Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Откриване на „Триагон” – настъпване на Новата епоха с първи Нисан – 23.03.2012 г.
Дейност на „Триагон”:
Астрологична Школа, базирана на Учението и доразвита от неговите ученици – Г. Радев, Вл. Пашов, Н. Дойнов, Ив. Антонов и др. Факелът на познанието и Живата традиция е пренесен до нас чрез Грузинев (също посещавал Учителя) и неговите последователи, измежду които и Р. Колев.
Астроконсултации;
Курсове;
Популяризиране чрез книги, телевизия, интернет и др.
Антична/съвременна Астрология – винаги е била една, само че с оглед движението на цялото човечество в посока инволюция-еволюция, тя се е променяла. Има и движение от Златната епоха надолу.
Астрология и пари с курсове „На час по лъжичка” – еквивалент на обсебването на Енергията, която идва към нас от Бога абсолютно безплатно.
Природните цикли в основата на Астрологията;
7-те принципа и Астрологията.
Планетни архетипи
Слънце – Кралят, Бащата, Духът, Индивидуалността, Висшият „Аз”, Високият идеал, Изворът на Живота;
Луна – Кралицата, Майката, Душата, Личността, (емоция, чувственост, сантимент)
Меркурий – Вестоносецът, Говорителят, Посредникът, Учителят (Прометей), Умът,
Венера – Малкият Благодетел (дава и опрощава)
Марс – Малкият Злотворник (взима и наказва), Героят, Войникът, Офицерът;
Юпитер – Големият Благодетел (дава и опрощава), Мъдрецът, Гурото, Лечителят, Проповедникът,
Сатурн – Големият Злотворник (взима и наказва)