Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Молитва преди изповед

Господи, Боже всемогъщи, пред Тебе ще изповядам всичките си грехове и моите лоши дела - всичко лошо, което съм изговорил, извършил и помислил, било с дума или с дело или с мисъл; всичко, което си спомням или не си спомням, което съм съгрешил съзнателно или несъзнателно, по принуда или без принуда, насън или наяве, всички лоши клетви, лъжи и нечестиви мисли, суетност и празнословие, които съм проявил когато и да било, както и всичко излишно и лошо, извършено при ядене, пиене и греховно лежане.

Моля Ти се, Господи Боже мой, благоволи да ми дадеш живот и милост, за да не бъда и аз посрамен пред Твоите очи, а да се разкая още на този свят за греховете си и да мога да получа прошка заради достойно покаяние според твоята щедрост.

Господи, Владетелю на всичко, Света Троице, всемогъщи Боже, бъди ми помощник, дай ми сила, мъдрост, благочестив размисъл и добра воля, за да Ти служа с истинска вяра.

Господи, Ти Сам дойде на тоя свят, за да избавиш грешниците, Бъди ми спасител и ме избави.

Господи Боже, Сине Божий, Ти, Който си милостив, направи с мене, Твоя раб, както Ти желаеш, както е угодно на Тебе.

О, Боже, благоволи да помогнеш на Твоя раб! Само Ти, Господи, знаеш, какви са моите беди.

На твоята милост аз предавам моето сърце, моята мисъл, моята обич, моя живот и моите грехове. Бъди снизходителен към моите думи и към моите дела.

Господи, прояви докрай милостта Си към мене, Твоя грешен раб, и ме избави, Господи, от всяко зло сега и всякога и вовеки!

На нашия Бог да бъде слава непрестанно, сега и всякога!

Амин!