Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Лъв

1. Окултно значение.

Лъвът служи за дейността, проявите и постиженията на Божествената Любов в човешкото сърце и за неговото самосъзнание, а по светилата и съчетанията им, както и от положението на господарят му Слънцето, ще можем да знаем до каква степен и в какво отношение човек възприема, разбира, проявява и оползотворява Божествената Любов чрез сърцено си, чрез чувствата и желанията. При Лъва човек има в себе си качествата на огъня – активност, деятелност, импулсивност и пр., но те се отнасят не до мисълта, а до чувствата. Лъвовете имат силата да повдигат другите до пътя, който води към Любовта – дом и небе за всички, област на Истината, където живее Мъдростта на Любовта. Те обединяват хората и ги държат заедно чрез силата на Любовта, защото съдбата и идеалът им е хармонията. Трябва да създават хармония, както вътре в себе си така и навън.

Лъвът управлявян от Слънцето е Сърцето на Зодиака, неговият живот и огън. Без Слънцето, което от своя страна е сърцето на нашата слънчева система, не ще има сили за растеж и еволюиране и няма да има творчески жив организъм. Човек изразява вътрешното си себе външно, размножава се и е творец благодарение на Лъва. Нещо повече, той е в състояние да пресъздаде себе си във всяко ново въплъщение. Никакъв живот не слиза и не влиза в плът освен чрез силата на Слънцето, въпреки, че Лунните сили трябва да изготвят тялото, което дава физическата форма на живот.

Този знак дава възможност на родените под него да изразяват исинската човешка индивидуалност, самото “АЗ СЪМ”, Слънчевия елемент свързан с Христос, Сина Божий. Никой знак на Зодиака не може да бъде разбран напълно без знанието на неговия противоположен. Това е много съществено като говорим за Лъва, защото чрез този знак и неговия противоположен, Водолея, човекът възкръсва от мъртвите, което означава, че се ражда от Христос и става слънчев посветен. Синът Човечески, който се намира в противоположния знак Водолей, предлага своята чиста душа на Сина Божи.     Когато царствената сила на личността Лъв, през нейното дълго еволюционно ученичество в много животи, придобие от своя противоположен знак Водолей демократична всемирност, тогава душата отказва повече да бъде “олъвявана” и се освобождава от фалшивостта и лъжата, от всичко което така дълбоко е снижавало и израждало отрицателната душа Лъв. Когато към огнения гняв на Лъва се прибави търпеливостта на Водолея, тогава настъпва онова спокойствие, което донася раждането на новия човек в Христос. Целта на живота в този знак е да се оплоди хармонията вътре и вън. След като тази хармония веднъж бъде осигурена, проявява се истинска любов чрез сътрудничеството между сърцето и главата. 

Яростта и терзанията на Овена, първият огнен знак, буен и външно изразяващ се, както и жизнените му енергии предизвикват хаос и шум. Те могат да се поставят под надзор от неподвижния огнен знак Лъв и да се направляват към хармония на сърцето, към истинския ред. За огнените знаци той е главната съгласуваща сила, съчетаваща енергиите и на останалите. Лъвът позволява жизнените потоци така да протичат, че да дават устойчивост и сила. Лъвът изпълнява онова, което Овенът съзерцава като видение. Индивидите Лъв притежават вроденото качество на вътрешна воля и светлина, намират правилния път и използват най-добрите обстоятелства. И колкото повече желанията на тези души се одухотворяват, толкова по-блестящи са техните постижения.

2. Символика.

Слънцето като символ на самата жизнена сила е смятано за цар на планетите също както и лъвът е цар на животните. Ето защо Лъв е с репутацията на царствен и доминиращ знак. Планетите обикалят около Слънцето (техния център), а съответствието на Лъв в медицинската Астрология е сърцето, централният орган на живота. Индивидите от този знак често си намират място в центъра на делата в живота, като много от връзките им зависят от тяхната слънчева сила за водачество. Но слънчевата сила на егото или целеустремената воля трябва да прави компромиси с колективното. По време на лъвската фаза в човешката дейност индивидът трябва да открие мястото си или да постави своя знак върху обществото като цяло. И тук астрологичното значение на знака е в съответствие с кръговрата на сезоните, тъй като Слънцето през най-ярките си месеци е аналог на позицията на лидер в обществото.

Слънцето е видимият символ на животворната сила, която движи всички живи същества, жизнената сила или енергия, която е в сърцевината на самото ни съществуване. Тази слънчева сила не е нито добра, нито лоша, тя просто е сила. Когато й се позволи да се лее безконтролно, без съзнателно насочване, тя води до егоизъм и нужда да се завладява и покорява. Затова се казва, че диктаторите представят негативния аспект на Лъв. Укротяването на жизнената сила и привеждането й под съзнателен контрол от страна на индивида е постоянна тема в митологията и фолклора.

3. Качества на характера.

Родените под Лъва имат изобилен живот и свръхсила, издръжливост и устойчивост чрез жизнеността, която наистина тази силова централа дава. Такива души имат енергия, която те проявяват без никакво усилие, както и способността да поддържат, управляват и направляват. Също да се издигат и да бъдат обучавани до степента, до която те самите са облагородени чрез съзнателен или несъзнателен допир с Христовата сила.

Лъвът обича аристокрацията и царствеността, но негативността в този знак търси земно изтъкване и обича да управлява и да покровителства, става строг господар, приема почести и подчинение, смята ги в реда на нещата и реагира силно, когато не му се дават. Положителната душа обаче придобила Христово Качество и подход е от истинската небесна аристокрация, царствена и царуваща. Тъмната страна на Лъва е толкова ужасяваща, колкото светлата е величествена. От този знак на сърцето, който излъчва топлина, може да излезе както великодушни и истински божествени хора, така и деспоти и убийци. Когато е зле аспектиран Лъвът няма способността да става интимен, близък с приятели и така често се самоогражда и отдалечава от другите чрез жестокост, която не е прикрита, а явна.

Индивидите Лъв трябва да се научат да бъдат сами и да виждат себе си такива каквито са. В противен случай могат да потънат в тресавище, което сами са си създали, поради суетата и егоистичната амбиция. За тях няма по-голямо постижение от това да не търсят никакви почести и слава. Ако душите Лъвове научат тайната на своя знак, първото нещо, което би трябвало да направят е да отхвърлят гордостта, защото никога не ще станат проводници на благословена духовна сила, нито носители на възвишени стремежи.

Творчеството е характер на Лъва и той с щедрост дава своята сила за това. Всяко творчество произтича от него и от Слънцето – тук изкуствата намират своя израз и излаз. Създаването на нашите физически деца също се намира тук, защото качества за живот и за раждане се взимат от Слънцето и от петия знак Лъв.

На индивидите Лъв никога не им липсва решителност, защото те винаги са решителни в едно или друго направление, никога не са индиферентни, въпреки че често са импулсивни. Но дори и когато са импулсивни, те винаги показват своята вродена щедрост. В едно истинско Лъвско сърце има сгряващ огън, огънят на Любовта, който изгаря болестни идеи, изопачени понятия и чувства, загнили от дълга инерция или от липса на отклик на Духа.

4. Физически характеристики.

Лиицето на слънчевите типове е овално, челото е голямо с подчертан иинтелектуален израз. Косата обикновено е руса, по рядко кафява. Веждите са гъсти, почти хоризонтални. Очите са сравнително големи. Погледът е магнетичен, приятен. Носът е леко дълъг, леко извит и при върха е нормално шиирок. Устата е със среден размер и с красиви извивки на устните. Брадата е добре оформена и не е издадена напред, нито е къса и хлътнала. От цялото лице се излъчва едно равновесие, хармония, спокойна сила и приятност.

Водолей

1. Окултно значение.

Водолеят служи за дейността, проявите и постиженията на Божествената Любов в свръхсъзнанието и най-висшия разум в човека, а по светилата и съчетанията им, както и от положението на господарят му Уран, ще можем да знаем до каква степен и в какво отношение човек възприема, разбира, проявява и оползотворява Божествената Любов чрез свръхсъзнанието си и най-висшия си разум към най-висшите светове.

Идеалът за Бога е вътрешната мотивираща сила на напредналите Водолеи. Те най-добре изразяват своите идеали и ги правят реалност в социалния живот, защото Любовта към човешките души е най силното качество на този знак на човечеството. Не само изцяло усещат пулса на хората, но те усещат и душата на всеки индивид, с който много или малко са в досег; оттук възниква живата сила за истинско приятелство и братство. За тях никой не е чужд или чужденец, няма значение дали на човек му липсва любов или обича само себе си, дали се изолира чрез раса или тесногръд национализъм. Те знаят, че поначало всички човешки същества са свързани, въпреки подчертаните разлики в еволюционната им степен. Родови или роднински идеи са анатема за Водолея. Напредналите индивиди искат човешките същества не само да станат граждани на света, но нещо повече, граждани на Космоса. Те не признават никаква раса или гражданство, освен Христовото. В техните очи всяко неравенство на раса или религия изчезва и се изтрива от красивото единство на разнообразието.

Този знак дава възможност на свръхличността да се прояви чрез земната личност. Така Водолеят може да каже: “Не аз, а Христос живее в мене”. Но само духовно събудения Водолей се движи нагоре по пътя на Христос. Мнозина остават статични по низшите стъпала на еволюцията поради отрицанието, а понякога и поради мързела, който неподвижните знаци дават. Макар че е характерно за всички въздушни знаци умствена деятелност и малко желание за земното, Водолей е знакът, който съсредоточава, закрепява идеи и образи, така че те стават истински и действени. При него субективният умствен образ, мисълта, се развива в обективна, действителна реалност и така Водолеят превръща идеалното в действително, като прави мисълта да вземе форма във физическото. Близнаци поемат всичко при търсене на знание и мъдрост и задвижват умствената деятелност, която излъчва мисъл от една точка към всички части на периферията. Везни възприемат цялото, а след това пресяват и сортират и задържат истинското от мисълта. Във Водолей обаче онова, което е истинно, става материал за умствената мелница. В този знак мисълта бива закотвена, обхваната от чистата сила на волята.

2. Символика.

Макар че Водолей винаги е бил свързван с водите на живота, съвременната интерпретация на знака се е променила доста през вековете – което не бива да ни изненадва, като се има предвид, че и управителите му също са се променили. Променящите се образи на Водолей илюстрират важна точка. Можем да смятаме архетиповете на колективното подсъзнание за непроменливи, но не е така. Дори великите образи, дремещи в ума на цялото човечество, са обект на промени. Те се изменят постепенно с вековете и в тях е заложена гъвкавост, която съответства на нуждите на човечеството в съответния момент. През последните двеста години колективното съзнание е формирало нов образ на Воодолей, който да подхожда на настъпващата астрологична ера. Ако този знак днес представя свободата, единството на наука и магия и силата на индивидуалността, впрегната да служи на великото цяло, тогава това са качествата, от които ние, колективно, най-много се нуждаем.

Водолей символизира колективната солидарност, сътрудничеството, братството и извисяването над материалните неща. Изображението на Водолея представлява достолепната поява на съвършено човешко същество с образа на мъдър старец, носещ под ръка или на рамо една или две амфори. Тези наклонени урни изливат водна струя, с която са били пълни. Но течното състояние на тази струя е напълно въздушно и етерно, флуидният характер на въздуха взима еднакво участие, както и разлятата и свободна природа на водата.

Главните сили на Зодиака са четирите неподвижни знака, от които всеки има по два придружаващи, по един от всяка страна. Човекът Водолей уравновесява останалите неподвижни знаци – бик, лъв и орел. Той е знакът на знаците, синтез на неподвижните, които от своя страна са синтез на всички дванайсет знака в Зодиака. Водолей има за символ човек, който носи кана, от която водата тече и отново оживява Земята, изсъхнала от липсата на Духа на Истината, на Мъдростта и на Любовта. Нито един от въздушните знаци няма за символ животно, защото въздушният елемент е свободен и освободен от земята. Във Везни и Водолей и до една по-малка степен в Близнаци виждаме надхвърлянето на земната логика, интуицията дава досег с Истината от първа ръка, с първообразната област на идеите. И все пак вярата на Водолея трябва да бъде вкоренена в знанието; осветеният от Духа разум би трябвало да разреши загадката на живота и смъртта по такъв начин, че разрешението да задоволи както ума му, така и вроденото му религиозно чувство.

3. Качества на характера.

При Водолея пластично дифузното влажно хармонира с експанзивно динамичното топло. Умът не стои на първо място, а се комбинира с интуицията, което доближава роденият до самите извори на мъдростта, от която той получава самия й синтез. Водолей и Уран са непрекъснато оживени от нововъведения и изобретения и на Водолейските души е даден изграждащия и напъващ процес, носещ обновление на човека и планетата. Това са знакът и планетата на нов мироглед и нови идеи, отвъд обикновеното и установеното. Те носят необикновените и единствени по рода си, внезапни и с неочаквана изненада резултати. Онова, което Овенът започне, Водолей и Уран го довеждат до проявление. На новото, което възниква в Овена, те дават направление, определящо бъдещето. Водолеите са нововъведители и реформатори.

Те не само познават добре себе си, обективно и безпристрастно, но и всички други себета. Изведнъж схващат Истината у хора и места. Виждат замисъла на другите, предусещат и различават истинската природа и същество на всеки. Имат дълбоко разбиране за човешката природа и са в състояние да помагат на психично болни. Те са винаги готови да служат на онзи, който помоли за помощ или съвет и често правят добро съвсем мълчаливо. Имат деен интерес към връзката на човека с Космоса. Когато веднъж тяхното внимание е притеглено от Духовната наука, те придобиват разбиращо обобщение за нея.

Най-характерната черта на Водолея е стремеж към приятелство, а неговата същина - алтруизмът. Той задейства лечителната връзка на истинското братство, онова родство, което се основава не на кръвни връзки, но на сродство на душите, оживени от интелигентна Любов и духовна интелигентност. През времето на Водолея идеалът за приятелство и за успешна социална система ще трябва да станат действителен факт. Водолеят означава Божествен хермафродит, съчетаващ мъжкия и женския принцип, вроден във всяко човешко Христово Аз. Това е изобразено в двете вълнообразни линии, които символизират този знак. Тук виждаме енергиите на Луната и на Слънцето, елементите вода и Дух.

Нееволюиралите Водолеи предпочитат да живеят в личността си, изопачавайки индивидуалността си вместо да я повдигат. Тези недорасли още души жертват принципа, заради похотлива, егоистична, земна власт и самовъзвеличаване. В отрицателните души на този знак виждаме да се проявява Урановото влияние направо като анархия и да се излива в огнен, непостоянен темперамент. Те проявяват крайна независимост, вулканично, кипящо от гняв неспокойствие и извратеност. В някои души изпаренията на гнева се държат в мълчание и дават ярост много по-лоша, отколкото ако я изразят. Характерни за Водолея са периодически състояния на мълчание, изглеждащи странно. Фактически една от подчертаните характеристики на този знак е нуждата и желанието да бъдат тихи и съсредоточени, да бъдат понякога напълно сами и да негодуват срещу всяко вмешателство от другите.

Истински узрелият еволюирал Водолей притежава всички практически качества и постоянството на предшестващия Сатурнов знак на Козирога, но с допълнителната Уранова сила за внезапна интуиция, високи идеали и естествена способност за разгадаване на характерите. Те са изтънчени, артистични, интелигентни, верни и човечни. Вътрешно спокойни, много тихи, но крайно силни, енергични нажежени души. Те правят впечатление с вродената им етерна психична сила и подчертана умственост, съчетана с нрав очерователно открит и наивен.

Напредналите индивиди предимно под влиянието на Водолея влизат по някакъв начин в досег с извора на всички енергии, с областта на мисълта и с областта на първообразите. Така те правят новите импулси действителни в света. Като се изследват тези Водолйски нововъведения, обикновено се разкрива, че силата на такива хора свързва около тях другите в тясно братство и приятелство.

4. Физически характеристики.

Планетата Уран със своето влияние има отношение към нервната система у човека. При силното и ясно изразено негово влияние имаме човек, от цялата фигура на който лъха напрегнатост, устрем за действие от бликащи в него идеи, носещи новото. Тялото е средно на ръст, стройно, живо и подвижно. Главата е добре оформена. Косата е тъмна, не много гъста. Челото не много голямо. Горната част на челото (Сатурновите центрове) не е много развита, но мозъчните центрове, които се намират над тях са добре развити и оформени. Силовите течениия на Уран създават и оформят центрове, които тласкат хората към нови идеи, към нов подход във всичко, към създаване на новия човек. Веждите са тъмни, не много дебели и гъсти. Очите са тъмни и не много големи. Погледът е ясен и проникващ. Носът е дълъг, добре оформен. Устата е средно голяма, с нормална дебелина на устните. Брадата е добре развита и издадена напред.