Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Ефесяном, 3 глава
 
 
Ще дойде на облаците. А как ще Го видят тия, които са под облаците? Облаците, това са стихиите, бурите, дъждът. Как ще видим Христа? – Така, както когато се е възнесъл.
А в каква форма се рисува в нашето въображение Христа? Има в нас едно чувство, което ни подсказва начна на Христовото идване. А ако схващатате във вашето въображение какво ще бъде идването на Христа, то е интересно.
Любовта отделна ли е от човека? Тя може да се прояви и като съзнателна сила, и като несъзнателна, и като самия Дух, който движи нещата. Христос ще се яви в трите свята:
1. в астралния – за нашата душа; там ще се яви висок, снажен, обвит в светлина; Неговата мисъл, Неговият ум са светлината около Него;
2. в духовния свят;
3. на земята ще се “яви на бял кон”, ще ходи, ще проповядва и гдето мине с белия кон, ще влече хората след себе си. Ще кара всеки да вземе кръста си и да тръгне да проповядва. Конят е силата – Словото.  
 
           Къси бележки – откъслеци само от философската беседа на Учителя.
 
 
  8 януари 1915 г.