Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Дева

1. Окултно значение.

Дева е поле за проявите и дейността на Божествената Мъдрост в човешкото самосъзнание, а от светилата и от съчетанията им ще знаем до каква степен и в какво отношение човек приема, разбира и проявява и оползотворява Божествената Мъдрост чрез сърцето и самосъзнанието си, т. е. чрез чувствата и желанията си.

Дева дава извисяването на физическите опитности и тяхното преобразяване в засилено себе-съзнание, развива Аза в неговата чистота и го довежда до крайно съвършенство. За да се работи за чистотата на всички нива на тяло и душа.

Винаги търсят причината и искат да знаят защо. Везни напротив, знае защо и интуитивно осъзнава Истината, която Дева иска да осъзнае като такава.

Дева е знак на поправяне и уравновесяване. Умът е критичен и дисектира и чрез анализ достига до силата за различаване, защото то е най необходимото нещо за душите Дева. Под този знак човек съди сам себе си, защото в този знак се произнася присъдата не само на самия себе си, но и на всички творчески дейности в живота. Оттук и подробното самонаблюдение, силният критичен анализ на самия себе си и на всички неща, което определя Дева като знак на самоосъждането и приспособяването. И все пак тази вътрешна нужда за сверяване и поправяне възниква само, когато душата развие положителното качество различаване, силата да се различи Истината от неистината на лице, място, обстоятелство, идея или каквото и да било. нАхлуващи чувства и съчувствие твърде често затлачват душата, така че откритията на чистия разум биват разкривявани и преценката и отсъждането стават неистинни.

Никой друг знак не е така чувствителен към умствени, психични и атмосферни условия както Дева. Те са толкова чувствителни към заобикалящата ги среда, че хора и места, както и времето, им въздейства за добро или зло повече отколкото те осъзнават това. Растящата чистота на душите им изисква все по-голяма чистота на заобикалящата обстановка и на връзките им.

Само когато Любовта на Дева към чистотата се изкачи до по-високо равнище, отколкото това на тялото и се издигне до душата, можем да кажем, че чистотата е непосредствено важното след Божествеността, защото хигиената на душата е решителен тласък и помощ за нашия подход към Духа на Истината.

Чрез Дева се дават остри самоизпитания и непрекъснати самозапитвания. Вътрешният живот се съсредоточава в много усърдна дисекция, при която не се пропуска никаква подробност. При високоразвития индивид тази усилена, умствена деятелност довежда до толкова голямо възвишаване, че мисълта се одухотворява до степен, при която душата търси Божествената представа за Бога. Родените под Дева би трябвало непрекъснато да пречистват мисълта си чрез постоянно търсене, подреждане на идеи и достигане до правилни и истинни отговори на всички въпроси.

Деви са души, които трябва да работят, за да придобият равновесие между мрачна егоистичност и хлъзгаво съчувствие и се освободят от желанието да бъдат обслужвани, а да намерят своята вътрешна сила, за да служат те на другите, тъй като слабостта им е егоизмът, а тяхната слава – служенето на другите. Индивиди Дева намират истинско задоволство от живота си и правят истински напредък, когато с радост се предложат в мъдро служене на другите.

2. Символика.

Дева обикновено се рисува като младо момиче с няколко житни класа в ръце. Символ е на жътвата, на работата, на сръчността на ръцете, на прецизността. Тя е втората зодия на Меркурий, който тук действа по по-нисък, земен и практичен начин, отколкото в Близнаци, където съответства на въздушния аспект на Божия вестоносец.

3. Качества на характера.

Като отрицателен меркуриански знак Дева е повече градивен, околкото творчески. Методичен и изпълнителен има качества на плановик и дизайнер. Той се занимава твърде много с детайлите – знае частите и има опасност да загуби от погледа си цялото. Дребнавостта и придирчивостта му често дразни околните. Умът работи бързо, но често Деви стават тесногръди и вървят по установена линия. Главната им грижа са подробностите – статистики, биографии и др. – тях те обичат, използват и цитират.

Поради тяхното чувство за малоценност, души със силна Дева създават истинска мизерия от живота си, като непрекъснато се държат с нездрави, мрачни и неистинни мисли и чувства.

Въпреки че силите на съчувствие и служене са вродени в този знак, приятелството не е характерно за него. Когато човекът Дева показва определените си качества, той сключва малко приятелства, ако няма подкрепата на някои други знаци. Индивидите Деви рядко могат да бъдат разбрани при първа среща, защото по същина са срамежливи и резервирани, но когато сключат приятелство са добри приятели. Мнозина от тях се отделят от другите и остават самотни, поради критикарската си природа.

Всяка личност Дева държи на физическата чистота и чистоплътност

Служенето е вродено в Дева – разумно, здравословно и съчувстващо. Най-далеч и най-бързо в еволюцията си отиват онези, които осъзнават служенето и правят усилия за него, дори като отразяват качеството саможертва, показано от допълнителния им знак Риби. Всеки трябва да бъде смирено благодарен за привилегията да служи на другите.

Един от най-лошите пороци на този психично-мисловен знак е егоизма, придружен от крайно изискване от другите и критикарско отношение, което е разрушително и пречи на растежа на собствената им душа. Тук също се намира понякога и много фино лукавство.

Трябва да се преобрази навикът да се тревожат за незначителни неща.

Неразвитият Аз много изисква от другите и е самодоволен, дотолкова че е нетолерантен към идеите на околните или към възгледите им. Той подценява или изобщо не обръща внимание на никаква друга преценка освен на собствената си.

Риби

Риби е поле за дейността и проявите на Божествената Мъдрост в човешкото свръхсъзнание и най-висшия му разум, а от светилата и от съчетанията им ще знаем до каква степен и в какво отношение човек възприема, разбира и оползотворява дейността и проявите на Бога като Мъдрост чрез свръхсъзнанието си и най-висшия си разум.

И рибите са почти изравнени в принципния си състав (имат малко повече влага). Това способства за възприемане на висши сили и влияние от личността, която общо взето е пасивна. Характеризира се с търпеливо подчинение, вяра във висшите сили и пасивност във възприемането на религиозни догми и обреди.

И чисто психологически у типовете на Рибите има нещо много интересно – у тях се заражда едно ново съзнание, в което се отразява вечността. Това е знака, под който се развива общочовешката и космична обич у хората – отделността изчезва и човек се чувства като част от Цялото. Но понеже съвременните хора не могат да реагират правилно на тези висши космични влияния, затова под Риби често се раждат хора с голяма чувствителност, която не могат да владеят, от която се ражда ексцентричност. (В. Пашов)