Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Веднъж Учителят показал на учениците си чист лист хартия, в центъра на който имало една черна точка. Попитал ги:

– Какво виждате?

Първият ученик:

– Точка.

Вторият:

– Черна точка.

Третият:

– Дебела черна точка.

Тогава Учителят отбелязал мъдро:

– Всеки от вас видя само точката и никой не обърна внимание на чистия бял лист, на който е тя...