Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Това на практика е първото официално издание на Паневритмията след 1938 г. Известни са две по-раншни издания във Франция, но те са по-скоро "Самиздат". Виола Бауман превежда буквално оригиналната книга от 1938 г., като за определени детайли тясно си сътрудничи с Ярмила Менцлова. Двете се опознават и сприятеляват, когато живеят по едно и също време в Париж за около две години (1947-1949).

Файл/ове/: