Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Когато се правеше екскурзия с преспиване тръгвахме в събота на обяд. По Фердинандова, по моста, през цели комлук до като излезем от града. На връщане обратно по същия път. Преспивахме в подножието на върха където братството беше направило чешмичка. Обикновенно това бяха топли летни нощи, когато до късно се взирахме в трептящите звезди и търсихме съзвездията. Изгрева посрещахме на върха. Там имаше една огромна скала с топчеста форма, така че се опираше на земята образувайки навеси в които се приютявахме при дъжд.

Точно по това време Учителя беше поставил задача за средношно изкачване на Витоша, като през определен период от време всеки тръгва сам. Сестрите от Бургас изпълняваха тази задача като тръгваха в 2.30 ч. до 3.00 ч., за да бъдат на върха за Изгрева. Много пъти са ме взимали да ги предружавам като някаква модификация на задачата – била съм на 8 или 9 години.