Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Близнаци

1. Окултно значение.

Зодиакалният знак Близнаци служи за дейността и проявите на Божествената Мъдрост в материалния свят, човешкото съзнание, съответно от светилата и съчетаниятя им в него ще съдим до каква степен и в какво отношение човек възприема, разбира, проявява и оползотворява Божествената Мъдрост чрез обективния си ум на физическото поле.

Чрез Близнаци ние придобиваме външно знание по пътя на опита, наблюдението и анализа. Този знак ни запознава с външния свят – развива конкретния ум, наблюдателните способности. В Близнази човек става знаещ и придобива знание чрез мислене. И все пак начинът на Близнаци е първо да чувства преживяното, а после да мисли върху почувствания епизод и да анализира чувствата чрез разсъждения. Тогава по-високо еволюиралите пречистват преживяното благодарение на душевната си по-висока светлина и на досега с Истината и с Учителя, намиращ се в допълнителния знак на Близнаци, Стрелеца. Същината, която може да се извлече от Близнаци, е синтеза. Когато човек достигне до тази сила на синтеза, той протяга ръце и признава мъдростта на Любовта, силата, която свързва мъжко и женско, както и Божествените и земните елементи в знака.

Общо взето Близнаците имат природа, която се приспособява и разширява, душата им е впечатлителна и интелигентна, тя разбира и може да бъде разбрана. Те са зодиакалните души, които търсят цялостно развитие чрез виждане и научаване. Това е знакът на подвижността, с ритъм на голяма алтернативна полярност от положителни към отрицателни състояния на съзнанието. Така често в характера му се явява нестабилност, както и повърхностен умствен живот. От този знак идват дилетантите, които проявяват повърхностен хлъзгав интерес към идеи, неща и хора, изкуство и какво ли още не друго. Същевременно никой друг знак не се изразява като Близнаци цялостно и отлично в сферата на мисълта, като едновременно проявява и ловкост в използване на ръцете и пръстите. Индивидите Близнаци фактически прегръщат и използват идеи и мотиви, които са преднамерено противоположни, противоречиви по вид и насока. Двойствеността е такава, че въздейства на мисълта, така че тези, които са достатъчно еволюирали, могат да схващат идеите в тяхната полярност и да ги свеждат до синтез или цялостен поглед.

Въздушните знаци са умствени и духовни по развитие и проявление и Близнаци свързва низшия човек от плът с неговите по-висши умствени способности, докато земните опитности най-после го довеждат до истинско просветление чрез Духовната светлина. Под този знак можем да видим души, които са в регистъра от най-вятърничавите и повърхностните, просто бърборковци по всички въпроси, до най-дълбоко гениалните хора, изпълнени с мъдрост. Качеството и силата зависят от постигнатата степен в еволюцията.

2.Символика.

Зодия Близнаци е първият човешки знак. Всички култури и митологии свидетелстват подчертан интерес към феномена на близнаците. Каквито и да са въображаемите им образи, напълно симетрични или не, те изразяват едновременно намеса на отвъдното и двойствеността на всяко същество или дуализма на неговите тежнения, духовни и материални, дневни и нощни. Това са денят и нощта, небесният и земният аспект на космоса и на човека. Когато по този начин символизират вътрешните противоречия у човека и битката, която трябва да води, за да ги превъзмогне, те придобиват значение на жертвоприношение: необходимостта от себеотрицание, от разрушаване или от подчиняване, от загърбване на една част от себе си в името на тържеството на друга. Когато близнаците са абсолютно копие един на друг, тогава те изразяват само единството на уравновесената двойственост, символизират вътрешната хармония, получена чрез свеждането на множественото до единичното.

Като двойствен знак Близнаци често представя конфликта между егото и сянката в коя да е личност. Егото винаги се стреми да поеме по съзнателния път, независимо дали се основава на личната воля, или на изискванията на обществото като цяло. Сянката, скритата ни страна, представя всички ценности, които сме потиснали или отказваме да признаем като наши – ценности, които могат да са или зверски и насилствени, или духовни и трансцендентални, зависи от ценностната система, която използваме за оформяне на съзнателното его. Сенчестата страна винаги изпълзява от мрака на бял свят в личността Близнак; ето защо ги смятаме за променливи, непостоянни и потенциални предатели.

3. Качества на характера.

Близнаците са най-сложни по състав от въздушния тригон: леко преобладаване на влажното над топлото с прибавка на малко сухо (което е един от признаците на земята и огъня). Затова и качествата на този знак са така разнообразни. Подвижност и променливост в желанията, идеите и чувствата, гъвкавост на духа и характера, лекота в общуването с хората, честа смяна на обекти, педантизъм и дребнавост, любопитство към всичко (дори в любовта). И в учението двигател е любопитството и отчасти честолюбието.

Близнаци е умствен знак, но неговият порок е разпръскването, разсейването. При неговата ориентирана навън, възприемаща способност за всички идеи, му липсва способността за съсредоточено, умствено положение на идеята. Интересите му се простират във всички посоки на компаса, като че да осветят целия кръг. Той лети от един център към всякакъв факт от окръжността, за да придобие синтеза. Това дава голяма подвижност, колебливост и непостоянство, както и приказливост, която в резултат дава само огромно напразно изразходване на словесна енергия. Успехът е сигурен за онези, които овладеят своите контрастни настроения и победят неспокойната подвижност на този двойнствен знак, защото е вярно, че Близнаците често желаят да са на две места едновременно и тази двойнственост се изразява непрекъснато през целия му живот; винаги се явяват две неща от един и същи вид.

Съсредоточено мислене и силни чувства липсват на този знак и е необходимо те да бъдат култивирани. Променливостта може да бъде пречка за напредъка им. Те обаче са красноречиви, приветливи, демократични, любезни и човечни, дори когато им липсва дълбоко съчувствие и силни чувства. Те са забелижително сръчни и ловки с ръцете си и в мисълта си и са с изразителни жестове, говор и език. Мисълта им се движи с такава голяма бързина и по толкова различни направления, че винаги възниква съмнение и нерешителност. Близнаците обичат да правят много връзки, да разширяват своя кръг и да бъдат начело във всичко. Чувство за време и неговото мъдро използване става належащо, защото време никога не им достига за всичките интереси

4. Физически характеристики.

Силовите течения на Меркурий чрез Звездното тяло на човека създават и оформят мозъчните центрове, които се намират в долната част на мозъка – около веждите. Тези центрове дават възможност да се схваща и разбира околната среда, обстановката, при която се намира даден човек, формите, размерите, теглото, багрите и т.н. Там също е и мозъчният център на общуването – говора. Тялото е стройно, подвижно. Косата е с тънки косми, обикновено кестинява. Челото е право, веждите са дъгообразни, показващи лесна възбудимост. Очите са красиви и изразителни, гледащи пронизващо. Носът е прав и тънък, устата е средно голяма, с тънки устни. Имат бърза и жива походка.

Стрелец

1. Окултно значение.

Стрелецът служи за дейността, проявите и постиженинията на Божествената Мъдрост в човешкия разум и подсъзнание, съответно от светилата и от съчетанията им ще съдим до каква степен човек възприема, разбира и проявява Божествената Мъдрост чрез мислите си. В този трети подвижен знак, както и в останалите три, става развитието на мисълта, за да се използва тя в този живот или в бъдещо въплъщение.

Мнозина тайно или явно обявяват своето желание да бъдат учители, ала само онези, които са отдадени на Бога със сърце, ум и душа, които имат печата и импулса на Юпитер чрез знака Стрелец, могат изобщо да се надяват да бъдат истински учители на хората, независимо дали настоящите им хороскопи показват планети в този знак или не, защото да стане човек подходящ и да е в състояние да обучава, в смисъла на Христос, трябва по някое време да имал влиянието и мъдростта, давани от Юпитер. Такъв учител не учи чрез разказване, той е истински възпитател, защото извлича – изтегля – отговори от ученика, който по този начин се научава да мисли сам; такъв учител извлича учителя вътре от самия ученик.

Макар че дните са също толкова къси и през Козирог, между двата знака има голяма разлика: в Козирог слънцето е преминало точката на зимното слънцестоене и дните се удължават, а в Стрелец силата на нощното време, силата на колективното човечество, все още нараства. Така че е нормално Стрелец да представя етап, в който личните или индивидуални нужди са в минимума си, а универсалните грижи са всеобхватни. Това е причината да се твърди, че Стрелците са изгубени в дълбокомислени философски концепции, като загърбват ежедневната действителност, докато скитат с глави в облаците.  Разликата между Стрелец и Близнаци е тази: Близнакът не знае със сигурност къде могат да го отведат неговите множество дейности, докато Стрелецът има вдъхновението и вътрешното убеждение към определена цел, която го подтиква към действие. Стрелецът с лък винаги държи окото си на целта. Този знак управлява религията, ето защо Стрелците имат естествен усет към религиозна интелигентност и в повечето случаи са подпори на църквата.

2. Символика.

Стрелецът има подходящ  символ – фигура, която е половин човек и половин кон, човекът се цели със своята стрела към небето. Това показва човек, който се издига и преобразява своята животинска, физическа природа и който се стреми към Божественост. Неговата цел е висока като небето. Този образ също така символизира връзката между духовното съзнание, което е свободно от мозъка и е свръхфизическо, с низшето съзнание, представено от коня, символ на интелекта, метод на съзнанието, което зависи от физическия мозък. В този огнен знак на умствена светлина се пораждат идеи и идеали и се подготвят за приемане от интелекта, който създава духовна интелигентност, откъдето тя потича в ежедневния живот. Стрелецът с лък е пътя на чистото мислене; оттук и тази остра умствена, духовна проницателност, която всички развити души, родени под този знак притежават.

По време на месеца на Стрелеца светът е заключен в дълбините на зимата. Всяка дейност е сведена до минимум. За хората от древността това е било време за разказване на приказки, за философско преосмисляне. Затова не е чудно, че Стрелецът е най-вече знак на философите. Освен това Стрелец е свързан с Хирон Кентавъра. Кентаврите били същества, наполовина хора и наполовина коне – умовете и ръцете им имали яснотата и сръчността на човешката раса, а долната половина на тялото им, оформена като на кон, ги свързвала със земята и света на инстинкта. Хирон, царят на кентаврите, бил философ, учител и лечител. От пещерата той е споделял знанията си за небесните явления, медицината, билките, духовните дисциплини, музиката и математиката.

3. Качества на характера.

Стрелецът е резултат от взаимодействието на другите два знака – най-доброто качество огън. Той е също така импулсивен и деятелен като тях, но е умерен, сдържан, дисциплиниран и следствие на тази самодисциплина може да владее другите хора. Под този знак се раждат социални реформатори и военоначалници.

Стрелецът, както Близнакът, е силен в говорене, но слаб в мълчание и слушане. Стрелецът, имайки това, което е равносилно на ясновидска мисъл, няма търпението да изслушва края на изречение или на изказване, защото той предварително знае, какво говорителят има в ума си, поради което той прекъсва изказванията на другите, макар с това често да ги дразни. Поради тази способност за ясновидска мисъл, заедно със свободното, откровено, прямо изказване – в контраст на потайността на Скорпиона – и голямото безпристрастие, резултат на несъзнателното му чувство за всемирност, Стрелецът често използва думи като стрели, улучвайки онова, което е слабо и неискрено у другите. Той знае уязвимите части в човешкия характер и ги разкрива, което твърде често смущава, дори нарушава достойнството на хората, които живеят само в своите личности. Стрелците са толкова безпристрастни и все пак така пристрастни към чувството за истина, че всъщност те не целят да обидят човека, когато излагат наяве онова, което е неискрено у другите.

Така както родените под неподвижните животински знаци, Телец и Скорпион, управляващи творческите гласови енергии и детеродните органи, клонят към злоупотреба с половата функция и прахосват полови енергии, така също родените под двата подвижни знака, Близнаци и Стрелец, безразсъдно пръскат своите гласови енергии в неуместен и неспиращ говор, често само бърборене. За запознатите с енергиите на Зодиака е ясно, че тези два умствени знака трябва да се стремят да запазят и управляват енергиите на говора си, че да може да процъфти вродената им мъдрост на Любовта. Стрелец винаги е бил смятан за оптимист и късметлия.

4. Физически характеристики.

Силовите течения на Юпитер са създали и оформили чрез Звездното тяло на човека мозъчни центрове, които се намират в горните странични части на главата (главния мозък). Там се намират мозъчните центрове, които създават у човека възможност за творчески изяви, умение всяко нещо да се направи навреме и по всички правила. Тялото е по-едро и добре сложено. Главата е широка и в повечето случаи плешива. Тези типове са обикновено хора по ръководните места на стопанския живот, на големите обществени постове. Челото е голямо, с гъсти добре оформени вежди. Очите са големи, отворени, определящи жаждата за власт и материални придобивки. Носът е едър, което говори за голяма интелектуална сила. Устата е голяма, месеста, добре очертана.