Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

На вниманието на драгия читател е една много специална книга, позната като заглавие още от времето на Учителя, но структурирана, допълнена и обогатена в сегашния си вид по един нов начин. Съдържанието на всичките три издания на „Свещени думи на Учителя“ в пълнота е познато само на ценителите – на ревностните последователи на Учението. Малцина обаче са ги проучвали, изследвали и прилагали, по ред причини, които в момента не ще разглеждаме тук. Само ще споменем, че има определени ключове, с които трябва да се работи, за да се навлезе правомерно в съкровищницата на това Необятно Слово! Искрено ви пожелаваме да ги откриете!

Свещени думи на Учителя: Пълна колекцияКомпозиционно „Свещени думи на Учителя: Пълна колекция“ е събирателна книга от три издания:

1. „Свещени думи на Учителя“ от 1938 г.;

2. „Свещени думи на Учителя“ от 1994 г. в три тома;

3. „Изгревът“, т. ХІV от 2002 г.

В настоящото издание са събрани всички известни ни „свещени думи“ на Учителя, като са избегнати (доколкото това ни е било възможно) повторенията и е направена на места по необходимост нова номерация. Задачата беше сложна поради факта, че в продълженията на „Свещени думи“ има разминавания в заглавията на книгите и в обема на съдържанието. Съвместяването стана лесно и по естествен начин, но изискваше доста време за съпоставка и проверка на многото детайли.

Според Вергилий Кръстев „в двата тома на изданието от 1994 г. Лалка Кръстева е ползвала приготвените от Борис Николов три томчета, които още по негово време през 1977 г. са напечатани на пишеща машина, подвързани и раздадени на различни лица. Но част от материала подготвян от Борис Николов е изхвърлен, друга част е променен, като са включени нови раздели от Лалка Кръстева .“ От друга страна в „Изгревът“, т. ХІV от 2002 г. една немалка част от съдържанието на 3-ти том от 1994 г. не присъства като текст.

Сега вече, събирайки на едно място „свещените думи на Учителя“, ще можем да ги четем в пълния им обем, ще можем да ги изучаваме, ще можем да ги прилагаме в ежедневния си живот. А когато придобием благите плодове, пряко следствие на работата ни с тези свещени слова, нека да ги споделим и с нашите приятели и ближни, за да следваме и продължаваме свещения закон: „Божието благо е благо за всички“!

 

Поддържаните файлови формати са:

PDF -
за четене на устройства с голям екран и за отпечатване

MOBI - за четене с Kindle

EPUB - за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.