Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Жени Патева

 

* Родена е на 18 ноември 1876 г. в с. Градец, Котленско.

* През 1893 г. завършва Девическа гимназия в Шумен и прдобива право да учителства.

* Започва учителска дейност в Карнобат. През 1896 г. е преместена в Разград поради проявеното от нея инакомислие.

* През 1897 г. се омъжва за Иван Патев – учител, доктор на идеологическите науки, по-късно известен адвокат.

* През 1899 г. пише открито писмо до всички учители в Княжеството в защита правата на учителките.

* През 1900 г. сем. Патеви се остановява в Бургас.

* През 1901 г. основава българския женски съюз. Слуша лекции по философия и социология в Берлин, по-късно и в Париж.

* През 1905 г. става инициатор  и основател на женското сдружение „Самосъзнание” в Бургас и негов почетен прецедател. Урежда неделни училища за неграмотните.

* От 1905-1912 г. редактор на в. „Женски глас”.

* През 1907 г. е делегат на конференцията на Женската лига за мир и свобода в Амстердам.

* През 1915 г. взема дейно участие в образуването на Международната лига за мир и свобода.

* През 1919 г. издава книгата си” Вегетариански другар”.

* От 1931 г. ръководи вегетарианското дружество „Нов живот” в Бургас.

Издава книгата си „Светлина по пътя на жената”.

* Издава седем книги, превежда от немски, френски и руски, сътрудничи на много вестници и списания.

* Умира на 17 юни 1955 г. 

         Проследявайки богатата просветителска дейност на Жени Патева в Бургас, ние се убеждаваме, че няма личност, която да е развила по-добре от нея идеята на Учителя за ролята на жената в Новата епоха. Многобройните й защитни слова, доклади и речи носят едно послание: Новата Ева ще спаси света! Ето една част от заглавията на нейни слова за жената: „Майката в съвременното общество”, „Жената в отзив на великите събития”, Какво трябва и може да направи жената за добрия домашен живот и за общото благоденствие”, Жената, красотата и вегетарианството”, „Върховната мисия на жената”, „Майката-християнка” и др.

         Още на една идея от Новото учение се посвещава Жени Патева със същата любов и жар: Природосъобразния живот и вегетарианството – един по-разумен начин на живот. Като един от основателите на Вегетарианското дружество в Бургас тя организира курсове по консервиране на плодове и зеленчуци и предлага да се организират колонии за летен отдих на децата на вегетарианците. Пропагандаторската й мисия в защита на вегетарианството откриваме в много нейни публикации не само в бургаската преса.

         Съществено място в цялостната просветна и публицистична дейност на Ж. Патева заема и темата за възпитанието: „Причини и последици – закони във възпитанието”, „Родителоучителска дружба”, Кой трябва да възпитава детето”, „Правото на детето” и др.