Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Александра Сотирова
1880-1924
 
 
*Родена на 26 март 1880 г. в Сливен. Родители – Елена и Матей Хаджипетрови в родствена връзка с Г. С. Раковски и д-р П. Берон.
* Племенница на Д-р Георги Миркович по линия на майка си.
* През 1894 г. заминава в Цариград, където постъпва във френския колеж  „Нотр Дам де Сион” и го завършва.
* През 1899 г. се връща в Сливен. В същата година е назначена за учителка по френски език.
* През 1900 г. се омъжва за поручик Минчо Сотиров.
* През 1901 г. се ражда първият им син Стефан. Той почива едва две годишен.
* През 1903 г. се ражда Мария.
* През 1905 г. се ражда Димитър.
* През 1907 г. се ражда Елена.
* На 22 януари 1915 г. в дома на Сотирови Учителят държи беседата: „Равновесие между мъдростта и любовта”.
* През 1915 г. присъства на събора във В. Търново по лична покана от Учителя.
* През 1917 г. се ражда Матей.
* През лятото на 1919 г. отива в Лъджене, за да се срещне с Учителя, чиято духовна помощ и закрила е едно от най-съществените неща в живота й.
* Години наред със семейството си посрещат Учителя в своя дом и с голямо внимание и любов се грижат за всичко, свързано с престоя му. Интелигентна и чувствителна, тя разбира най-добре от всички изключителната привилегия да общуваш духовно със Същество от духовния ранг на Учителя.
* През 1924 г. прави дарение на Братството в Бургас. Предостовя част от имота на ул. ”Безименна” (сега ул. ”Охрид”) заедно с малка постройка за нуждите на братята и сестрите. Този жест стига до знанието на православната църква, която не й прощава тази щедрост към Бялото Братство.
* През ноември 1924 г. заболява от скоротечна туберкулоза и на 8. 12. същата година в Бургас тя завършва земния си път.