Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Всяка идея, преди да се въплъти, от идейния свят минава през света на мислите и света на чувствата. Завършената форма, реализирана във физическия свят, ясно говори за своята родина в идейния свят. Колкото по-съвършена и по-високо-организирана е формата, толкова в по-високо поле на идейния свят е нейният зародиш. Най-съвършената форма в двуизмерния свят е кръгът, а в триизмерния – сферата, пример за което виждаме в природата и устройството на Вселената, както и на целия Космос. Кръгът е символ на съвършенство, защото в неговата окръжност всички точки отстоят на еднакво разстояние от един единствен разумен център.

Примерите, които се виждат, са нашия човешки опит за доближаване до висшите полета на съвършения идеен свят, където са зародишите на най-високо-организираните форми.