Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Извадки от Словото на Учителя за пръстите  от книгата „Себе си познай” /Ръката/

 

ПАЛЕЦ – Венера

В палеца е проявеният Бог.

Той е най-големият пръст. През него тече Божествена енергия.

От големината на пръстите съдим за силите, които действат в тях. Най- големият пръст е свързан с Божествения свят. Той се управлява от богинята на Любовта, затова е най-силен. Наистина няма по-голяма сила от любовта.

Зад палеца стоят същества от разумния свят, с които ти се свързваш. Той е антена. Ти отваряш телефона и започваш да говориш.

Палецът е израз на волята. Колкото по-красива е неговата форма, толкова по-правилно се проявява волята. По палеца се познава още интелигентността и честността на човека.

Кога е създаден палецът? Когато човек е почувстват желание да бъде свободен. Палецът означава стремежът на човека към свобода. От формата и големината на палеца зависи и свободата на човека.

Погледнете ли палеца на човека, ще можете да разберете как върви развитието на една душа, върви ли правилно развитието, палецът е правилен, няма изкривяване; има ли изкривяване, има и деформиране в този организъм.

Ако отрежат палците на двете ръце, човек става безволев. В старо време, когато искали да накажат някой крайно упорит човек, отрязвали палците му и той ставал безволев.

Всички пръсти на ръката имат ли еднаква сила? - Силата на палеца еравна на другите четири пръста, той има един плюс повече.

Забелязано е, че когато волята започва да отслабва, човек свива ръката си на юмрук, т.е., скрива палеца си между другите пръсти. Който държи палеца си всякога отгоре, над юмрука, той е човек с воля. Юмрукът на човека прилича на чук, с който той може да работи. Ето защо всеки човек трябва да наблюдава, да не крие палеца си между другите си пръсти. Почне ли да крие палеца си, той се демагнитизира. Следователно дръжте палеца си винаги над юмрука, над другите пръсти. Тогава именно в главата се събуждат центрове, които са в връзка с палеца. Палецът е най-важният пръст в човешката ръка. Той изпъква навсякъде. Без палец и другите пръсти нямат значение. С палеца всички пръсти се осмислят.

 

ПОКАЗАЛЕЦ – Юпитер

Има ли благородство в хората? Има. – Защо? – Защото имат показалец. Показалецът е една величина, от която изтичат разумните сили.

Кога е създаден първият пръст, т.е. показалецът? – Когато съзнанието на човека се е пробудило, когато за пръв път той се е почувствал разумно същество. Той е създаден, когато човек се е индивидуализирал, когато е съзнал, че има известни права и задължения.

Показалецът се намира под влиянието на Юпитер. Чрез него се проявява човешкото честолюбие и достойнство.

Този пръст е свързан с личността на човека. Когато е много дълъг, човек има особено мнение за себе си и поставя личността над всичко.

Ако този пръст е дълъг 11 см, този човек е упорит, своенравен, вечна опозиция на хората. Кой каквото каже, той всякога ще се обяви на противно мнение.

Ако показалецът е по-дълъг от другите пръсти, такъв човек има силно развити лични чувства. Няма нищо лошо в това, но едновременно трябва да са развити и моралните чувства. Обикновено моралните чувства регулират личните. Обаче ако моралните чувства на човека не са добре развити, а личните чрезмерно развити, той става неврастеник: дето отиде, все обиден се връща.

Дали съзнателно човек повдига показалеца или несъзнателно, това означава заповед. Хората, което обичат да заповядват, често повдигат показалеца си. Ако искат да не заповядват, те трябва да наблюдават движенията си, да се контролират.

Кои хора се обезсърчават? – Хора, на които показалецът е по-дълъг от другите пръсти... Те са песимисти.

 

СРЕДЕН - Сатурн

Средният пръст на ръката представлява справедливостта, съвестта, или както някои я наричат човещината в хората. Който няма съвест, т.е. човещина в себе си, той не може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.

Средният пръст следи за справедливостта. Той гледа да не става някъде обир.

Като елемент на Сатурн страхът подразбира предпазливост, грижливост, предупредителност. Той е свързан със средния пръст на човешката ръка, със съвестта, със справедливостта на човека. Да се лиши човек от този пръст, това значи да се лиши от чувството за справедливост в себе си.

Средният пръст на човека е свързан с Божията Правда.

 

БЕЗИМЕН – Слънце, Аполон

Безименният пръст определя човешките радости и постижения в областта на науката, на изкуството и на музиката. Ако отрежете безименния пръст на човека, той изпада в голяма меланхолия и голямо отчаяние. Когато енергиите на този пръст не текат правилно, човек лесно се обезнадеждава.

Хора, на които безименният пръст е по-дълъг, те са оптимисти, те са слънчеви типове.

Ако искате да знаете дали един човек е музикален, вижте какъв е третият му пръст, неправилно наречен безименен. Той е пръст на музиката, т.е. на хармонията.

 

МАЛЪК - Меркурий

Трябва да благодарите на малкия си пръст – на кутрето. Той казва: От мене искайте шапки, дрехи, ядене, пиене, да ви назнача на служба като учител, професор, каквото пожелаете. Вие казвате, че този пръст не работи, а всъщност той урежда всички материални работи в света.

 

УПРАЖНЕНИЯ С ПРЪСТИТЕ

1. Измерване

Като изучавате този пръст (палеца), трябва да то измервате, да видите колко дълги са трите фаланги на пръста. Горната фаланга на пръста има отношение към Божествения свят, средната – към умствения свят, а долната – най-широката – към материалния свят.

По големината на пръстите и техните фаланги природата определя характера и проявите на човека.

От големината на пръстите съдим за силите, които действат в тях.

2. Аз съм правил опити с хора, които са се обезсърчавали и казвам: Като се обезсърчи някой, нека хване безимения си пръст и започне да му пее и да казва: Синко, иди да помогнеш на брата си, на показалеца. И ще видите, че няма да мине много време и състоянието ви ще започне да се сменя.

3. Някой иска да бъде справедлив, но не знае как да постъпва. Нека хване средния пръст на ръката си и го поглади няколко пъти. След това да хване същия пръст на дясната си ръка, да го поглади пак и да каже: Искам да бъда справедлив. Ако иска да постъпва благородно, нека хване един след друг, двата показалеца на ръцете си. Като изреди петте пръста на двете си ръце, той придобива малка светлина в себе си, която му показва как трябва да живее, какви отношения трябва да има с хората.

4. Вие всеки ден трябва да пеете на този пръст. Показалецът никога не пее, той се е научил само да заповядва и затова трябва да му пеете, нещата не стават по заповед. Ще изберете най-хубавата песен и ще му я пеете.

5. Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си, всяка сутрин, като ставате, концентрирайте ума си върху палеца. Туй упражнение ще подейства върху волята ви.

За да не отслабва волята ви, винаги дръжте палеца си отвън, а не свит под пръстите. Когато искат да обезсилят човека, отрязват му палеца. Палецът трябва да се движи. Забележите ли, че волята ви отслабва, започнете да движите палеца си нагоре-надолу, наляво-надясно, да правите упражнения.

Някои крият палеца си между другите пръсти. Не крий палеца си, но го хвани и кажи: Господи, благодаря Ти, че ми показваш пътя на любовта. Както Ти проявяваш любовта си към мене, така аз ще проявя обичта си към Тебе. И тъй, когато сте обезсърчени, неразположени, погледнете палеца си, хванете го и се зарадвайте за всичко, което ви е дадено.

Турете двата си палеца върху брадата. Турете след това ноктите на двата си палеца под брадата си и ще забележите, че имате в двата случая два противоположни резултата върху вашата воля. Туй, което можеш да направиш в дадения случай, не седи в самите палци, а зависи от силата, от енергията, която можеш да прекараш през твоите палци. Ръката е проводник на сили. Доколкото можеш да прекараш, да проектираш през своите палци известна сила към известна част на тялото си, дотолкова ще можеш да направиш едно упражнение.

6. Хималаите представят средния пръст на човешката ръка. Там живее Сатурн, падналият бог. Следователно който търси Правдата, трябва да обърне погледа си към Хималаите. И когато се решава някое важно дело, съдиите трябва да отидат на върха на Хималаите, на Монт-Еверест. В Америка се намира Меркурий, малкият пръст на ръката. На Монблан се намира Юпитер, показалецът. Де се намира четвъртият пръст, Аполон? На този въпрос вие сами ще си отговорите.

!МОЖЕ ДА СЕ НАПИШЕ ПРИКАЗКА ЗА ДРАМАТИЗАЦИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ЦИТАТИ ОТ УЧИТЕЛЯ! Може и децата да участват в писането на преказката и да я представят на вечерта на таланта.

Палецът е съветник на другите пръсти.

Големият пръст е баща на четирима синове. Бащата ще минава през четирите пръста – през синовете си да ги възпитава. Той на показалеца ще каже: Синко, ти няма да заповядваш много, ще слушаш каквото ти казвам. На средния пръст казва: Ти пък ще следиш за справедливостта, на безименния пръст ще каже: Ти ще свириш и ще пееш. На малкия: Ти пък ще гледаш добре търговията.

 

Предложения на двете Тонита за запознаване и/или равносметка посредством въпроси, свързани с петте пръста

/Ако имате възражения, корекции на формулировките или други идеи, не се колебайте да ги споделите, за да ги обсъдим и да стигнем

до най-добрия вариант/

 

Децата могат да си очертаят ръката на един лист, на който предварително са написани изречения за всеки пръст, които те трябва да довършат . Може да отговарят в пространството на всеки пръст.

ЗАПОЗНАВАНЕ

1.Палец – Венера

Най-много обичам да…

2.Показалец – Юпитер

Вярвам в …

3. Среден – Сатурн

Искам да преодолея страха си от …

4. Безимен – Слънце

Имам талант да …

5. Кутре – Меркурий

Искам да науча нещо ново за …

 

РАВНОСМЕТКА

1.Палец – Венера

Най-много обикнах /какво-кого/ …

2.Показалец – Юпитер

Повярвах в …

3. Среден – Сатурн

Преодолях страха си от …

4. Безимен – Слънце

В себе си открих талант да …

5. Кутре – Меркурий

Научих нещо ново за …