Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Наставник на слабите

И носител техен

Крепител на силните

И учител техен

Бе Пеню Киров

 

Снимка, правена през 1915 г.

Получена след свършване на

земното негово пришелствуване.

Ж. Панайотов

 

Бургас

29 юний 1918 г.