество – Демиург;

 

Трета група: за разумна работа, за израз на любовта ми към работата, която върша, да променям себе си към добро, за общуване, за разумен обмен;

 

Четвърта група: да върша Волята Божия, да правя добро, да се стремя към баланс и хармония, да осъзная и проявя Божествената Любов, да работя с разумната си част, вдъхновяване и самовъзпитание, да работя отвътре навън;

 

Пета група: да правя добро, да работя за Бога, за Цялото, за общото, да работим за самоусъвършенстване, да станем  слуги на Бога;

 

Шеста група: за общото, за творческа и Божествена деятелност, за служене, за задълбочена работа = за проявление на Любовта.

 

Позитивни стратегии за намаляване на стреса: http://friendsoftherainbow.net/node/418 

Словото на Учителя - пристан в бурното море: http://friendsoftherainbow.net/node/489

Думите имат пряко влияние върху ДНК http://friendsoftherainbow.net/node/754

Подготвил: А. Йорданова