Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Освен с астрономическата си работа, Кеплер е бил ангажиран да изпълнява и ролята на астролог в двора на Рудолф II. Макар че до днес са запазени съвсем бегли дани за неговата астрологическа практика, тя се свързва основно с т.нар. Валенщайн хороскоп. Самият той не е бил активно практикуващ астролог, а, като част от задълженията си на придворен математик, е бил принуден периодично да съставя хорокопи. Това е било по-скоро увлечение и задължение, отколкото практика. Не е тайна, че съставя хороскопи само на богати и известни личности, като това е бил източник на допълнителни доходи. Истина е, че той отрича практикуваната по негово време астрология и е критично настроен към нея.

На практика съставя съвсем общи и синтезирани прогнози. Един от най-известните му запазени примери е хороскопът на Валенщайн, който съставя през 1608 г., когато го посещава непознат човек, който му заплаща, за да състави хороскоп на виден благородник. Той разбира се съставя този хороскоп, в който добре описва чертите на характера и склонностите на младия тогава чешки дворянин Албрехт Валенщайн. Този хороскоп, според Кеплер, му предвещавал стремеж към власт и, като следствие от това, силни врагове, голямата част от които той ще успее на надвие. Този хороскоп направил огромно впечатление на честолюбивия Валенщайн. Едно от предсказанията, а именно, че след 8 години той ще се ожени за некрасива, но богата вдовица, не се сбъдва. Сватба наистина имало, но след 1 година.

През 1624 г. Валенщайн върнал хороскопа на Кеплер с молба да направи по-нататъшна прогноза. В тази прогноза Кеплер го съветва да не се впуска във война и завършва своята прогноза до март 1634 г. с думите: “Марс, Сатурн, Юпитер, Слънце, Венера и Меркурий са разположени в причудлив кръст”, което според него може да доведе до ужасяващи събития. Валенщайн обаче не придава почти никакво значение на тази прогноза и взема активно участие в разгорялата се 13-годишна война и се изявява като силен пълководец. Тези военни действия му носят много слава, почести, богатство и влияние, което взело такива размери, че започнало да смущава австрийския монарх Фердинанд II. Той издал тайна заповед, в която обвинил Валенщайн в заговор с враговете и освободил войската от неговото командване.

В нощта на 25 февруари 1634 г. един от неговите офицери го пронизва с алебарда в сърцето и той умира. Предсказанието на Кеплер се сбъдва съвсем точно.

   Източник:http://astrogalaxy.info/johannes-kepler-astrology-practice/