Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Развитието на света протича така, че винаги в течение на три до три и половина столетия един Архангел е главният регент на земната цивилизация[1]. Във времето, когато Александър Велики пренесе в Азия и Африка културата на Аристотел, в онова време, когато това разпространение на културата стана с едно силно международно чувство, господството имаше Михаел, т.е. духовният живот се управляваше чрез силата на Михаел, който принадлежи на Слънцето. Онзи, който е сменил Михаела след епохата на Александър Велики, носи името Орифиел и той принадлежи на Сатурн. След това Орифиел бива сменен от Анаел, архангелът на Венера. Онзи архангел, който е царувал в ІV-то, V-то столетие в европейската цивилизация, Захариел, принадлежи на Юпитер. След него идва Рафаел от сфера та на Меркурий в онова време, в което в основата на онова, което се развиваше като европейска цивилизация, се разцъфтяваше особено един вид медицинската култура в начина на мисленето на хората. След това към ХІІ-то столетие дойде господството на Самаел, простиращо се до ХІV-то столетие. Самаел принадлежи на сферата на Марс. Той бе сменен в ХV-то до ХVІІІ-то столетие от господството на Габриел, архангелът на сферата на Луната. И сега от 70-те години на миналото столетие господството пое отново Михаел, който принадлежи на сферата на Слънцето. Така вървят в ритъм напред господствата върху духовния живот на Земята чрез тези седем Същества от йерархията на Архангелите. Архангелите се сменят един друг.

След като господството на Михаел от времето на Александър бе последвано от това на шестте други Архангели, в края на ХІХ-то столетие отново настъпи господството на Михаел. То е царуващо в нашето време. Когато добре разбираме духовния живот, ние стоим непосредствено под импулса на Михаел.  Това господство  трябваше да започне 1879 година и да трае три до четири столетия. Ние живеем сега в епохата на това господство на Михаел и антропософите би трябвало преди всички да разберат, що значи, да живеят в тази епоха на Михаел, на господството на Михаел! 

Още по темата от Учителя: Учителя за епохата на архангел Михаил

От Влад Пашов: Идеята за Братство и Школа според Учителя 


[1] Архангели, господари на времето, които ръководят човечеството приблизително от:

1. Архангел Михаил – от 550 г. пр. н. е.  –  200 г. пр. н. е.

2. Архангел Орифиел – от 200 г. пр. н. е. до 150 г. след н. е.

3. Архангел Анаил – от 150 г. сл. н. е. – 500 г. сл. н. е.

4. Архангел Захараил – от 500 г. сл. н. е. – 850 г. сл. н. е.

5. Архангел Рафаил – от 850 г. сл. н. е. – 1190 г. сл. н. е.

6. Архангел Самаил – от 1190 г. сл. н. е. – 1510 г. сл. н. е.

7. Архангел Гавраил – от 1510 г. сл. н. е. – 1879 г. сл. н. е.

8. Архангел Михаил – от 1879 г. сл. н. е. – 2300 г. сл. н. е.