Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

25 януари 1915 г. 
8000x365 = 2 920 000 дни 8000 х 12 месеца = 96 000 месеца 96 000 х 4 седмици = 384 000 седмици
384 000 х 7 дни = 2 688 000 дни 2 920 000 х 24 часа - 70 080 000 часа 70 080 000 х 60 минути = 42 048 000 минути 42 048 000 х 60 секунди = 252 288 000 секунди
Най-дългият период от сътворението на Земята е първият период - слизанието на човека от небето до Земята, а то е след млекопитающите. 
Първи са слезли растенията. Първият период е 75 000 години. 
Под "Адама" подразбираме белия човек, духовния човек, а духовният Адам е от времето след Христа. Всички по-раншни раси са знаели за бялата раса и са я очаквали като един месия. Най- старата раса е бялата във физическия свят, всички други са по- стари в духовния свят, а по-млади във физическия свят. След бялата раса иде шестата раса - светещата раса, наречени Синове Божии. За нея ще се изменят и природата, и климатическите условия. Сега лошите мисли и желания на хората са образували един тъмен пояс около земята. 
Господ потопи човека (Битие 6...) в астралния свят. 
Яков - крадец, лъжец...и му рече Господ: "Няма да се наричаш Яков." 
Физическото тяло е сформировано в милион години и то е вече завършено. Сега се формира астралното тяло. 
Изчисление: 
8000 х 12 х 4 х 7 х 52 х 365 х 24 х 60 х 60 = числото на годините от сформируване, създаване на света. 
Всеки период колко е продължавал, е отбелязано в слоевете на земята при всяко напластяване. 
Да се слезе в ада, ще се почувствувате десетки хиляди килограми по-тежки. Само героите слизат в ада - така е описано и в гръцката митология. И там, в ада, има ценни работи: население, което живее и е със съзнание, че това място е тяхно. Те живеят - слезлият там трябва да вземе формата им. Адът е като една смет, от 20 и повече години струпвана и вече се разлага, и 
гние, и който я оценява (сметта) ще се възползува, а който не, ще казва, че това е боклук непотребен. 
В центъра на Земята е най-големият ад. На 100 километра от него и около му има твърд пояс, върху който живее друго население, на други 100 километра друг пояс и т.н. Нашата Земя около си на 100 километра има твърд светъл пояс, през който минава слънчевата и други светлини. Върху тоя пояс има население - астралният свят. Около него има друг пояс на 100 километра и т н. 
Около Земята има 7 пояса външни - 7 небеса, и вътре в нея - 7 пояса. В центъра на Земята е огънят - адът. 
(Говорено ми е от Учителя П. К. Дънов в дома на Д. Цанева, вечерта на вечеринката у тях) 
Заминалите покойници могат да бъдат в астралния свят, но живеят във физическия свят и на сеанси се явяват, говорят за светските си работи, къде им са парите, документите, разправии и пр., това е, че такова е тяхното съзнание и просвета в духовно отношение. 
Ние, които се подвизаваме в духовното поле и формираме астралното си тяло, ще влезем със съзнание в астралния свят. 
Този, Който подбужда сърцата на хората да извършват едно добро, Той се казва Господ. И тоя Господ чрез Своя Син Исус Христос учи постоянно всеки човек на много добри и съвършени работи. И който Го слуша, бива блажен 
(В неделя, януари 1915 г., Учителят г-н П. К. Дънов замина с железницата за Ямбол със следобедния влакв1 ч. и 50 мин. след пладне, изпратен от приятелите от нашия кръжок до старата железопътна гара.) 
25 януари 1915 г 
Разговор с Учителя П. К. Дънов в дома на Стойчеви Бургас