Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

За да изтълкува някой едно пророчество, той трябва да се върне назад във времето, когато пророкът е изказал това пророчество по известни формули, да разбере какво е искал да каже.
Когато от пророчествата се вземе известна емблема, за да се разбере нейното значение, трябва да се види от кого я е взел пророкът, кой я употребява: военни, религиозни или други. За подбно се отнася – та при тълкуването трябва и да й се предаде такъв характер. Тръбите, конят са военни емблеми, книгата – религиозна и прочие. Четирите ангела, свързани при реката Ефрат (Откровението), представляват четирите поробени народа около тая река, които сега ще се освободят (Асирия, Вавилония, Армения и ...).
Ангелът в 10 : 2 на Отковението, който излезе с книжката, показва новото учение, което ще дойде. Числото 10 показва царската власт, която е сега в 10 държави.
Питат ме : кой ще победи в сегашната европейска война: германци или руси ? – Който казва, че в настоящата война ще победи Германия или Русия, Съюзът или Съглашението – не разбира духа на пророчеството. Няма да победят нито едните, нито другите, ще победи третият – Христос.
Отгоре ще дойде победата.
От тия царства ще изчезне едното, за да се въздигне новото царство на Христа, а това ще бъде царството, гдето работи Христос – Българското царство. Гледам, турили в новата софийска църква “Александър Невски” статуята на цар Фердинанд. Това е светското. Защото, за да се причисли някой между лика на светиите, това значи много – трябва обаче по-рано да страда.
Питат ме: “Защо пострада България?” Отговарям: За да стане Фердинанд светия. Защото България се готви за нещо възвишено – да вземе тя това десето царство. Добре – туриха българите Фердинанд между светиите, провъзгласи се той за цар. Царството, царизмът има голямо значение, обаче казаха им отгоре: “Да видим сега, да пострадате. Постъпчете ги, да видим, знаят ли да търпят.”
Първото качество на светията е да търпи. Кой е белегът? Откровението 13 : 16. Всяко нещо днес с пари става, всички с този белег си служат. Откровението 13 : 18. Кое е числото 666? То е кабалистическо число. Нали човек бе създаден в шестия ден? При това 3 по 6 прави 18, това са трима царе: руският, германският и сега българският. И тримата трябва да отстъпят на Христа., Който иде.Числото 18, както и числото 6, е човешко. Има и друго тълкуване. Човекът е трояк. Той живее на физическия, астралния и духовния свят.
Какво е отношението на България спрямо великите сили? Както една малка клечица тук, на физическия свят, е нищожна, понеже се търсят все големи клечки, обаче на духовното поле тя означава нещо, защото е при едно по-нежно състояние, гдето няма големи клечки. Така и една малка болка, ако се яви някъде по тялото, нищо не значи, обаче ако е някъде към окото, ще се почувствуву, даже да засмъди колкото бод* на игла.
Човек трябва да види какво е отношението на онези народи, които са горе. Техните царе се наричат богове.
Архангел Михаил се бие горе и като свали нечистивите долу, ще се вдигне за известно време мирът от земята, както е сега. Тук воюват 17 милиона войници, а тези, които ще паднат от горе, са 200 милиона.
Съвременният строй и бъдещата епоха имат съотношение, както една гъсеница към пеперудата. Гъсеницата, докато стане пеперуда, трябва да преседи известно време в пашкула. По отношение пеперудата  (бъдещата епоха)  трябва да стои 50 години в пашкула, за да излезе от там.
В двайсетия век се ликвидира: всеки си взема своето. Сега са години на ликвидация.
Няма светия, който да не е бил бит, преди да влезе в Цардстовото Божие. Но сега вече астралният свят е очистен – няма дяволи. Когато отидете там, няма да ви бият.
Това е хубаво в българския народ, че има духовно пробуждане отвътре. И то не само масата, но и интелигенцията. Там е спасението на българите, в това духовно движение.
Тия събития всички ще ги гледате. Взели сте си по един билет и ще гледате. Друго е, когато ви се разправи повърхностно това, което ще се представлява, друго е, когато сами го видите. Вашите въпроси приличат на това, когато някой започва да разпитва за съдържанието на пиесата. Който се интересува и е нетърпелив, казвам му: Вземи, купи си билет и след три часа ще видиш.
Българите казват:” Биха ни, взеха ни маслото”, но не бойте се, вашето масло не е в сърби и гърци. Те взеха айрана, а маслото отиде горе в небето. Кое е България? То са живите, съзнателни хора. Какво ще стане с България? – Тя е посята и ще трябва да поникне – да пострада. Някой се пита: ”Какво ще стане с мене?” – С тебе ще стане това, да работиш смирено пред Господа, със слугинска престилка да слугуваш. Някои искат с корона да слугуват на Господа. Когато имаш къща, богатства и пр., не можеш да слугуваш, тогава на тебе трябва да слугуват.
Какво ще стане с Румъния? – Каквото става с някой разбойник, когато го пуснат от затвора – отива си в къщи. Румъния ще бъде заобиколена със славянството и ще остане като островче в море. Виж, друг е въпросът с гърците – те имат култура, обаче те трябва да се държат добре ____________________
* убождане, бодване
със славяните, за да се благословят. Иначе Господ ще им прати старите господари – италианците. Сега културата се пренася в славянството. Българите и останалите славяни трябва да се съединят. Но на ума на поляци и сърби не трябва да се разчита, като се говори за бъдещата култура, защото техният ум е умът на парите. Те са достигнали да имат пари, сила и власт, а  бъдещата култура иска нещо повече.
Какво е изгубила България? – Да вземем за пример двама съседи, от които единият отнема по някакъв начин имота на другия. А ограбениат има син и другиат – дъщеря. Те (младите) се влюбват и като се оженят, кой става по-богат? Сега гърци, сърби и българи Господ ще ги ожени, в съюз ще ги съедини Господ. Защо ни наказахте? – Защото бай Ганьо се дуелира – има си закон, по който го наказват. По-добре, че стана така. България ще се определи в сегашната европейска война, или всесветска война, след като бъдат определени Гърция и Румъния. Ние, българите, ще отиваме в Цариград.
 
 
5 януари 1915 г.
Бургас