Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Братя и сестри, приятели,

Всеки братски център в страната има своя история, в началото на която стои духовният импулс на новата култура, идваща вече повече от един век чрез мащабното и всеобхватно дело на Учителя.
Братският център в Бургас разполага с близо 14 дка земеделска земя, която се намира в подножието на Бели връх – нашето най-високо и свещено място на физически план. Историята започва в първите десетилетия на миналия век, по времето на Учителя, когато съществува градина (земеделска земя, дарена от братя и сестри) на територията на сегашния  комлекс „Меден рудник”. Тя е място за обща работа, живот и прилагане на учението. В сегашния момент, след повече от десетгодишни административни перипетии, макар и не на същото място и в по-малък размер, земята вече е на разположение за ползване и реализиране на нови идеи.
Бели връх носи спомена за първите ученици, водени от Учителя за посрещане на изгрева от това възвишение, от което се открива 360-градусова панорама, обхващаща целия Бургаски залив, трите езера около града, Странджа планина и пр. Това е една естествена природна обсерватория за безпрепятствено наблюдение на небето и звездите, място, на което неведнъж се е завъртал магическият кръг на Паневритмията. Може би е от значение да се припомни и установеният със сигурност от археологическата наука факт, че на  Шилото или Карабаир, наречен от Учителя „Бели връх”, в древността хилядолетия наред е съществувало едно от известните в Тракия светилища. В елинистичната и  римската епоха то е познато като светилище на бога на светлината и слънцето – Аполон. Бели връх изрично е посочен от Учителя като „станция на Бялото Братство”.
С оглед интересите и нуждите на Братството е сменен статутът на близо 4 дка площ от тази земя за бъдещи строителни инициативи и проекти, като например братски салон и бунгала. Процесът по смяна на предназначението от земеделска земя в урегулиран поземлен имот (УПИ) отне повече от година. Наклонът на мястото е към изток и юг – благоприятна природна даденост.  В тези посоки е изгледът към Странджа, към морето, изгрева и към целия град. Мястото е обработено, балансирано със земни маси, обезтрънено и готово за строителна дейност. Засега има изградена ограда.
Проектът, който ви представяме, е идея за оползотворяване на условията, дадени ни от Небето за нуждите на Братството в локален, национален и световен мащаб. За набиране на средства има открита банкова сметка, така че нека всеки, който може да подпомогне бургаската инициатива финансово, се чувства свободен да откликне на призива, който отправяме към всички, заинтересовани от успеха на Божието дело.

За повече информация относно проекта:

Ангел Запрянов

e-mail: a3_bv_stga@abv.bg

телефон: +359 899 926 304

Банкова сметка в лева:
"Юробанк И Еф Джи България" АД
IBAN: BG54BPBI79371021110502
BIC: BPBIBGSF
Общество Бяло Братство – Бургас

Файл/ове/: