Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

 

Учените от Тексаския университет в Ел Пасо са на мнение, че именно в киселинните облаци, обгръщащи нажежената планета, се крие венерианския живот.Във високите слоеве на атмосферата й се съдържат химически вещества, чието наличие позволява да се говори за евентуално присъствие на някакви живи форми.
До момента, космическите сонди не са открили признаци на живот върху Венера, заради твърде нагорещената й повърхност и наситената с отровни съединения атмосфера.
Но д-р Дерк Шулц – Макуш и колегата му Лоито Ирвин от Университета в Тексас , пишат в доклад, публикуван в списание New Scientist,че атмосферата на планетата е “сравнително гостоприемна” и може да послужи като “жизнена среда за обширни колонии от бактерии. От гледна точка на астробиологията, Венера не е безнадеждна ! “. Според изчисленията им, на височина около 50 к m температурата пада под 70o С , а налягането се приближава до това на повърхността на Земята. Което означава, че в облаците на планетата се съдържа голямо количество вода.
Чрез анализирането на данни, получени от руските апарати Венера и американските сонди Pioneer Venus и Magellan, учени установиха, че капките вода в облаците на Венера имат много странен химичен състав, който според тях , би могъл да бъде обяснен с наличието на живи микроби.
Учените обясняват, че “микробите, които обитават облаците на Венера, биха могли да съвместяват SO2 и СО или вероятно, сулфита на водорода с оксида на въглерода, при своята обмяна на веществата, подобна на онази, която протича у някои ранни микробни форми на Земята.”
Изследователи предполагат, че атмосферата на Венера е била значително по-хладна, отколкото сега, т.е. на планетата биха могли да съществуват океани.”Смятаме, че е налице и възможност откритите частици да са живи организми – заявява д-р Шулц. - Разбира се, ние не сме напълно сигурни в това, макар,че редица данни не позволяват да мислим именно така.”
На Венера е открит и газообразен карбонил сулфид – един от признаците за присъствието на живи организми. Атмосферата на Венера е много по – нестабилна от земната и се отличава съществено от нея, затова ние смятаме, че тези частици биха могли да имат биологичен произход. Животът може да се е зародил в изчезналите по-късно океани, след което, с появата на парниковия ефект, да се е преместил в някакви по – стабилни ниши.”

Все пак, повечето астрономи са настроени скептично. Общото мнение е, че живот на най-близката съседка на Земята не е възможен. Френският изследовател Андре Браи от Центъра за молекулярна биофизика в Орлеан отбеляза : “ Аз не вярвам много във всичко това. За живота е необходимо много по-голямо количество вода.”

Copyright 2005©