Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Без митарското стъпало не се отива на християнско. Яков (Битие 31:23), докато не стане митар и не се покае, не става праведник. Павел, в 7 глава Послание към Римляном, дълго стоя митар, за да стане християнин.
Гордостта води към падение. Тя е предвестница към падението. Така бе с България, така ще бъде и с Германия. Така е било, така ще бъде с всеки горд човек, с всеки горд народ, държава.     
Религиозни не могат да бъдат всички. Такива са само тия, които са готови. Светът ще се спаси от един човек, който се е обърнал към Бога, защото той може да закваси много хора. Не е потребно количество, а качество. В религиозно отношение е потребна опаковка. Едни са ядки, други черупки, трети обвивки. Необходимо е теория и опит. Един човек вярва в себе си, друг в обществото, а само високо духовният вниква в същинската причина и той вярва само в Бога.
Някои проповядват, че няма Бог. Например учителите учат с такива лекции в училищата. Бог от това не се страхува, защото е силен и търпи всичко, но всеки, който сее, ще пожъне своите плодове. Виждам ученици застрелват своите учители.
Бог е една необходимост за човечеството. Съвременните хора нямат понятие за вяра даже, а философската страна на понятието Бог никак не я разбират. Когато човек добие истината, ще получи равновесие.
В един град пратили комисия да пита Господа, защо е направил царете. Техният цар бил много лош. От най-щателната справка по книгите на сътворението се видяло, че Господ е направил само човека, а не и цар. Те са от хората и затова страдат от царете си. Един е Царят – това е Господ Христос.
Хората трябва да правят добро или зло. Който нищо не работи, по-зле прави от тоя, който работи зло.
 
 
*  *  *  *  *  *
 
По въпроса за прераждането: То ако погледне човек философски – в света е само един Дух, тогава защо е спорът – има ли, или няма прераждане?
 
*  *  *  *  *  *
 
Свещениците ще ги вземем с нас. В десетина години свещениците ще ги прекараме през огън и ще ги вземем с нас.
Аз ще ви кажа кога ще дойде гонението. Сега е харман. Ще трябва да овършеем, та тогава ще дойде вятърът да отвее; това е гонението. Когато овършеем, нужно е да дойде вятърът да отвее.
 
 
6 януари 1915 г., вторник, от 19 ч. И 30 мин.
Разговор с Учителя в дома на Г. Стойчев
Бургас