Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1. „Аум“ – инструментал;

Учителя: „Вие може да се срещате с брата Пеню Киров… Като запеете песента „Благославяй, душе моя, Господа“, той веднага се явява и можете да си беседвате с него…Тая песен е в негова памет.“

2. „Благославяй душе моя Господа“ – обща песен;

3. Биография на Пеню Киров – І част;

4. „Тебе поем“ – песен (Розвита);

5. Биография на Пеню Киров – ІІ част;

6. Песните:

„Житено зърно“ – (Иван Атанасов)

„Духът ми шепне“ (Веселина Николова)

„До ще ден“ (дует: Веси-Ванка)

7. Четене на писма:

№ 3 (Пеню Киров)

№ 2 (Петър Дънов)

Учителя: „Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са пред възход. Русия и славянството сега са излезли от черната зона, от тъмния век. Сега се дава възможност на славянството да заеме своето място в света. В Русия се изработват нови форми на Живота за бъдещето. Тя е творческото поле на тези нови форми. Славяните ще донесат нещо ново. Те идват сега да създадат Нова Култура. В известен смисъл, те сега са духовният Израил.“

8. Песните:

„Рассвет“ – Чайковски (дует: Радост-Ирина)

Дует на Лиза и Полина из операта „Дама Пика“ – Чайковски (дует: Радост-Ирина)

(Учителя: „На това събрание [14 август 1906 г.] присъстваха тримата невидими приятели, покровители частно на българския народ и изобщо – на славянството. Тия трима приятели носят и името „Все“... „Все“ значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас, Който ни учи. Той е Великият Учител и Спасител. А Михаил е военоначалникът, Гавраил – вестителят. Вероятно тия са тримата ангели, които се явиха на Авраама при мамврийския дъб (Бит. 18:1-18) и му обещаха бъдещото величие на народа, който щеше да произлезе от него, бездетния, защото у Бога нищо няма да е невъзможно.“ – това е във връзка със следващите 2 писма)

9. Четене на писма:

№102 (Пеню Киров)

№121 (Петър Дънов)

10. Песните:

„Скитах се“

„Молитва – Чуй господи“

11. Четене на писма:

№ 35 (Пеню Киров)

№ 40 (Петър Дънов)

12. Песните:

91-ви псалм – песен (дует Розвита-Георги);

Благословен Господ – обща песен;