Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

"За Учениците на Всемирното Бяло Братство" е годишен наряд даден от Учителя на 17 септември 1920 г. в Търново.

Тук може да се види и факсимиле на оригиналния документ. Ръкописът се състои от два листа с размери 21/34 см.