Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Сегашното духовенство е на старата религия, то е със старите методи и Христос за тях казва, че са крадци и разбойници, щом проповядват старите методи предни Христа. Затова казват, че щом някой не им харесва, той е еретик. Така казват и за г-н Дънов сега.

    Социалистите имат по-широки възгледи от свещениците, защото се стремят да прокарат принципа на братството.
    Било е време, когато почвата е трябвало да се тори, но когато е вече наторена, каква нужда има сега да се тори? То е Мойсеевият принцип – „око за око”, а Христос казва: „Любете враговете си. Дайте дрехата си.” Така пеперудата дава дрехата си – пашкула си. Под „риза” Христос е разбирал един скрит принцип. Навсякъде сега усещат, че има едно обезсоляване. Така и в Америка се стремят да вкарат в църквата младите, но те не отиват, защото формите са остарели.
    Има един закон за изменение коефицента на светлината – человек става невидим за околните. Може да ходиш между тях и да не те виждат.
    Как ще обясните: една баба на 74 години да излезе на витоша три пъти, когато едва до половин километър е могла да ходи. Тя има вяра и се е подмладила.
    За человека има запас от енергия да живее хиляда години. Хората умират преждевременно от неправилно живеене. Понякога има икономически причини в природата: ще умре дядото, за да живее детето, или обратно – детето умира, за да живее дядото; има замяна, това е икономически закон в природата.
    Във физическия свят сме пробудени навън; в духовния свят сме пробудени навътре.
    Всяко престъпление, направено на физическия мир, съди се на физическия свят. Извършеното на астралния мир съди се в астралния свят. Престъпление, отнасящо се до чувствата, то е на астралния свят; и ако и да се съди на физическия свят, то е съдба на астралния свят. Астралният свят е тук на земята.
    Раят е в причинния свят – над нас, или там е причинният свят, или светът на светлините.
    Като се нагорещи един предмет, формата му не се вижда, но тя не е изгубена. Левия път е пътя на инволюцията. Десния път е пътят на еволюцията. Широкия път е пътят на кармата. Спасението е път на еволюцията.
    Стъпките са: обръщение, покаяние, спасение, възраждание. Новорождение – то е живот в причинния свят. Там грешки не се правят вече. Например там е живял Никодим.
    Венера действа на чувствата – физическото по ле.
    Юпитер действа на благородните чувства – умственото поле.
    Марс действа на физическото поле. Той е свързан с тялото в человека.
    Меркурий действа на физическото поле. В него преобладава златото.
    Слънцето действа изцяло на живота.
    Тогава да се изучава астрономията и се намери свръзката и с окултизма, и в коя планета преобладава известен метал. Всякой человек е свързан с някоя планета в зависимост от преобладаващия метал в кръвта му.
    Един атом = 1/25 милионна част от милиметъра. Трябва да се влезе в окултната химия, там ще се види, че атомите, йоните са все живи същества. 
    Всяка ваша мисъл ще се яви в духовния свят като цвят. Ангелите я вземат и облагородяват: сеят, култивират и хранят изобщо нашите мисли, а ние пък култивираме техните мисли.
    От 25 години небето в България почва да става лазурно. То е резултат от добрите мисли, които се пращат в България от духовния свят, а с това става и климатическо изменение. Това се забелязва от много чужди хора, които са дошли в България. Затова и някои хора ги обхваща отчаяние. Те не могат да понасят тая светлина. Това се казва непоносима светлина.
    В света има особено мнение, или да, или не. Който възприеме, ще расте, който не – остава за други еволюции. Затова в духовния свят бързат да вземат всичките; които не влязат, ще паднат надолу. От 13-та сфера има и други сфери, още по-надолу, но няма да остане никой незасегнат от еволюционните процеси. Всички ще влязат в сферата на тая вълна.
    Избраните са посветените. Дядо П. Тихчев е от посветените. Те са на степени от 1, 2, 3, 4, 5 степен. Голов, Пеньо Киров – също. Те живеят в свят на светлината.
    Като проучваме физическия свят, ще научим и другите светове. Затова трябва да влезем във връзка с природата, с растенията, да разбираме езика им. Примерът с крушата: като я обичате и постите под нея десет минути, тя ще ви даде круши. Нашата мисъл растенията я възприемат. Това става по закона на любовта. Възприятията стават чрез листата, те са дихателната система. Ние влизаме по тоя начин във връзка с мислещите разумни същества, които работят в природата, или все едно с живата природа. Когато растенията цъвтят, в тях съзнанието на физическия святе будно. Животните имат съзнание, като се хранят; щом се нахранят, заспиват и губят съзнанието си.
    Новата култура дава индивидуална подготовка и повдигане на народния дух.
    Гърците ще си изгубят и гащите. Те са като оная мишка, която, за да влезе в капана, обиколи два-три пъти около му, не влиза, не влиза, и като смята, че е скроила плана си, дръпва пастърмата и хлоп – вратата на капана се затваря. Сяда тя и мисли какво стана. Нейната философия не и е помогнала. Не желая на българите положението на гърците. Те имат сега врагове: турци, българи, сърби, италианци, те ще ги напекат.
    Румънците ще ги напекат болшевиците и ще дадат Добрич и други местности.
    Боледуванията са благословение. Человек трябва да боледува в годината поне един път: да полегне една седмица на кревата, да се съвземе и пр. сега животът е интензивен – в една година се преминава онова, което трябва да се премине в сто години.
 
 
27 юни 1920г., неделя, разговори от 16ч.
Бургас, дом Д. Цанев