Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

В човешката история има плеяда светли души, които променят облика на света, откакто той е създаден. Част от тях ще намерят място в тази рубрика. Тези светли личности ще бъдат представени чрез разнообразните плодове на своята дейност