Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Настоящото електронно издание съдържа беседи, изнасяни пред ръководители, беседи пред членове на вътрешната Синархична верига, беседи, изнасяни в четвъртък, празнични и други извънредни беседи.

Извънредни беседи, е-книги„Беседи пред ръководителите“ е поредица от слово на Учителя, изнесено през годините 1923-1930. Ръководителите, присъствали на тях според стенографските записки, са варирали от 12 до 27 души и са били лично поканени от Учителя. Мария Тодорова казва в своите спомени: „Учителят държеше специални беседи само за ръководителите на братските кръжоци в провинцията.“ (Изгревът“ – том 5). Елена Андреева стенографира и дешифрира беседите на една от срещите, а по-късно, както самата тя споменава („Изгревът“ – том 9), участва в селектирането и подредбата на всички беседи, държани през годините пред ръководителите.

Беседите пред вътрешната верига са съвсем скоро открити и поради това те не присъстват в нито един каталог. Не беше известна и групата от 10 братя, пред които Учителя е избрал да изнесе това слово в годините 1921-1923. За съхраняването и предоставянето на този безценен архив като ръкопис спомогнаха двама братя от Ямбол и Сливен.

Беседи, държани в четвъртък: Това, което обединява всички тези беседи е денят четвъртък, в който те са изнасяни от 1916 до 1932 г. Една част от тях са беседи/лекции, държани пред сестри. Те са издадени като поредица под името „Великата майка“. Друга част представляват първообраза на лекциите от Специалния и Общия клас, които са държани само пред млади хора в годините преди откриването на Школата през 1922 г. Общото между всички тях е, че те са по-ментални и приличат повече на школни лекции, предназначени за учениците.

Празнични и други извънредни беседи: В тази поредица са събрани беседите, които са изнесени от Учителя по повод на различни празници в годината, като например: Първа пролет (22 март); откриване на учебната година на 22 септември; Петровден (12 юли), Великден, Рождество, Нова година. Тук намират място и всички други беседи, които са държани през годините по време на пътуванията на Учителя из страната, като например в Бургас, Велико Търново, Сливен, Русе и др. В този раздел попадат също така и всички останали беседи, които не влизат в редовния седмичен календар в дните сряда, петък и неделя, като Специален клас (СК), Общ клас (ООК), Неделни беседи (НБ), Утринни слова (УС), Съборни беседи (СБ), и поради тази причина те са наречени Извънредни беседи (ИБ).

* * *

Словото, предадено чрез Учителя, е достигнало до наши дни благодарение на стенографските записи на беседите, които той е изнасял пред аудитории от различен тип. Всички, които ценим тези боговдъхновени текстове сме благодарни на братята и сестрите, които са ги записвали, пазили и издавали през годините.

Текстовете, поместени в изданието, са взети от съществуващи вече издания на беседите на хартиен и електронен носител, а при наличие на повече от едно издание на дадени беседи, сме се стремели да изберем по-близкото до първоизточника. Приложена е съвременната българска граматика, но оригиналният изказ и речников състав е запазен.

Проектът по издаване на беседите на Учителя като електронни книги е доброволчески и по него работим с разбирането, че Словото е безплатно. Нека то бъде достъпна храна за всички, които искат да използват технологичните предимства на е-книгите. Ще сме благодарни на всякакъв тип обратна връзка от вас, особено за открити грешки или идеи за подобряване. Очакваме ви на ebooks(при)friendsoftherainbow.net

 

Поддържаните файлови формати са:

PDF -
за четене на устройства с голям екран и за отпечатване

MOBI - за четене с Kindle

EPUB - за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.