Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Молитва "Пътят на Живота"

      Господи Боже, Спасителю наш, на всяка сила и крепост, на всяка истина и любов, на всяка държава и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпроводи ни благия Си Дух, да ни ръководи и крепи в Пътя на живота, да ни просвещава умовете, да ни озарява сърцата, да ни дава сила и живот, да струваме добрата Ти Воля.

      Прости прегрешенията ни, които изповядваме пред Тебе - те ни отдалечиха от Твоята бащинска Любов. Изличи ги от книгата на Твоите възпоменания и ни дарувай мира на Твоя Дух.

       Направи сега да просветне Лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята Любов, вестители на Твоята Истина и служители на Твоята Правда.

       Благослови този народ, между когото живеем; благослови нашите братя и сестри, с които се подвизаваме; благослови всички  майки и бащи, които вършат Твоята Воля. 

       Чуй гласа на всички страдующи по лицето на Земята и ги благослови.

       Благослови Учителя ни, Който ни води в Твоя свят Път. Благословен Си Ти, Господи, Боже наш.

       Благословено е Твоето Име от веки, защото Ти Си Пътят, Истината и Животът и освен Тебе няма други Бог. Ти Си само Един.

            Амин.