Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Скъпи читатели, любители на автентичното и пълно слово на Учителя, в това електронно издание ви представяме изходният текст на познатата ви и любима книга, озаглавена от нейния редактор като „Акордиране на човешката душа“.

Разговори с Учителя – Събрани и подредени от Боян БоевПреди няколко месеца у нас попадна материалът, който през 1998 г. е изпратен до тогавашния екип на издателство „Бяло братство“ в неговия оригинален вариант, окомплектован лично от Боян Боев. Един бегъл поглед лесно установява, че има различия, които според нас не са в полза на книжното тяло и това беше мотивацията ни да представим пред вас първичния, неподправен текст. Винаги стремежът ни е бил да пием от чистия Извор, без примеси и влияния по възможност. От този висок идеал сме се водили и в настоящото издание. Длъжни сме да кажем, че не отправяме обвинения към никой, а просто следваме принципите си – Словото да е автентично и пълно, максимално близко до говора на Учителя. Книгата „Акордиране“ и в този си вид допринесе много придобивки на всички нас и изпълни отлично задачата си, но колко по-добре е сега, като имаме първичния текст, да черпим вдъхновение точно от него.

По-задълбоченият читател, тип изследовател, сравнявайки двата текста, ще се натъкне на няколко различия, които според нас са категорично в полза на оригиналното съставителство на Боян Боев. В сравнението си по-долу ние сме проследили дали присъстват два от задължителните критерия: автентичност и пълнота на Словото:

1. Автентичност:

• Разлика в заглавието: „Акордиране“, не „Разговори“;

• Разлика в титули на различните съставни части;

• изчистване на места на цялостната структура на разговора, предадена от Боян Боев: „Една сестра/брат запита:… и Учителя отговори:“…Това обаче е нещо важно, като например при диалозите на Платон, където всичко си е на мястото в тази диалогична форма.

• в много от отделните части са махнати уводните изречения за място и време, което е изключително важно за изследователя;

• сливат се различни части – изречения, абзаци и по-големи съставни части;

• прави се абсолютно свободна инверсия на думи, изречения и абзаци;

2. Пълнота (обем) на текста.

• махнати са думи, изречения, абзаци в целия текст, което, като липса на количество слово (пълнота), е приблизително 1/3 от общия обем;

• вмъкват се други думи или изречения, които пълнят обем, но в много от случаите подвеждат читателя и изследователя. Като цяло тенденцията е към съкращение на повторенията, но при Учителя тези повторения често са значещи нещо.

 

Тук е мястото да споделим и няколко критерия по високия идеал за хората, които издават (редактират, коригират) Словото на Учителя:

• Да са поне средно интелигентни, с широка обща култура и познание в различните науки (включително окултни) и изкуства. В противен случай много от различните конкретни имена, събития, факти, понятия и термини, използвани от Учителя ще бъдат непонятни – основната предпоставка за грешки в Словото;

• По възможност да са филолози или да имат високо ниво на владеене на книжовния език, както и да познават правоговорните и правописни норми;

• Да познават добре Словото на Учителя и спецификата на неговия изказ – в различните класове той използва и различна стилистика;

• Да са много добре запознати с периодиката на Словото и да се ориентират в общия каталог с беседи.

• Да познават много добре биографията на Петър Дънов (отпреди вселяването през 1897 г.), както и на неговия род;

• Да се оправят добре и да се ориентират в историята на Братството – да познават биографиите на преките ученици и техните произведения.

 

Накрая ще споделим няколко причини, заради които е важно да пием чиста вода от Извора, т.е. да четем чистото Слово без примеси. Нека сме наясно, че не всяка намеса в Словото непременно е неподходяща и неадекватна. Напротив – имаме такива доста примери с работа върху Словото от ученици – Г. Радев, Вл. Пашов, Б. Боев и др. Това е задължително за всеки ученик в Школата – да твори и да създава своя интерпретация върху Словото. Но всичко това да се случва, когато вече ние имаме изходен текст, за да може всеки, ако поиска, да го сравни с оригинала.

• Всяка чужда намеса, дори адекватна, внася и чуждото влияние, което може да не е благотворно за нас в дадения момент;

• Може определена редакция да отдалечи читателя от първоначалния смисъл и така да го заблуди и откара в задънена улица.

• Всяка некомпетентна намеса дава основание да се променят топоними, лични, географски, исторически и др. имена и по този начин читателят се подвежда, но и изследователят не може адекватно да търси в Словото по конкретна тема.

• Променяйки Словото на Учителя ние губим от колорита на неговия изказ и внушение. Той използва много архаични, диалектни и не толкова използваеми думи и успява да ги вплете в езика. Така това дава ново звучене на българския език. Със сигурност Учителят е авторът, използвал най-много думи в български контекст, а може да се окаже и в света. Той също така използва толкова много и различни думи – на различни чужди езици като турски, гръцки, латински, руски, английски, френски, немски и др. След време ще има енциклопедия и речник с думите, които той е използвал. За тази цел именно на нас ни трябва запазен оригиналния му език и изказ.

 

Желаем ви приятно четене, интерпретиране, размишление и реално приложение в ежедневния живот!

 

Поддържаните файлови формати са:

PDF -
за четене на устройства с голям екран и за отпечатване

MOBI - за четене с Kindle

EPUB - за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.