Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

А

Абсолютна нула – най-ниската възможна температура във Вселената.

Акреция – падането на вещество на космическо тяло от обкръжаващото пространство.

Албедо – съотношението между получената и отразената от дадено тяло светлина.

Алдебаран – най-ярката звезда на съзвездието Бик (Aldebaran, Alpha Tauri).

Алкокоден – латинско преправяне на арабското Kadukhudhah, значещо „управител по знак”. Винаги е планета; дава дължината на живота, която е винаги индивидулна според рождената карта. Алкокоденът е в 99% от случаите един от управителите на Хилега.

Алмутен – планета, имаща най-много достойнство в даден градус. Алмутенът е поне толкова силен колкото управителя по знак, ако не и повече. Пример: Марс в Козирог. Сатурн е управител по знак (+5), но Марс има достойнство по екзалтация (+4) и триплицитет (+3). Само ако Марс е между 22 и 25.59 градуса, където Сатурн управлява и по фас, тогава и двамата ще бъдат Алмутен на тaзи позиция, но и тогава ще се гледа кой е по-силен.

Алмутем Фигурис (Алмутем) – най-могъщата и важна планета в дадена карта, що касае духовните й измерения. Алмутемът е по-силен от всички планети взети заедно. Алмутем Фигурис се превежда като „управителят на хороскопа“, но заради объркването, което съвременните са създали, ще го изписвам така. Алмутемът не е управителя на Асцендента, освен ако случайно не се падне. Алмутем Фигурис се изчислява по специфична формула.

Анабибазон – Глава на Дракона или Северен лунен възел.

Аналема – фигура с форма на 8-ица, която Слънцето описва в небето в течение на една година.

Анарета (убиваща планета) – изследване и точкуване на специфични зони от рождена карта, при което дадена планета или точка или звезда събира най-много показания и като такава е основният заподозрян, който ще причини смъртта, атакувайки Хилега. Ако две планети/точки са с близък резултат, и двете се следят. Обикновено това е планета в 8-ми дом или управителят на същия дом.

Анафора – „следващи” домове. Домовете, които следват след ъгловите – за 1-ви дом това е 2-ри, за 4-ти – 5-ти, за 7-ми – 8-ми, за 10-ти – 11-ти.

Антиматерия – огледален образ на материята с различни характеристики на елементарните частици.

Антисия (антисция) – „Хвърляне на сенки”: две планети са в антисия, когато са разположени на еднакво разстояние от оста на 0° Рак/Козирог. Например, планета намираща се в 11-тия градус на Водолей е в антисия с планета в 19-тия градус на Скорипон. Ако планетата е в 02 градуса в Телец, нейната антисия е на 28 градуса в Лъв. Антисията между две планети се тълкува само като аспект съвпад. Много е силна, носи скритост, потайност. Съвременната Астрология нарича антисията точки на слънцестоене, защото дните с градуса на дадена планета и нейната антисия са равни по дължина. От горния пример, денонощията 13 Ноември и 2 Февруари са с равна дължина.

Апекс – точка от небесната сфера, към която е насочено движението на наблюдателя.

Апертура – диаметърът на обектива или на първичното огледало на телескоп.

Апликация – две планети се приближават една към друга, при което и двете са директни и образуват или съединение или аспект.

Апогей – най-далечната до Земята точка от околоземната орбита.

Аспект – ъгловото разстояние между планетите /или между планета и важни точки в хороскопа/. Линиите, свързващи две планети/или точки/ с центъра на хороскопа, представляващ Земята, оформят ъгъла на аспекта. Различаваме хармонични, дисхармонични, творчески и кармични аспекти. Аспектите сочат хармония или предизвикателство.

Аспекти (цял знак) – в старите времена планетите в Овен са можели да правят секстил към планетите на произволно място във Водолей или Близнаци, да правят квадрат към планетите в Козирог и Рак; тригон към планетите в Стрелец и Лъв и опозиция към планетите във Везни. По подобен начин може да се видят аспектите - цял знак- и на всички други знаци.

Астрология – произлиза от астра (звезда) и логос (говор).

Астрология на избора /елекции/ или т. нар. елективна астрология – клон от астрологията, който се занимава с избора на най-подходящо време за започване на дейност.

Астрономическа единица AU – единица за измерване на разстояния, равна на разстоянието от Земята до Слънцето.

Астрорелокация – промяна на рождената карта при преместване и смяна на местоживеенето.

Асцендент – изгряващият градус от еклиптиката в момента на раждане на човек или друго събитие. Пресечната точка на плоскостта на еклиптиката с плоскостта на хоризонта. Връх на първи дом. Показва физическото тяло и външния вид на родения.

Атмосфера – газовата обвивка, обгръщаща небесните тела.

Атом – най-малката градивна частица на елементите, която запазва техните химични свойства.

Афелий – най-отдалечената до Слънцето точка от околоземната орбита. В северното полукълбо афелия на Земята е в началото на юли.

 

Б

Бавни планети – Марс, Юпитер, Сатурн.

Бели нощи – феномен, при който Слънцето се вижда в полунощ в арктическия и антарктическия региони.

Бенефактори - благоприятни планети, дарители на щастие - традиционно, това са Венера и Юпитер

Биосфера – зоната, в която съществува живота на Земята.

Благоприятно място – една планета се намира в благоприятно място, когато е разположена в знак, дом, фас или терм, в които има достойнства.

Бързи планети – Луна, Меркурий и Венера.

Бяла луна (Селена) – по повод на нейният физически смисъл няма за сега единно мнение. Астрологически символизира нашият Ангел-хранител. Указва на всичко светло, което е натрупано в миналото ни и се ползва за помощ, за духовно укрепване и предпазва от грешки. Отстранява последствията от грешките ни, дава възможност да се поправят без да се достига до крах. Хората на първо ниво не се активира програмата. Бялата луна им пречи да осъществят порочни дела според дома, в който се намира. Период: 7 г; Естество: късмет, радост, щастие; Влияние: помощ, подкрепа, късмет; Качества: благородство, устойчивост.

 

В

Вечерница – Венера, когато изгрява след Слънцето.

Взимане на сила – за това взаимоотношение има два варианта. Когато по-бърза планета се отделя от друга, за да образува съединение или аспект с трета планета, като в същия момент бързата планета взима сила от напуснатата и я предава на новата планета, с която встъпва в съединение. Вторият вариант е когато бърза планета, сключва съединение с по-тежка и бавна планета, а тя от друга страна, сключва съединение с още по-бавна и тежка планета. В тази ситуация, намиращата се по средата планета, взима силата на по-бързата и я отдава на най-бавната от трите.

Видове време – разновидности на времето и времеви стандарти.

Време – явление, с чиято помощ човечеството регистрира промените в околната среда и Вселената.

Връщане на светлина – положение, в което една планета сключва аспект с втора, която е изгорена или ретроградна и връща светлината на първата. После, ако и двете планети са ъглови или следващи, ще се получи връщане с изгода. Същото ще стане и ако първата е ъглова, а втората, към която първата отива, я приема. Ако обаче втората е в падащ Дом, а първата е ъглова или следваща, или ако и двете са падащи, ще има връщане с унищожение/разваляне. Пример за връщане с изгода: Луната в на 5° Овен в първи Дом отива към ляв секстил с изгорения Марс на 8° Близнаци в падащ Дом, Марс е наранен и връща светлината на Луната, която е ъглова и има силата да придвижи нещата напред. Пример за връщане с разваляне: Луната на 5° Дева в падащия Дом 6 отива към левия тригон с ъгловия Марс в 8° Козирог, който е изгорен. Въпреки че е ъглов и в екзалтация, той е жестоко наранен и връща светлината на Луната, която тъй като е скитаща и падаща, е прекалено обременена и не може сама да управлява добре дадената тема.

Вторичен сигнификатор /Ко-сигнификатор/ – термин в хорарната астрология. Луната обикновено действа като вторичен сигнификатор на питащия, с изключение на случаите, когато Рак е на куспидата на дома на това, за което се пита.

Възел – точката, в която орбитата на една планета пресича еклиптиката. Северният възел е точката, в която планетата се движи на север погледнато то Земята, когато пресича еклиптиката. Южният възел е когато се движи на юг.

Външни планети – планетите от Слънчевата система, чиито орбити са разположени извън пояса на астероидите – външни планети са Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон

Вътрешни планети – планетите от Слънчевата система, чиито орбити са разположени вътре в пояса на астероидите - Вътрешни планети са Меркурий, Венера, Земята и Марс.

 

Г

Галактика – съвкупност от звезди и междузвездно вещество, въртящи се около общ гравитационен център.

Галактично хало – сферичният регион, обграждащ центъра или ядрото на галактика.

Галилеевите спътници – четирите спътника на Юпитер, открити от Галилео Галилей.

Гама-лъчи – електромагнитна радиация с много висока енергия.

Глава на дракона – северен лунен възел.

Годините на човека – разделение на дължината на човешкия живот на периоди, управлявани от планетите като времеви господари. Най-известните са Птоломейските години на човекаФирдария иДиректиране по триплицитети, като последното зависи от елементите на знаците, в които са разположени планетите или ъглите. Всички тези техники са продължителни, тоест няма дори минута от живота на даден човек, която да не е управлявана от определена планета. Продължителните техники са по-трайни от непродължителните (транзити, революции, дирекции)

Големият атрактор – място във Вселената, към което се движи огромна част от видимата материя, включително и Слънчевата система.

Големият взрив – Big Bang – началото на Вселената според съвременната наука.

Голямата стена – масивна концентрация на повече от 2000 галактики.

Горна кулминация – моментът, когато небесно тяло пресече небесния меридиан. Най-високото положение на небесното тяло, относно хоризонта.

Господар на периода/орбиса – техника, при която се гледа коя планета е била управител на часа, когато човек се е раждал. Тя управлява първите 12 месеца, после следва следващата според Халдейската подредба. Пример: човек роден в час на Марс. Марс управлява първите 12 месеца. Когато човек стане на 1 година, следващата планета – Слънцето, управлява годината, следващата се управлява от Венера, после Меркурий, после Луната, после Сатурн и после Юпитер. След това се повтарят отново. Така Марс ще управлява като човекът е на 7, 14, 21 и т.н.,  Сатурн като е на 12,  19 , 26, 33 и т.н.

Господство – когато Сатурн, Юпитер или Марс се намират пред Слънцето ( източни ) и не превишават разстоянието от 15 градуса. Ако тези три планети се намират пред Слънцето и след Луната, тогава те придобиват още по-голямо господство. Когато Венера или Меркурий се намират зад Слънцето ( западни ), преди да станат ретроградни. Ако тези две планети се намират зад Слънцето и преди Луната, тога придобиват още по-голямо господство/ Луната придобива господство в момента, в който излезе от лъчите на Слънцето до средата на месеца.

Гравитация – силата, която привлича всички обекти във Вселената.

Гравитационни вълни – изменения в пространство-времето, породени от движенията на маси

Гравитон – частица-носител на гравитационното взаимодействие.

Градус – едно от 360-те подразделения на окръжността. Зодиакалният кръг е разделен на 12 знака с по 30 градуса. Всеки градус е съставен от 60 минути, всяка минута има 60 секунди зодиакална дължина.

Граница на Роше – минималното разстояние за доближаване на масивен сателит към по-масивно тяло, без да се разруши от приливните сили.

Григориански календар – въведен от папа Григорий XIII през 1582 година. Първият григориански ден в България е 14.04.1916 година.

Гринуички меридиан – половината от големия кръг, преминаваща през Северния и Южен полюс и през Гринуичката астрономична обсерватория /Лондон/. Неговата географска дължина е нула.

Гринуичко време – местното средно слънчево време, измерено на Гринуичкия меридиан. Означава се като GMT или UT /Универсално време/. В Гринуичко време се изчисляват планетите, за момента на раждане или друго събитие.

 

Д

Деканат – е 10 градусова част от знака. Всеки знак е разделен на 3 деканата. Всеки деканат има свой управител, които може да видите на схемата по долу. Има две популярни системи за господарите за всеки деканат. Едната (схема 1) се базира на звездата на маговете (схема 2), а втората ( схема 3) се базира на господарите на знаците от една стихия. В някой книги деканата може да го срещнете под името фас. Двете системи се различават и по това, че тази по звездата на маговете използва само планетите от септенера.

Деклинация – ъгълът между небесното тяло и плоскостта на екватора в екваториалната координатна система.

Депресия – положение по зодиакален знак, в което силата на астрологичния обект отслабва.

Десен аспект – положение между две планети, в което едната хвърля аспект срещу последователността от знаци. Пример: Луната в 15 Везни хвърля десен тригон на Марс в 17 Близнаци. Считани са за по-силни от левите, но има прекалено оскъдни доказателства по въпроса.

Десцендент – градус от еклиптиката, залязващ в момента и мястото на раждане на човек или друго събитие. Връх на седми дом.

Дивост – положение, в което дадена планета, най-често Луната, не само че не сключва аспект докато не излезе от сегашния си знак, ами и останалите планети не аспектират знака ѝ, макар да е позволено да има други планети в знака ѝ, от които тя се е отделила. По този начин, когато една планета е дива, тя е много по-сериозно наранена, отколкото ако е само на празен курс. В елинистичната Астрология правилото е още по-стриктно, като важи за 30 градуса: тоест не само докато напусне знака си, а докато минат 30 градуса от текущия градус, в който се намира Луната.

Джет – насочен газов поток от силно ускорена материя.

Диспозитор – планета, управляваща знака, в който е разположена друга планета или връх на дом.

Диспозитор на Асцендента - господарят на Асцендента или още господарят на 1-ви дом.

Директиране по термите – техника, при която Асцендентът и/или Хилегът се директират чрез първични дирекции по термите, по посока на знаците. Груб пример: ако сте с Асцендент 4 градуса Везни, Сатурн управлява първите 2 години, Меркурий следващите 8, Юпитер следващите 7, Венера следващите 7 и Марс следващите 2. Като станетe на 26 години Марс – първият управител по терма на Скорпион, поема за следващите 7 години и така се продължава. Същото е за Хилега, като след като се установи кой е, се гледат градусите му и се почва от зодиакалния му знак. Примерът е груб: 1 градус = 1 година, но това не е точно. Директира  се по  наклонена асцензия с програма, или с таблици за асцензия според географската ширина.

Директиране по триплицитети – техника, при която животът на човек се разделя на 3 части, като всяка е управлявана от триплицитетния управител на планетата/точката, според сектата на картата. Пример: Асцендент Дева в нощна карта; Луната управлява първата третина от живота, Венера втората и Марс последната. Прието е че животът трае 75 години и всяка третина е по 25 години. По-добре е обаче също да се работи с индивидуалната карта и след като се установи дължината на живота, да се раздели на 3, по този начин вземайки на предвид и двете изчисления. Техниката се нарича така, макар да няма никакво директиране в нея.

Директно движение – е когато планетата се движи в последовтелноста на знаците и означава развитие на събитията.

Дистрибуция (разпределяне) – директиране на Хилега (често и градуса на Асцендента) през термите. Управителят по знак на дистрибуцията е „разпределителят” и всяко едно тяло или лъч, което освободителят среща е партньорът.

Дневни планети – Слънце, Юпитер и Сатурн.

Дневно раждане - от изгрев до залез слънце. В наталната карта Слънцето е разположено в някой дом от 7-ми до 12-ти, т.е. над хоризонта.

Добре поставена планета - добре стояща по дом и по знак.

Дуодесима (Додек, Дуод, Дуоденарии, Додекатемория ) – части от зодиака, определени чрез разделението на знаците на 2.5 градуса. Додекът на всеки знак започва със самия знак и след това се върви по последователността на знаците. Така Риби почва с Риби, Овен с Овен, Везни с Везни и т.н. Пример: Марс в 7 градуса и 15 минути Риби. От 0 до 2.49 е Риби, от 2.5 до 4.59 е Овен, от 5 до 7.50 е Телец и така докато се стигне от 27.5 до 29.59, където е последният знак преди този на планетата, точката – в този случай – Водолей. В примера Марс е в додека на Телец. Додеците допълнително оцветяват израженията на дадена планета.

Долна кулминация – моментът, когато небесното тяло пресича минаващия през надира меридан. Връх на четвърти дом. Дъно на небето /IC/- Надир.

Доминус Генитура (Dominus Genitura - Владика на раждането). Това е най-важната и най-силната планета в наталната карта. Тя може да е както добра, така и злобна.

Доминираща планета - да е много силна по бал или да е в 1-ви дом и да е добре аспектирана, или да отстои на до +-3° от куспида на дом

Домове – 12 сектора в рожденния хороскоп, като се започне от Асцендента, в посока, обратна на часовниковата стрелка. Разделителните линии между домовете се наричат върхове или куспиди.

Доплеров ефект – промяна в наблюдаваните дължини на вълните на светлината.

Дорифорий – планета изгряваща преди Слънцето. Някои астролози определят по Дорифория професията на родения

Достойнство – местоположение на планета, в което нейната сила се укрепва. Те биват два вида – есенциални и акцидентални. Приема се че една планета има достойнство, когато се намира в своя домицил, екзалтация, декана, квадрант или терма. Също така, ако планетата се намира в дома на своята радост, когато е директна или източна.

Дъгата на Живота (Arcus Vitae) – математическо изчисление на дължината на живота, при което годините на Алкокодена изтичат иХилегът (Афета) е атакуван от Убиващата планета (Анаерета), което слага края на живота на родения. Според средновековната Астрология, Анаеретата наранява Хилега като е директирана към него чрез първични дирекции. Само че колкото и да са могъщи, те са само една техника и трябва да се гледа за повторения при другите. Както показвам в примера с Елизабет Тейлър, смърт е възможно да се предсказва и вижда и без първични дирекции.

 

Е

Едуард Емерсън Барнард – американски астроном, открил звездата с най-голямо собствено двжение и петия спътник на Юпитер.

Екватор – плоскост, перпендикулярна на земната ос на въртене и разделяща Небесната сфера на две равни части: Северна полусфера /Северно полукълбо/ и Южна полусфера /Южно полукълбо/.

Екзалтация – положение по зодиакален знак, в което силата на планетата нараства. Вид достойнство, където планетата се „радва”. За Слънцето – Овен, Луна – Телец, Меркурий – Дева, Венера – Риби, Марс – Козирог, Юпитер – Рак, Сатурн – Везни.

Еклиптика – земната орбита около Слънцето. Еклиптика се нарича и пътя на Слънцето върху Небесната сфера. Двете определения не си противоречат, а второто представлява сечението на плоскостта на земната орбита около Слънцето с Небесната сфера.

Еклиптична дължина – ъгълът между точка Гама /О градус Овен/ и проекцията на небесното тяло върху еклиптиката.

Еклиптична координатна система – основна плоскост на отчитане е плоскостта на еклиптиката. Начална точка на отчитане е пролетната равноденствена точка - О градус Овен.

Елонгация – елонгация /отклонение/ наричаме ъгълът, заключен между Слънцето, Земята и друго тяло (Меркурий, Венера), т.е., ъгълът Слънце-Земя-планета. Най-голямятя елонгация на Меркурий от Слънцето е около 28°, но понякога максимумът може да бъде само 18°. Максималната елонгация на Венера от Слънцето е 48 градуса.

Естествени сигнификатори – са основните значения за всяка планета, независимо от нейното разположение в наталната карта.

Естествен сигнификатор на дом - планетата-управител на дома в плоска карта.

Ера – огромен период от време от историята на Земята.

Еруптивни променливи звезди – звезди, в които възникват взривове от вътрешните термоядрени процеси.

Ефемериди – астрлогични таблици, показващи позициите на Слънцето, Луната и планетите в зодиакалните знаци. Има два вида ефемериди - нощни и дневни. Нощните ефемериди дават позициите на планетите изчислени за полунощ, а при дневните ефемериди– планетите са изчислени за 12.00 часа през деня.

 Extra condicione – термин, липсващ в древните текстове и измислен от Робърт Ханд, за да обозначи планета, която е изцяло контра на/срещу сектата на дадена карта: в дневна карта – женска планета над хоризонта в мъжки знак; в нощна карта: мъжка планета над хоризонта в женски знак.     

Ж

Женски знаци – женските знаци са Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козирог, Риби. Психологически се свързват с пасивния принцип и интровертността.

Жребий (точка) – място, изразяващо съотношение, което произлиза от позицията на 3 други части от дадена карта. Обикновено разстоянието между двете места се измерва по посока на знаците, от едното към другото, и после се проектира напред от някое друго място(най-често Асцендента) и където спре броенето там е Жребия. По-лесно е да се изрази с формулата Асц + дадена планета – друга планета = Жребия. Жребиите в повечето случаи зависят от сектата на картата и ако тя е нощна, се обръща формулата и вместо Асц + планета 1 – планета 2 става Асц + планета 2 – планета 1. Жребиите са на практика специфични Асценденти и като такива са невероятно точни. Същестуват над 100 Жребия, но само малцина от тях се използват в анализ на рождена карта. Информацията от Жребиите винаги трябва да се подчинява на тази, давана от планетите в дадена карта. Погрешно са наричани Арабски точки, тъй като са използвани 6-7 века преди арабите.

           

З

Залез – момент, в който небесното тяло пресича плоскостта на хоризонта, ставайки невидимо за наблюдателя

Затъмнително-променливи звезди – резултат от взаимното съжителстване на двойка звезди.

Заточение – също така завист или изгнание. Това положение е вид слабост, тук планетата губи своята сила. Планетите са в заточение, когато се намират в знак, противоположен на техния домицил – Слънце във Водолей, Луна в Козирог и т. н.

Звездата на маговете – е септаграм (7 странна звезда) свързан така, че да следва дните от седмицата, управлявани от 7-те планети. Фирдария е основана на тази звезда – Слънцето е следвано от Венера, Меркурий, Луната, Сатурн, Юпитер и Марс, като Северният и Южният лунен възел са с малки символи и са вмъкнати между Марс и Слънцето. Звездата на магите е стабилна основа, на която стъпват магьосниците и окултистите.

Зенит – пресечната точка между линията на отвеса/перпендикуляра/ в дадено място и частта от небесната сфера над хоризонта.

Зли планети – също така малефактори. Това са Марс и Сатурн, при някои автори и намаляващата Луна. Наричани също така – инфортуна.

Зодиак – астрологичен термин, означаващ пътя на Слънцето върху небесната сфера. Друго име на еклиптиката.

Зодиакален знак – Една дванайсетина част от Зодиака. Зодиакалните знаци са 12. Всеки един от тях е равен на 30 градуса. Те се класифицират по различни критерии. Например по елемент – земни, водни , огнени и въздушни. Също така – женски - мъжки, плодовити - безплодни, надарени с глес – безмълвни и т. н.

Зодиакална светлина – отразената слънчева светлина от праховия диск в равнината на еклиптиката в Слънчевата система.

Зорница – Венера, когато изгрява преди Слънцето.

 

И

Избягване – положение, в което дадена планета иска да се свърже с втора в същия знак, но втората излиза от него и преди първата да я срещне, тя среща трета, несвързана с темата. Някои наричат това положение с чуждицата „евазия”.

Изгорена планета – планетите са изгорени, ако се намират до 8,30 градуса съвпад със Слънцето. Според У. Лили това е най-лошият от всички аспекти.

Изгорен – планета на 8.5 градуса от Слънцето. Това е най-сериозното нараняване от всички. Астрономически, планетата е невидима.

Изгореният път /„Виа комбуста“/ – средновековно понятие означаващо областта на еклиптиката между 15 градуса Везни – 15 градуса Скорпион. Счита се като неблагоприятно положение за планетите /„Виа комбуста“/ се използва в Хорарната астрология.

Изгорени часове – доктрина, прилагана преобладаващо в изборната Астрология. След Новолунието първите 12 планетарни часа са изгорени и изключително злосторни, следващите 72 са благоприятни, следвани от 12 изгорени, 72 благоприятни и т.н. до следващия съвпад на Светилата. Първите 12 часа се разделят според триплицитетните управители. Едни автори дават тези на огъня (Слънцето, Юпитер и Сатурн), индийците дават тези на елемента, в който е Слънцето по време на Новолунието.

Изгрев – момент, в който небесното тяло пресича плоскостта на хоризонта и става видимо за наблюдателя.

Изменчиви знаци: Близнаци, Дева, Стрелец, Риби. Практикуващите съвременна Астрология наричат тези знаци подвижни, тоест че са противоположни на неподвижните. Това показва основно непознаване на трите модалности. Подвижните знаци са кардиналните; те са центробежни. Обратните на тях са неподвижните, които са центростремителни. Изменчивите са тези, които се редуват между придържане към центъра и бягане от него.

Изправени/Изкривени знаци (знаци с дълга асцензия и такива с къса)– Разделение на знаците между тези, които изгряват по-бързо и са по-паралени към хоризонта (изкривените), и тези, които изгряват по-бавно и са по-близо до правия ъгъл на хоризонта (изправени). Знаците от Рак до Стрелец включително са изправени, а тези от Козирог до Близнаци са изкривени, в северното полукълбо.

Изкривяване – положението на планета в кадетни домове ( 3-ти, 6-ти, 9-ти, 12-ти ).

Изрязване на светлина (пресичане, спъване) – става по три начина: или чрез препречване от следващия знак, или чрез избягване в същия знак, или чрез стопиране.

Източен/Западен – може да касае планета, както и квадрант (четвърт). от дадена карта. Една планета е източна, когато е пред Слънцето, тоест е с по-малка дължина от него. Една планета е западна, когато е след Слънцето, тоест с по-късни градуси от него. (Пример: Меркурий в 18 градуса Овен, Слънце в 5 градуса Овен, Марс в 20 граудуса Риби. Меркурий е западен, Марс е източен. Има и друг начин: слага се Слънцето на Асцендента и които планети са над Асцендента са източни, които са под, са западни). Висшите планети (Сатурн, Юпитер и Марс) са по-силни, когато са източни, докато низшите (Меркурий и Венера), когато са западни. Също така, една планета може да бъде източна от Слънцето, но западна в света и обратно. Това става, когато фазата й спрямо Слънцето се различава от кварданта (четвъртината) във въпросната карта. Източните (мъжките) квадранти са 4-ти, 5-ти, 6-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти Дом, а западните (женските) са 1-ви, 2-ри, 3-ти, 7-ми, 8-ми и 9-ти Дом.

Ингресия – навлизането на дадена планета в нулевия градус на знака. Прехода на планетата от един знак в друг.

Индивидуалност и личностИндивидуалността се показва от знака, в който е разположено слънцето, той ни показва чистият Разум (Манас – на санскрит), това е Човешката част от нашата природа, която за разлика от Животинската ни част е неизменна. Личността се представя от Луната, заедно с Асцедента, и представя разум свързан с желание (Кама-Манас – на санскрит) – това е нашата животинска природа, която е преходна. Индивидуалността и Личността заедно представляват седемте принципа на човешкото съзнание. Всеки принцип е представен от една планета.

Интерферометър – инструмент за прецизни измервания.

Инфрачервена светлина – невидима за човешкото око светлина.

 

Й

Йонизация – превръщане на електрически неутралните атоми в йони.

 

К

Кадент – обикновено се отнася до планета или планети в падащите домове, 3ти, 6ти, 9ти или 12ти.

Казими – планета, която е на разстояние от 17 минути и половина от Слънцето. Известно е и като „в сърцето на Слънцето”. Това се случва доста рядко и е силно случайно (аксидентално) достойнство. Древните казват, че това е като човек да седи до трона на Краля. 

Календар – система за пресмятане на продължителни периоди от време.

Кардинални знаци – Овен, Рак, Везни, Козирог. Знаците, в които става смяната на сезона. Тези знаци се свързват с инициативата, предприемчивостта и действието.

Катабибазон - Опашка на дракона.

Квадранти – хороскопа се дели на четири части или четвърти. Това са: Източен – от Асц до Мц. Южен – от Мц до Дсц. Западен – Дсц до Иц и Северен – от Иц до Асц.

Квадрат – аспект между две планети, които сключват помежду си ъгъл от 90 градуса. Квадрата е дисхармоничен аспект в астрологията и е свързан с напрежение, конфликти и неконтролирана енергия.

Квазар – космически обект, излъчващ огромно количество енергия.

Кваркови звезди – звезди с особено състояние на веществото.

Квезит – в хорарната астрология така наричаме темата на въпроса,това за което се пита.

Кверент – в хорарната астрология така наричаме човека, който задава въпрос.

Компас – прибор за определяне на географската посока, обикновено използвайки земното магнитно поле.

Композит – карта съставена от средните точки между планети и домове от други 2 или повече рожденни карти. Използва се за партньорски отношения и представлява карта на връзката на участниците.

Контра-антисия, или опозиция по антисия – подобно е на антисия, само че „противоположна сянка” по оста Овен-Везни. Докато при антисията имаме еднакво отстояние от слънцестоенната ос, тук имаме  същото, само че от равноденствената. Също така, такива знаци, без значение на каква ширина се намират по земного кълбо, има еднакви изгряващи времена. тоест им отнема едно и също време да изгреят над хоризонта. Контра-антисията се ползва само като опозиция. Има негативно значение.

Константата на Хъбъл – една от най-важните формули в астрономията за определяне на размера и възрастта на Вселената.

Корона – най-външният слой от слънчевата атмосфера.

Космически кръст /Голям квадрат/ – аспектна конфигурация от 4 планети, които помежду си сключват четири квадратури и две опозиции. С други думи, фигура от две опозиции, разположени под ъгъл от 90 градуса.

Космическите скорости – видовете скорости за придвижване на обекти в Космоса.

Космограма – небесното разположение на планетите в зодиакалните знаци с начална точка 0 градуса Овен.

Критични градуси – когато планета се намира в критичен градус, нейната сила на влияние нараства

Критични градуси - Кардинални знаци – критичните градуси в знаците от Кардиналния кръст са: 00.00 - 12.51 - 25.42

Критични градуси - Подвижни знаци – критичните градуси на знаците от Подвижния кръст са: 04.17 - 17.08

Критични градуси - Фиксирани знаци – Критичните градуси на знаците от Фиксирания кръст са: 08.34 - 21.25.

Кръг на деклинация – голям кръг върху небесната сфера, перпендикулярен на екватора и преминаващ през Северния, Южния полюс и небесния обект.

Куинконс – също така инконюнкция. Това е аспект, който се сключва на от тела намиращи се на 150 градуса.         

Л

Лазер – квантов генератор на кохерентна светлина.

Леон Фуко – първият учен, доказал с помощта на махало земното околоосно въртене.

Личен сигнификатор - управителят на асцендента.

Лични сигнификатори - господарите на домовете и планетите в домовете.

Лоши домове - 6-ти, 8-ми и 12-ти.

Лунни възли – точки на пресичане на Лунната орбита с плоскостта на еклиптиката. Северен лунен възел – Глава на дракона /РАХУ/ Южен Лунен възел – Опашка на дракона /КЕТХУ/. Те се намират на 180° една от друга. Линията на лунните възлите е фактор на съдбовност, предопределеност в живота ни. Възлите показват с какво трябва да се срещнем в живота, искам или не. Тъй като нашето индивидуално развитие е тясно свързано с развитието на други хора, с развитието на обществото, то линията на Възлите описва също и характера на взаимодействие на човека с околния свят, с другите хора. Изгряващият лунен възел (северен) показва на този жизнен опит, на тези качества на характера, които трябва да се придобият в този живот. Той действа подобно на Юпитер.

Северният лунен възел показва най-добрите възможности, открива ни нов свят, дава нови знания, ускорява нашата еволюция, това което трябва да бъде. Благоприятства срещи, връзки, и контакти, които могат да донесат на човека успех, благополучие, радост и даже щастие. Изгряващият лунен възел е свързан с качеството ЯН. Нарича се още Главата на дракона, а според индийците Раху. Период: 18.7 г. Естество: мястото по дом показва къде трябва да се развием в този живот, а положението по знак:  кои качества трябва да усвоим, как да се развием; връзки, контакти, срещи. Влияние: оказва влияние подобно на Юпитер  разширение, развитие, успех.

Лунна революция – техника, която използва завръщането на Луната до същия градус и минута, в които е била по време на раждането. Лунната революция трябва да се подчини на Слънчевата и главно се използва да уточни в кой месец ще се случи обещаното от годишната слънчева революция.

Ляв и десен аспект - ако по-бавната планета е преди по-бързата (по посока на нарастване на градусите) аспектът е десен, ако е след по-бързата - ляв

 Ляв аспект – положение, при което планета хвърля аспект по посоката на знаците. Пример: Луна в 15 Близнаци хвърля ляв тригон на Марс в 17 Везни.

           

М

Магнитуд – звездната величина, мярка за яркостта на небесните обекти.

Малефактор или малефик - злосторник; Марс, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Медиум цели /средата на небето/  – най-високата точка от еклиптиката, където тя се пресича с меридиана, минаващ точно над мястото, за което е изчислен хороскопът. Южната точка на хороскопа.

Меридиан – половината от големия кръг преминаващ през полюсите на Земята. Върху земната повърхност меридиана е място на точки с еднаква географска дължина.

Местно време /Локално време/ – бремето, измервано в дадено географско място. То е еднакво за всички, които се намират на същия земен меридиан, а за другите меридиани денонощието започва или свършва по-рано или по-късно в зависимост от това кога там Слънцето е в кулминация. Хороскопите се изчисляват с местното време/меридианно време/ за мястото на раждане.

Мидпункт (мидълпойнт) – средното разстояние между две планети. Подробна теория за влиянието на мидпунктовете е разработена в Хамбургската астрологична школа.

Микровълни – електромагнитни вълни, разположени между радио и светлинните вълни в скалата на електромагнитния спектър.

Монданна (световна) астрология - разглежда се действието на планетите върху приливите и отливите, времето, атмосферата, сезоните

Мъжки знаци – Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец, Водолей. Психологически се свързват с активния принцип и екстровертността.

Мълния – електрически разряд, породен от огромните разлики в електрическите потенциали между високите атмосферни слоеве и земната повърхност.

 

 

Н

Наклон на еклиптиката – ъгълът между плоскостта на еклиптиката и плоскостта на екватора. Равен е на 23 градуса 27 минути.

Нараняваща планета – се нарича тази планета от двойката планети, сключващи нехармоничен аспект помежду си, която има по-висок бал.

Натална карта – е карта за предсказване потенциалите на индивида. Нарича се още хороскоп, радикална карта, рождена карта, радикс.

Небесен полюс – въображаема точка върху небесната сфера, проекция на земния полюс.

Небесна сфера – сфера с много голям радиус, чиито център съвпада с центъра на Земята. В древността са считали, че звездите са неподвижни, закрепени за нея.

Неоперативна /неаспектирана/ планета – планета, при която липсват мажорни аспекти с останалите планети.

Неподвижни/твърди/фиксирани знаци: Телец, Лъв, Скорпион, Водолей.

Новенария (9-та част) – разделение на всеки знак на 9 равни части от по 3 градуса и 20 минути, като всяка 9-та част се управлява от планета. Правилото е, че началото се дава от планетата, управляваща подвижния знак от елемента, в който е разположена въпросната планета/точка, и след това последователността продължава с планетите управляващи знаците след първия кардинален, докато се стигне докрай. Пример: Венера във 23 градуса и 10 минути Дева. Дева е от земния елемент. Кардиналният знак на този елемент е Козирог, управляван от Сатурн. Следователно Сатурн управлява от 0 до 3.19, следващият знак е Водолей, също управляван от Сатурн – от 3.20 до 6.39, следва Риби, тоест Юпитер управлява новенарията от 6.40 до 9.59, следва Овен – значи Марс управлява 9-тата част от 10 до 13.19, следва Телец, тоест Венера управлява от 13.20 до 16.40, следва Близнаци, тоест Меркурий управлява от 16.40 до 19.59, следва Рак, значи Луната управлява новенарията в Дева от 20.00 до 23.19, следва Лъв, значи Слънцето управлява от 23.20 до 26.39,  следва Дева, която управлява последните градуси – от 26.40 до 29.59. Следователно Венера в 23 градуса и 10 минути Дева е в новенарията на Луната. 9-тите части също оцветяват изражението на дадена планета и носят допълнителна информация. Някои, особено индийците, ги използват в годишните си предказателни техники.

Нощните планети – са в източната половина на хороскопа, от страната на Асцендента.

Неутрино – неуловима частица без електричен заряд и почти нулева маса.

Нутация – малки периодични колебания на въртенето на Земята в пространството.

 

О

Обсада – наблюдава се когато една планета се „разделя” с неблагоприятна планета след съединение или аспект, а след това се съединява с още една зловредна планета, и разликата е не повече от 7 градуса. Също така, случай в който една благоприятна планета се намира между две зловредни. Но и при двата случая, ако Слънцето сключи аспект или съединение с благоприятната планета, то снема значителна част от неблагоприятното влияние и намалява слабостта на планетата. Пример: Марс е в 10° Дева, Луната е в 17° Дева, Сатурн е в 24° Дева. Чрез аспект: Марс е в 10° Везни, Луната е в 16° Козирог, Сатурн е в 20° Овен. Луната се отделя от Марс и отива към Сатурн, без да има аспекти от намесващи се планети. Обсаждането, било то положително от добротворци, или отрицателно от злосторници, може да бъде разбито или отслабено, ако някоя планета хвърли лъч, който да прекъсне връзката на обсадената такава.

Обсерватория – учреждение за извършване на наблюдения на небсените обекти.

Озон – озонът е основният щит на Земята от ултравиолетовите лъчи.

Окултация – точен съвпад. В астрономията този термин означава пресичането на светлината, идваща от звезда от друго тяло.

Опашка на дракона - Южен лунен възел.

Опозиция – аспект между две планети, които сключват помежду си ъгъл от 180 градуса. Опозицията е дисхармоничен аспект, свързан с междуличностни напрежения, външни конфликти и дисбаланс на енергията.

Орбита – път в пространството, по който се движи небесното тяло

Отвърнатост/отчуждение – от английското Aversion. Синоними са „не вижда, не съзира”. Положение, в което дадена планета/жребий е във 2-ри, 6ти, 8-ми или 12-знак от въпросен Дом. Пример: планета в Близнаци е отвърната или не съзира Асцендента в Рак или знаците Скорпион, Козирог и Телец.

Отразяване на светлина – положение, в което две планети са в отвърнатост една към друга (не се съзират) и трета или събира, илипрехвърля светлината им. Ако я събира, тя отразява светлината на друго място.

Оттегляне (отменяне) – положение, в което една планета сключва аспект с втора, но преди той да се завърши, първата планета става ретроградна. Известно е и като „въздържане” или с чуждицата „рефранация”.

 

П

Падение – в астрологията означава „загуба от сила и достойнства”. Знакът на падение на всяка планета е противоположен на знака на екзалтацията.

Палеоконтакт – евентуален контакт на човечеството с представители на друга цивилизация в древността.

Паралакс – видимото ъглово изместване на небесен обект, породено от движението на Земята по нейната орбита.

Парсек – астрономическа единица за разстояние.

Пасаж – преминаването на небесно тяло пред диска на далечна звезда.

Перигей – най-близката до Земята точка от околоземната орбита.

Перигрин - планетата не е нито в собствен знак, нито в екзалтация, нито в падение, нито в заточение.

Перихелий – най-близката до Слънцето точка от орбитата на тяло, обикалящо около Слънцето.

Плазма – четвъртото агрегатно състояние на веществата.

Плоско (или натурално) колело или карта - равнодомна карта с Асцендент 0° Овен.

Планета в шахта – планета, която няма нито един мажорен аспект с другите планети в хороскопа. Планета в шахта е не задействана, кармически непроявена планета. Тя няма мощен енергетически канал за проявление на своите характеристики, за това тя няма да участва в жизнените ситуации и характера на човека. В най-добрият случай планета в шахта ще запази чистотата на своите характеристики непокътнати, нищо не може отвън да повлияе на характеристиките ѝ. В най-лошият случай от нея нищо не зависи, не може да прояви своите характеристики, те са потиснати и човек не може да използва нейният потенциал. Планета в подобен статус изисква съзнателна и целенасочена работа, за да се развият и появят нейните характеристики. Това трябва да става чрез минорните аспекти ако има такива или чрез планетите свързани с знака, в който е разположена.

Плутоид – наименование на космическите тела в Слънчевата система, подобни на Плутон.

По-висши октави - Плутон e по-висша октава на Марс, Нептун - на Венера, Уран - на Меркурий.

Подвижни/кардинални знаци: Овен, Рак, Везни, Козирог.

Под земята – разположение, в който и да е дом, от Asc до Desc, в зодиакално направление.

Под Лъчи – това е положение на планета или точка, отделена от Слънцето от ъгъл, по малък от 15-17 градуса. Според други автори, разстоянието е от 6-15 градуса.

Полупункт - средна точка (между два астрологични обекта).

Полуправилна променлива звезда – представител на група пулсиращи променливи звезди.

Полярно сияние – излъчване на светлина в горните слоеве на атмосферата. .

Помощ - добри аспекти от Слънцето, Венера и Юпитер.

Поправка за обръщане на Официалното часово време – броят минути /часове/, които се добавят или изваждат от Поясното време, за да се получи Местното време.

Поясно време /Официално часово време/  – на земното кълбо има 24 часови пояса, които се редуват през 15 градуса. Линията на отчитане е Гринуичкия меридиан. Гринуичкият меридиан е определен за нулев меридиан и е в центъра на Гринуичката времева зона, с която са съобразени останалите времеви зони.На изток от Гринуичкия меридиан – се прибавят часове, а на Запад от меридиана – се изваждат часове. За официално време на пояса се приема времето на преминаващия през средата на пояса географски меридиан. В България официалното време е времето на втория часови пояс, източно от Гринуич. Официанлното време в България е с два часа напред от Гринуич и е наречено Източноевропейско.

Правило на Тициус-Боде – зависимост, с която приблизително се определят разстоянията между планетите и Слънцето.

Празен курс – положение, в което Луната или друга планета не сключи аспект докато се намира в сегашния си знак. Това е нараняване. Ако дадена планета е накрая на знака си и е в орбис за аспект с друга, някои не го броят като празен курс.

Пред Слънцето – също така Източна. Това са планетите, които изгряват преди Слънцето. Например, ако Венера е в първия градус на Овен, а Слънцето на 15 градуса в Овен.

Пренатална епоха – моментът на зачатие. Използва се за ректификация на хороскопа /виж ректификация/.

Преодоляване (доминиране, издигнатост) – когато една планета е в 9-ти, 11-ти или 10-ти знак от друга (тоест превъзхождащ тригон, секстил или квадрат), макар че бидейки на 10 знака разстояние се смята за по-превъзхождаща и доминираща ситуация. Пример: Меркурий във Везни в ляв квадрат на Марс в Козирог. Меркурий е 10 знака от Марс и преодолява/доминира Марс, или се казва, че е издигнат над него.

Препречване – положение, в което една планета прави образуващ аспект с втора, но преди аспектът да се сключи, трета планета, която е в по-късни градуси, става ретргорадна, прави аспект с втората и после с първата. Подобна конфигурация е наричана също „съпротива или прекъсване”.

Прехвърляне на светлина – положение, в което една планета се отделя от друга и след това се свързва с трета, по този начин прехвърляйки светлината й на третата. Има и друг вариант: една планета сключва аспект с по-тежка, която после сключва аспект с по-тежка от самата нея и третата свързва първите две. Според Бонати и Лили, за да бъде прехвърлянето ефективно, планетата, прехвърляща светлина трябва да бъде приета от тази, от която се отделя, тъй като „една планета не дава нещо на място, на което тя не обещава нищо”.

Прецесия – взаимно сложно движение между еклиптиката и екватора. Вследствие на прецесията пролетната равноденствена точка се движи в обратна посока по еклиптиката, като извършва един оборот по еклиптиката за около 26 000 години. Прецесия се нарича и самото обратно движение на пролетната равноденствена точка.

Приемане (рецепция) – положение, в което две планети са в аспект и същевременно всяка е в достойнствата на другата. Най-ефективно е приемането по знак или по екзалтация. За да е ефективно по-надолу, трябва 2 от 3-те ниски достойнства да присъстват. Пример: Меркурий в Козирог в десен тригон със Сатурн в Дева: Меркурий е в знака на Сатурн, който приема Меркурий, и Сатурн е в знака на Меркурий, тоест Сатурн е приет от Меркурий. Това е приемане по знак. Наранените планети не могат да приемат.

Присадки - лоши аспекти, които не отговарят на еволюционното развитие на родения, но го предизвикват да се развива.

Прогресия – позиции на планетите в дните след раждането, като се смята, че на един ден разлика от първоначалната им позиция, отговаря една година от живота на човек. Използват се в предсказателната Астрология. 

Пролетна равноденствена точка – точка, в която се пресичат еклиптиката и екватора. Слънцето минава през нея в момент на пролетното равноденстие - около 21 март.

Променлива звезда – звезда, чийто блясък се променя с течение на времето.

Промисор – от английското promise – обещавам. Планета или точка, която активира областта, която представлява в рождената карта. Да речем, че професията ви ще бъде на учен, тогава когато планетата/точката, обещаваща това в хороскопа ви се активира, ше се появи възможност за изява в тази област. В първичните дирекции промисорите се местят по първичното движение: от изток на запад и се измерват в ректансцензия.

Профекции – техника, при която рождената карта се мести с 1 Дом, или с 30 градуса или с 1 знак, ако се ползва Равнодомната система. По този начин рождените конфигурации се повтарят на всеки 12 години. Всяка планета или точка може да се мести, но най-важната е Асцендента, следвана от Светилата, Дом 10 и Фортуна. Планетата, управляваща дадена година се нарича Управител/Господар на годината.. Профекциите освен годишни може и да са месечни и дори дневни. Пример: Асцендент Водолей, на 9 градуса и 10 минути, Дом 2 е Риби, на 18 градуса и 16 минути и т.н. Когато роденият е на 12, 24, 36, 48 години, колелото ще дойде до Дом 1 и Сатурн ще е Господар на годината. Когато е на 13, 25, 37, 49 и т.н., ще дойде до Дом 2 и Юпитер ще е Господар на годината. При месечните годината се разбива на 12 месеца, като първият се управлява от Господаря на годината, вторият от управителя на следващия Дом и така до края. Профекциите са може би техниката, която най-много показва до колко голяма степен всички главни събития в живота са съдбовни.

Птолемеевите години на човека – продължителна обща техника, обхващаща целия живот на човека. Не се прави разлика между дневни и нощни раждания. Луната управлява първите 4 години, Меркурий следващите 10, Венера следващите 8, Слънцето следващите 19, Марс следващите 15, Юпитер следващите 12 и Сатурн слеващите 30 и до края на живота.

Пулсиращи променливи – резултат от агонията на звездите, достигнали края на своето съществуване.

Първични дирекции – най-могъщата и сложна предсказателна техника в Астрологията. Основава се на движението на Земята около оста й, което придвижва планетите и други точки от картата до нови позиции в небето. Движението е по звездния екватор, а не по еклиптиката. Всеки градус на завъртане, траещ около 4 минути часовниково време, е равен на 1 година от живота. Всяка дирекция има 2 елемента: един, който е смятан за по-пасивен и определящ засегнатата област от живота (сигнификатор), и вторият, считан за по-активен, който определя природата на събитието (промисор). Това е прекалено обемна и сложна тема. Румен Колев е реално първият и най-добър източник. Безплатната програма Morinus изчислява най-различни първични дирекции.

Пътуването със свръхсветлинни скорости – няколко начина за пътуване през пространството със свръхсветлинна скорост.

 

Р

Равноденствие – момент, в който Слънцето пресича Небесния екватор. Пролетното равноденствие настъпва, когато Слънцето влиза в 0 градуса на знака Овен, а есенното равноденствие, когато влиза в 0 градуса на знака Везни.

Радиоастрономия – раздел от астрономията, изучаващ радиовълните от космическите обекти

Радиоактивност – разпадане на атомите на вещества, съпроводено от високоенергийно излъчване.

Радост на планетите – случайно достойнство, което усилва планетите. Меркурий се радва в Дом 1, Луната в Дом 3, Венера в Дом 5, Марс в Дом 6, Слънцето в Дом 9. Юпитер в Дом 11, и Сатурн в Дом 12. Когато попадат в Домовете противоположни на тези на радостта им, те се отслабват.

Разрушение – се получава когато една планета се готви да се съедини с друга, започвайки да навлиза в нейната сила, но преди момента на съединение, същата планета става ретроградна.

Разстроена – е планета, която при престоя си в даден знак не сключва аспект с нито една друга планета. Изключение не прави и Луната, заради бързото си движение.

Ранена планета - да има отрицателен бал.

Режеща планета – в наталната карта е тази, която разделя двете планети, отстоящи една от друга на най-голямо разстояние, т.е тя е единствената планета между най-отдалечените две планети

Ректасцензия – небесен аналог на географската дължина на Земята.

Ректификация – прилагането на специфични методи и изчисления за определяне на точния час/момент/ на раждането.

Реликтовото лъчение – космическо електромагнитно лъчение, възникнало в ранния етап от разширението на Вселената.

Рентгенови лъчи – невидима за човешкото око синя светлина, извън ултравиолетовия диапазон.

Ретроградно движение – привидно движение назад на планетите. Тази илюзия се дължи на относителните движения на Земята и другите планети спрямо Слънцето. От гледна точка на земният наблюдател всички планети, освен Слънце и Луна, периодически забавят своя ход, спират и започват обратно движение, което се нарича ретроградно. Това явление се обяснява с различията в периодите на обиколка около Слънцето. Ретроградното движение е в посока обратна на последователност на знаците. Астрологически това указва на урок, който трябва да се премине, използвайки вече натрупан опит. който в предишен живот не сме успели да научим. Указва и на забавяне и възпрепятстване на начинанията. За това не е добре да се започва нещо, ако планетата която го символизира е ретроградна в момента. По добре е да се изчака тя да стана отново директна и да мине през градуса къде е спряла, преди да стане ретроградна.

Рецепция, взаимност (взаимна рецепция) – две планети се намират, всяка в дома или екзалтацията на другата, или във всеки вид управление на другата. Дори между тях да няма съединение или аспект, то това положение се счита за аналогично на рецепция. Например Венера във Водолей и Уран във Везни, и двете планети са в знаците на господство на другата, в този случай казваме, че Венера и Уран са в рецепция по управление. Възможни са и рецепция по екзалтация, тригонокрация, терм и деканат. В случай на рецепция планетите се разглеждат като в положение на съвпад. Който е толкова по-силен колкото е по силно достойнството, което ги свързва.  

С

Сабиански символи – Символични значения на 360 градуса на Зодиака. Пръв за тях споменава средновековния арабски астролог Ал Беруни /X век/. Съвременна интерпретация на тези символи намираме в книгите на Дейн Ръдиар. Някои астрологични системи използват сабианските символи като метод за уточняване градуса на Асцендента.

Сарос – период на повтаряне на слънчевите затъмнения.

Светлинна година – разстоянието, което изминава светлината за една година.

Свръхнова – експлозията на масивна звезда в края на живота й.

Сепарация - отдалечаването на по-бързата планета от точния аспект.

Сигнификатор – това е планета или жребий, който обозначава нещо в зависимост от позицията, природата си, и управлението в дадена карта. Има 3 вида сигнификатори: универсални (Слънцето като бащата в дневна карта, Венера на жените и т.н.), случайни (Луната като сигнификатор на смъртта, защото е управител на Дома на смъртта, или Меркурий на децата, защото управлява Дом 5) специфични (изчисляват се по специален начин като се сравняват с други планети/точки по сила; например сигнификатор на убиващата планета, финансов сигнификатор и т.н.)

Сидерална астрология - дава позициите на планетите чрез съзвездия (работи се с прецесия)

Сидерически месец – интервалът от време между две последователни възвръщания на Луната от 0 градуса Овен до О градуса Овен. Сидерическият месец е равен на 27 денонощия, 7 часа, 43 минути и 12 секунди.

Сизигия – от латинскотот Syzigia, значещо „съюз”. Отнася се за последното Новолуние или Пълнолуние. От изключително значение е и е потенциален Хилег. В рождената Астрология последната сизигия преди раждането известна с латинското съкращение SAN (Syzygy Ante Navitatem).

Сила ( да приемеш или предадеш сила ) – е приложимо в случаите когато една планета се съединява, или образува аспект с друга планета от знак, или дом от своя домицил, екзалтация или триплицитет.

Силно аспектирана планета - с добри и точни аспекти.

Синастрия или сравнителен хороскоп - метод на сравнение на един хороскоп с друг. Изследва се влиянието и отношението на едната карта към другата (планети и аспекти, модел, домове). При този метод се гледат аспектите, които формират планетите на единия, към планетите на другия, разположението им в домовете на партньора.

Синодичен месец – времето от фазата пълнолуние до следващото пълнолуние е 29 денонощия, 12 часа, 44 минути и 3 секунди. Този период се нарича синодичен лунен месец.

Синодичен цикъл  – времето между съвпадите на две планети.

Скоростта на светлината – 300,000 км. в секунда.

Сложна или комбинирана карта - резултат от обединяването на няколко карти, на базата на полупунктовете на върховете на домовете и планетите.

Слънчев вятър – бърз поток от електрично заредени частици от Слънцето.

Слънчев знак – знакът от Зодиака, в който се намира Слънцето в даден момент.

Слънчева система – слънчевата система съдържа Слънцето, девет планети, над 68 спътници на планетите и голям брой малки тела (комети и астероиди). Орбитите на планетите са елиптични, с изключение на Меркурий и Плутон, които имат кръгови орбити. Орбитите на всички планети лежат на една плоскост, наречена еклиптика. Еклиптиката е наклонена на 7 градуса към плоскостта на слънчевия екватор. Единствено орбитата на Плутон се отклонява от плоскостта на еклиптиката - на 17 градуса. Слънчевата система се намира на около 26 000 светлинни години от центъра на нашата галактика Млечния път в един от спиралните ръкави, по-близо до ръба на галактиката. Цялата слънчева система се завърта веднъж около центъра на галактиката ни за около 250 милиона години.

Смесване – се получава когато се намират в съединение или в градуси на антис. Когато две планети се смесят се наблюдава изменение на техните качества. Например, Сатурн и Марс, са зловредни, но когато се обединят тяхното влияние намалява, защото всеки един от тях разрушава природата на другия, смесени по този начин тяхното влияние се оказва нито зловредно, нито положително. Също така, съединението със Слънцето на Венера, Юпитер и Луната, е вредно за тях. Взаимно си вредят Слънцето при съединение с малефиците. Единствен, който е незасегнат от съединение със Слънцето е Меркурий.

Спектър – отделните цветни компоненти на светлината.

Среда на небето – пресечната точка на еклиптиката с небесния меридиан в момента на раждане или друго събитие.

Стелиум – съвпад на повече от две планети. Стелиумът представлява струпване на три или повече планети на едно място с орбис +/- 10 градуса в еклиптичните дължини на първата и последната планета. Стелиумът е по-силен когато планетите са в един и същи знак и се намират в един и същи дом.

Стихии  /Елементи/ – знаците на Зодиака са разделени на четири групи по три знака и всяка група има за символ една от четирите стихии : огън, въздух земя ,вода. Стихията на всеки знак изразява същността на неговата природа. Стихиите имат отношение към темперамента на родения.

Скитаща – планета, която се намира в градус от зодиака, където няма нито едно от петте достойнства (управление по знак, екзалтация, триплицитет, терма и фас). Пример: Меркурий в 9 градуса Овен в дневна карта. Управител по знак е Марс, по екзалтация е Слънцето, по триплицитет е Слънцето, (Юпитер и Сатурн, които съответно са управляващ през нощта и участващ управител, но при изчисляването на Алмутен се използват винаги и 3-те триплицитетни управителя), Венера е управител по терма и Марс по фас. Скитащата планета зависи от състоянието на диспозитора й. Скитащата планета е като емигрант скитник, който е принуден да се съобразява с чуждите закони на някой владетел.  Някои наричат това понятие с чуждицата „перегринна или перегрин”.

Слънчева революция (революция) – техника, която използва завръщането на Слънцето до същия градус и минута, в които е било по време на раждането. Западната Астрология е базирана на пътя на Слънцето, така че освен ако не се уточни с друго планетарно име, революция означава тази на Слънцето. Съвременните практикуващи наричат това Слънчево възвръщане или с чуждицата соларен хороскоп.

Стопиране (блокиране) – когато планета стопира друга преди тя да довърши свързването си с трета, било то чрез тялото си или чрез лъча си. Пример: Венера в 10 Риби отива към Марс в 20 Риби, но Меркурий е на 15 Риби и стига първи до Марс, по този начин стопирайки Венера. Някои наричат това положение с чуждицата „прохибиция” – забраняване.

Суверени – се наричат Сатурн, Юпитер и Марс. Така се наричат и обекти намиращи се на Mc в хороскопа.

Събиране на светлина – положение, при което две планети отиват към трета по-бавна от тях, която събира светлината им и ги свързва. Има различни разновидности на това. Планетите, отиващи към третата може да са в аспект, може и да не са, може и да са били в аспект.

 

Т

Тахион – частица, движеща се с по-висока скорост от скоростта на светлината.

Телоохраняване – планетарни взаимодействия, в които някоя планета предпазва друга, най-често Светило. Използва се за определянето на обществената видност и просперитет. Най-често се използва според сектата на картата: ако е дневна, висшите планети (Марс, Юпитер и Сатурн) да са източни от Слънцето и да не са под лъчите му, и западни от Луната; ако е нощна нощните планети (Марс и Венера) да са с Луната. Ъгловите телоохранители (понятието телоохранител е известно и катободигард или копиеносач) са по-силни от следващите.

Температурните скали – използваните днес видове температурни скали.

Терми – една пета част от знака. Неравномерно деление на знаците на 5 части. Всяка от тези части - наречена терма на знака, се владее от различна планета. Управителите на термите са планетите: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, светилата не участват. Последните градуси на всеки знак се владеят от Марс или Сатурн. Има три вида терми, като най-разпространени са египетските.

Тихо Брахе – датски астроном, чиито наблюдения помагат на Кеплер да открие законите за движение на планетите.

Тласкане на природа – положение, в което една планета прави сключващ аспект с управителя си по знак, екзалтация или 2 от по-малките достойнства (триплицитет, терма и фас). Пример: Луна във Везни прави ляв секстил на Венера в Стрелец. Венера приема Луната в знака си на управление.

Тласкане на сила – положение, в което планета, отиваща към друга, е в своя знак, екзалтация или две от по-малките достойства, и по този начин дарява със силата си планета, която получава импулса. Пример: Венера в Телец прави ляв квадрат на Юпитер в Лъв и по този начин тласка своята сила към Юпитер.

Тропическа астрология - дава позициите на планетите в знаци.

Тропичната година – интервалът между две последователни преминавания на Слънцето през пролетната равноденствена точка - 0 градуса на Овен. Дължината на тропичната година е 365.2422 средни слънчеви денонощия.

Триплицитет – образуват четири групи от по три сродни знака.

Огън – Овен, Лъв, Стрелец

Земя – Телец, Дева, Козирог

Въздух – Близнаци, Везни, Водолей

Вода – Рак, Скорпион, Риби

Тъмна материя – термин за материята във Вселената, която не може да се наблюдава.

 

У

Ултравиолетова светлина – невидима за човешкото око синя светлина.

 

Ф

Фаза на Луната – осветената част от Лунния диск, която се вижда на небето. Когато тъмната част от Луната е обърната към Земята, фазата на Луната е нула и се нарича новолуние. Първа и трета четвърт - съответстват на фаза половина. В пълнолуние фазата на Луната е единица.

Фиктивни планети – се отнасят към чувствителните точки в хороскопа. Тези планети имат физически или математически смисъл, но реално физически не съществуват. Към фиктивните планети се отнасят такива точки като Бяла Луна, Черна Луна, Северен и Южен Лунен възел, а също и арабските точки (жребии), и средните точки.

Фридрих Бесел – германски астроном и математик.

Фирдария (Фирдар, Ал фирдар) – продължителна техника, която обхваща целия живот на човека, разделен на периоди управлявани от дадена планета. За родените през деня, Слънцето управлява първите 10г, след това Венера 8, Меркурий 13, Луната 9, Сатурн 11, Юпитер 12, Марс 7, Северният възел 3, Южният възел 2, и ако човек доживее до 75 години се повтаря. За родените през нощта, Луната първите 9 години, след това Сатурн 11, Юпитер 12, Марс 7, Северният възел 3, Южният възел 2, Слънцето 10, Венера 8 и Меркурий 13.

Всеки период е разделен на 7 подпериода, подуправлявани от една планета, като се следва последователността от Звездата на магите и се почне от планетата, управляваща периода. Пример: при дневни раждания Слънцето управлява първите 10 години от живота. Разделят се на 7 и се получава 521 дни, което е дължината на 1 подпериод. Така първите 521 са управлявани от Слънце и подуправител Слънце, после Слънце-Венера, Слънце-Меркурий, Слънце-Луна, Слънце-Сатурн, Слънце-Юпитер и Слънце-Марс. Възлите не участват в подпериодите.

Фрустрация – в хорарната карта, когато един от сигнификаторите апликира с аспект към друг сигнификатор, но преди да се осъществи този аспект, сигнификатора прави аспект с трета злосторна планета. В този случай казваме, че има пречка, която възпрепятства осъществяването на въпроса

 

Х

Халб – положение, в което дневна планета е над хоризонта в дневна карта и под хоризонта в нощна, а нощна планета е под хоризотна в дневна и над хоризонта в нощна.

Хейз – положение, в което дневна планета е освен над хоризонта в дневна карта и под хоризонта в нощна, е в мъжки знак, и нощна планета е под хоризонта в дневна карта и над хоризонта в нощна, и в женски знак.

Хенри Кавендиш – английски химик и физик, откривател на водорода.

Хилег (афета) – латинско преправяне на арабското Hylaj. Benjamin Dykes, го превежда като releaser – освободител, избавител. Хилегът е най-често планета, а може и да е точка, която дава живота и жизнеността: Слънце - за мъжко раждане, Луна - за женско раждане. Атакуван е при тежки болести и смърт. Птоломей дава друга схема за определяне на Хилега на хороскопа. Освен Слънцето и Луната, той включва и Асцендента.

Хорарна астрология – дял от астрологията, който се занимава с отговор на въпроси.

Хороскоп – особен вид чертеж, отразяващ положението на небесните тела в момента на раждане на човек или друго събитие. Ориентиран е съобразно мястото на събитието. В древна Гърция под хороскоп са разбирали Асцендент.

Хумори – 4-те течности в тялото според средновековната медицина. Равновесието между тях определя здравето на човека и неговият външен вид и нива на енергия (темперамента). Жълтата жлъчка се свързва с огън и холеричния темперамент, кръвта се свързва с въздуха и с темперамента на сангивника, флегмата се свързва с водата и с флегматичния темперамент, и черната жлъчка се свързва с темперамента на меланхолика. Съществува и 5-ти елемент и това е етерът/духовната енергия. Той е нефизически и е изключително мощен. Присъства и в китайското разделение за 5-те елемента. Средновековната медицинска Астрология, практикувана от Хипократ, Гален, Авицена и т.н., която се занимава с есенцията на нещата, учи, че има само 4 болести: дисбаланс на огън, дисбаланс на въздух, дисбаланс на вода и дисбаланс на земя.

 

Ч

Часови пояс – меридианни пояси на повърхността на Земята, за които е установено единно поясно време в ролята на официално гражданско време. Поясното време се отличава от гринуичкото време с цяло число часове.

Червейна дупка – мост, свързващ две отдалечени точки от пространството във Вселената.

Черна дупка – остатък от избухнала звезда, в който е натрупана огромна маса в малки размери и има чудовищна гравитация.

Черна луна (Лилит – първата жена на Адам) – описва взаимоотношенията ни с абсолютното и ни показва как да се откажем от изкушенията си. В транзит, Лилит показва формата на отчаянието, най-често в областите на желанието, безсилието на психиката. Тя също така показва къде се поставят под въпрос, нашият живот, нашите работни места, и нашите убеждения. Това е важно, тъй като ни дава възможност да се пусне на нещо. Има всъщност три Черни Луни в астрологията: 1.Черна Луна (математическа точка). 2.Черната Луна (теоретична втора луна, която обикаля около Земята три пъти по-далеч от нормалната орбита на нашата Луна) 3.Астероид номер 1181, който обикаля около Слънцето в астероиден пояс между Марс и Юпитер. Елиптична орбита на Луната има два фокуса, на земята, и втора точка, разположена в празното пространство, което се идентифицира с Лилит. Тя не е планета, а гравитационна точка в пространството. Лилит се върти бавно около Земята, като 3232 дни, или около 8,9 години за пълно завъртане. Естество: нещастие, разочарование, неприятности, измама, жертва, съблазън, изкушения, вина; Влияние: разрушава логиката и разума на морално неустойчивите хора, тласка ги към разврат, духовно опустошение и деградация, суматоха, фаталност, загуба, разочарования в сферата на знака и планетата в аспект; Качества: Положителни: борба с пороците, борба със собствените слабости. Отрицателни: използване на нечестни методи, на слабостите на хората.

 

Щ

            Щедрост и отплата – положение, в което една планета е в падение или в заточение и нейният диспозитор има сключващ аспект между тях. След време, когато диспозиторът попадне в знака на падението или заточението си, планетата, която преди това е била в такова положение, е вече диспозитор на планетата в падение или заточение и има сключващ аспект между тях. По този начин се получава компенсация. Пример: Марс е в падение в Рак, управляван от Луната, която сключва ляв тригон от Риби, вдигайки Марс от трудното положение = щедрост. След време (транзит или при въпрос), когато Луната е в Скорпион, където е в падение, Марс, който управлява Скорпион, е в Лъв и Луната сключва десен квадрат с него и той й помага да се изправи от затрудненото положение, по този начин връщайки услугата = отплата. Щедрост и отплата може да стане не само чрез управление по знак, а и чрез еказалтация. По-ниските достойнства вече разреждат ефекта.

 

Ъ

Ъглова планета - от 1-ви, 4-ти, 7-ми или 10-ти дом